Asiakaspalaute

Palvelun asiakasystävällisyys on keskeinen osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategiaa. Strategian asiakasnäkökulman yksi päämäärä on, että asiakastyytyväisyys on osoitettu potilaan näkökulmasta hyväksi. Mittarina on asiakaspalaute ja tavoitteena, että asiakastyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla.

Vuonna 2017 asiakaskyselyn tulokset jatkoivat kehittymistään positiiviseen suuntaan. Peräti 96 prosenttia asiakkaistamme on valmis suosittelemaan palvelujamme! Tarkemmin saamaamme palautteeseen voi tutustua esimerkiksi vuoden 2017 Asiakkuuskertomus.

Palautetta kannattaa antaa ja jos mahdollista sen pohjalta toimintaa muutetaan. Palautteen käsittely on vastuutettu eri yksiköissä ja palautteet kootaan yksiköittäin ja niitä tarkastellaan klinikka- ja sairaalakohtaisesti. Moni sairaalan kehittämishankkeista on saanut alkunsa juuri asiakaspalautteista.

Palvelukokemus – mitä odotin käynnistäni sairaalassa ja miten sitten menikään?

Haluamme jatkossa kartoittaa potilaidemme odotuksia ennen hoitoon tuloa, ja kuulla miten nämä odotukset täyttyivät. Vuoden 2017 aikana haemme mallia tähän ja testaamme joillakin poliklinikoilla toimintamallia. Tiedotamme tarkemmin asiasta näillä sivuilla, kun asia etenee.

Palautteen antaminen

Palaute kannattaa aina ensisijaisesti antaa suoraan hoitavalle henkilökunnalle mutta lisäksi käytössäsi on seuraavat palautekanavat:

1. Sähköinen palautelomake

Voit lähettää palautetta sairaalan toiminnasta tällä sähköisellä palautelomakkeella. Palautteen voi antaa myös nimettömänä.
Älä lähetä hoitoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja henkilötunnuksia palautelomakkeella tai sähköpostitse tietoturvasyistä. Hoitoon liittyvät tiedustelut ja yksityiskohtaiset palautteet pitää osoittaa suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Potilastietoja, ajanvarauksia ja hoitoajan peruutuksia ei käsitellä sähköpostitse tai palautelomakkeen kautta.

2. Vaaratilanneilmoitus

Jos koet, että hoidossasi tai omaisesi hoidossa on tapahtunut läheltä piti- tai vaaratilanne, täytä tästä vaaratilanneilmoitus. Ilmoitus käsitellään asianomaisessa yksikössä ja toimintaa pyritään kehittämään sen avulla siten, ettei kyseinen vaaratilanne enää toistu. Yksikön tekemät kehittämistoimenpiteet kirjataan sairaalan sisäiseen vaaratilanneilmoitusrekisteriin (HaiPro). Jos haluat tiedon, miten ilmoitusta on sairaalassamme käsitelty, jätä yhteystietosi. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka saat sinua hoitavasta yksiköstä.

Vaaratilanneilmoituksen perusteella ei oteta kantaa yksittäisiin hoitoon liittyviin asioihin.

3. Muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä kirjallisen muistutuksen sairaalamme terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen ja kantelun tekemisessä sinua auttaa tarvittaessa potilasasiamies.

4. HappyOrNot

Sairaaloissamme voit jättää helpolla tavalla palautetta myös HappyOrNot-automaattien kautta tai tällä sivulla näkyvän kuvakkeen kautta. HappyOrNot-mittauksesta voit lukea lisää täältä.