Potilaana meillä

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete, joko julkiselta tai yksityiseltä terveysasemalta. Päivystyspotilaat hoidetaan asuinpaikkaa lähimpänä olevassa soveltuvassa sairaalassa.

Kun lähete on käsitelty, poliklinikalle tai osastolle ajanvarauksella hoitoon tulevalle potilaalle lähetetään kirjeitse kutsu, jossa annetaan tarkempia ohjeita ja yhteystietoja.

Hoitoon tullessa ottakaa mukaan:

  • Sairauteen liittyvät röntgenkuvat, laboratoriotutkimustulokset, Pef-seurannat ym. vastaavat tiedot, mikäli ne ovat Teillä itsellänne
  • Säännöllisesti käytettyjen lääkkeiden reseptit ja luettelo käytettävistä lääkkeistä

Osastohoitoa varten ottakaa mukaan:

  • Esitietolomake täytettynä
  • Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät välineet, aamutossut
  • Vain vähän käteistä rahaa
  • Arvoesineet on syytä jättää kotiin

Mikäli hoitoon varattu aika ei sovi tai hoito on jo suoritettu muualla, siitä tulee ilmoittaa ensi tilassa kutsussa mainittuun osoitteeseen. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen korvaus, 40,30 €. Peruutus voidaan myös tehdä sähköisellä peruutuslomakkeella.

Mikäli jätätte saapumatta hoitoon ilman pätevää syytä uudelleen sovittuna ajankohtana, oletetaan, että olette saanut asianne hoidetuksi ja Teidät poistetaan jonosta. Uudelleen hoitoon hakeutuminen tapahtuu lääkärin lähetteellä.