Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen tehtävät on määritelty Terveydenhuoltolaissa 29§.

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijoina toimivat kuntoutusohjaajat ja apuvälinekeskuksen asiantuntijat.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä tukemista, neuvontaa ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista, jotta turvataan kuntoutusprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen. Kuntoutusohjaus lisää konkreettisin toimin kuntoutujan ja/tai pitkäaikaisesti sairaan mahdollisuuksia itsenäiseen selviytymiseen, hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Kuntoutusohjaaja on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilö sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Hän ohjaa, neuvoo ja tukee potilasta ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa.

Yhteystiedot:

Hämeenlinna:
Nikander Sirkku, kuntoutuspäällikkö p. 03 629 2221
Osastonsihteeri p. 03 629 2234

Ahonen Teija, kuntoutusohjaaja p. 03 629 3228
Hengityssairaat aikuiset.
Puhelinaika ti ja to klo 10-11.30

Arola Ninna, kuntoutusohjaaja p. 03 629 2236, 050 372 8255
Näkövammaiset aikuiset: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala
Traumaperäiset selkäydinvammaiset

Saukkonen Eeva, kuntoutusohjaaja p. 03 629 2896, 050 351 8542
Näkövammaiset lapset
Kuurosokeat
Näkövammaiset aikuiset: Riihimäki ja Forssa

Harju Arja, kuntoutusohjaaja p. 03 629 2238, 050 570 5293
Muisti-, sydän-, reuma- ja maksasairaat aikuiset.
Puhelinaika ma klo 9-12

Holopainen Minna, kuntoutusohjaaja p. 03 629 2237, 050 521 2224
Aikuisneurologia

Kuisma Johanna, kuntoutusohjaaja p. 03 629 3124, 040 559 3528
Syöpäsairaat aikuiset. Puhelinaika ma, ti, ke, pe klo 8-10 ja to 9-10

Malmivaara Päivi, kuntoutusohjaaja p. 03 629 2247, 050 351 8698
Lastenneurologia,lastentaudit