Kesätyöt 2022

Miksi valita Kantis kesätyöpaikaksi?

Kantis on ihmisen kokoinen ja inhimillinen sairaala. Meillä on moniammatillinen työyhteisö ja 1900 työkaveria Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Meille on tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitystä alueen väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Kanta-Hämeen keskussairaalaan Hämeenlinnaan on hyvät kulkuyhteydet. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ilmaisen kuntosalin ja sairaalan alueella voit pysäköidä autosi maksutta. Olemme panostaneet suunnitelmalliseen perehdytykseen ja räätälöimme perehdytyksesi oman osaamisesi mukaan. Hoitoalan kesätyöntekijät voivat ennen työsuhteen alkua suorittaa LOVe -tentin ja tarvittaessa antaa IV- ja keskuslaskimokatetrinäytöt. Lisäksi pääset tutustumaan Kantiksen muihin kesätyöntekijöihin uudessa Olohuone -tapahtumassa.

Kesätyöt ajoittuvat toukokuusta elokuulle ja sijaisuudet ovat kestoltaan noin 2-3 kuukauden pituisia. Kesätöiden tarkempi ajankohta sovitaan tilanteen mukaan niin, että työ sopii joustavasti yhteen opintojesi kanssa.

Haluatko tutustua tuleviin työkavereihisi? Pääset katsomaan videoilta millaista on työskennellä esimerkiksi  synnytysosastolla, psykiatrialla ja varahenkilöstössä tai käy kurkkaamassa, mitä kaikkea  sairaalahuollossa tehdään!

Hae kesäsijaisuuksia alla olevien linkkien kautta:

Jätäthän hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta. Käymme hakemuksia läpi jatkuvasti – älä siis odota hakuajan päättymistä. Nähdään Kantiksessa!

Sairaanhoitajien, kätilöiden ja lähihoitajien kesäsijaisuuksia tarkemmat tiedot haussa olevista yksiköistä, yhteyshenkilöistä ja ajanjaksoista löydät alla olevasta listauksesta. Muiden ammattiryhmien tiedot löytyvät työpaikkailmoituksessa.

Dialyysi
Dialyysiyksikkö antaa keinomunuaishoitoa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Yksikössä koulutetaan myös potilaita kotidialyysihoitoihin (hemo- tai peritoneaalidialyysi).
Lisätietoja: osastonhoitaja Raija Rauhalinna-Lemetyinen puh. 040 583 8296 tai raija.lemetyin[email protected]

Kirurgia
Osasto 5A on 36-paikkainen kirurgian vuodeosasto, jossa hoidamme gastrokirurgisia ja urologisia potilaita. Vatsaelinkirurgian puolella hoidetaan ja tutkitaan ruuansulatuskanavan; suolisto, haima, sappi ja mahalaukku- sairauksia. Urologian puolella hoidetaan ja tutkitaan virtsaelinten sairauksia. Molemmilla erikoisaloilla hoidetaan myös syöpäkirurgiaa.
Osasto 5B on 36 paikkainen kirurgian vuodeosasto, jossa hoidamme ortopedisiä, verisuoni-, thorax- ja plastiikkakirurgisia sekä yleiskirurgisia potilaita. Osastolla toimii myös haavakeskus. Ortopediaan kuuluvat mm. tekonivelkirurgia, selkäleikkaukset, murtuma- ja trauma potilaan hoito. Verisuoni- ja thoraxkirurgian puolella hoidetaan mm. valtimoiden varjoainetutkimuksia ja valtimoverisuoniohitusleikkauksia. Plastiikkakirurgia keskittyy mm. korjaavaan kirurgiaan, iho-ja pehmytkudos syöpäleikkauksiin. Yleiskirurgisten potilaiden hoito keskittyy mm. kilpirauhasen leikkauksiin ja erilaisiin haavaongelmiin. Toimimme molemmilla kirurgisilla osastoilla moniammatillisesti. Potilaan hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, osastofarmaseutti, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Osastomme toimii 24/7. 
Eri mittaisia sijaisuuksia ajalle 2.5.-30.9.2022. Kirurgian osastojen lisätiedot: osastonhoitaja Merja Kairi puh. 040 6203 089 tai [email protected]

Kirurgian ja ortopedian poliklinikka sekä endoskopiat
Kirurgian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jossa hoidetaan ortopedian, gastrokirurgian, urologian, yleiskirurgian, verisuonikirurgian, plastiikkakirurgian sekä lastenkirurgian potilaita. Poliklinikalla on myös urologian, haavahoidon, avannehoidon sekä gastrokirurgian asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotot. Poliklinikan yhteyteen kuuluu endoskopiayksikkö sekä leikkaus- ja toimenpidehoidon hoidonvaraus. 
Ajankohta 30.5. – 21.8. 2022. Lisätiedot: Elina Pohjalainen-Lahtinen puh: 040 572 1197 tai [email protected]

Lasten ja nuorten yksikkö
Lasten ja nuorten yksikköön on keskitetty sairaanhoitopiirin lasten erikoissairaanhoito sisältäen kaikki lastentautien erikoisalat sekä lastenkirurgia. Yksikköön kuuluvat lasten ja nuorten vuodeosasto 3A, lasten ja nuorten päiväsairaala sekä lasten ja nuorten poliklinikka.
Ajanjakso kesä-elokuu erikseen sopien. Lisätiedot: Osastonhoitaja Mari Kesälä puh. 03 629 3302 tai [email protected]

Leikkaus- ja toimenpideyksikkö
Leikkaus- ja toimenpideyksikössä tehdään elektiivisiä leikkauksia arkipäivisin ja päivystysleikkauksia ympäri vuorokauden. Toiminta käsittää seuraavat erikoisalat: anestesiologia, ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, korva- nenä- ja kurkkutautien kirurgia, naistentautien kirurgia, yleiskirurgia, vatsaelinkirurgia, lastenkirurgia, plastiikkakirurgia, verisuoni- ja keuhkokirurgia, suukirurgia, yleisanestesiassa tehtävät hammashoidot, silmäkirurgia ja lasten reumatologiset nivelpistohoidot.
Ajalle 2.5.-30.9.22. Perioperatiivinen työkokemus katsotaan eduksi. Lisätiedot: osastonhoitaja Sirpa Myllys puh.040 192 9435 tai [email protected]

Osasto 4B
Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan keskushermoston (aivot ja selkäydin), ääreishermoston sekä lihasten sairauksia. Suurin hoidettava sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt. Muita merkittäviä sairausryhmiä ovat MS-tauti, epilepsia, Parkinsonin tauti ja muut liikehäiriöt, päänsärky, muistihäiriöt, Myastenia Gravis, erilaiset lihassairaudet, keskushermoston tulehdukset, selkäytimen sairaudet sekä neuropatiat. Osasto 4 B, jossa hoidetaan neurologisia, KNK-potilaita, suukirurgisia ja palliatiivisia potilaita. Osastolla on 4-paikkainen neurologinen valvontayksikkö.
Lisätietoja: vt. osastonhoitaja Minna Uusitalo puh. 040 1852 618 tai [email protected] tai apulaisosastonhoitaja Mika Tuominen puh: 040 198 4612 tai [email protected]

Päiväsairaala
Päiväsairaalassa hoidetaan erikoisalattomasti kaikki aikuisikäiset ja päiväsairaalatoimintaan soveltuvat potilaat. Hoidot suunnitellaan poliklinikoilla erikoislääkäreiden toimesta yksilöllisesti.
Vain valmistuneet sairaanhoitajat ajalle 16.5.-31.8.22. Lisätiedot: osastonhoitaja Eila Henriksson puh. 040 583 1632 tai [email protected]

Päivystysklinikka / Päivystys ja Tarkkailuosasto
Hämeenlinnan yksikössä sijaitsevassa päivystysklinikassa tutkitaan ja hoidetaan sairaanhoitopiirin alueella sairastuneet tai loukkaantuneet henkilöt, joiden hoito on aloitettava välittömästi. Klinikassa on erikoissairaanhoidon päivystys, mikä on jakaantunut konservatiiviseen ja operatiiviseen päivystykseen.
Ajalle 11.4-30.9.2022  Lisätiedot: Tuija Salonsaari osastonhoitaja puh. 03 629 4545 tai [email protected]

Sisätaudit
Osasto 6A
 on 28-paikkainen päivystävä osasto, joka toimii tällä hetkellä organisaatiomme koronakohorttiyksikkönä. Osastolla hoidetaan koronapotilaiden lisäksi keuhko-, iho- ja sisätautipotilaita. Sisätautien erikoisaloja ovat gastroenterologia eli maksan ja mahasuolikanavan sairaudet ja yleissisätaudit eli diabetes-, infektio-, kilpirauhassyöpä-, syömishäiriö-, keuhkoembolia- ja myrkytyspotilaat. Potilaita hoidetaan moniammatillisesti eli potilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Osasto toimii 24/7.
Lisätietoja: osastonhoitaja Irene Sipola-Kauppi, puh: 040 572 4924 tai [email protected] tai apulaisosastonhoitaja Nina Fonsell, puh. 040 670 4103 tai [email protected]
Osastolla 6BH on 16 osasto- ja 4 päiväkäyntipaikkaa, joihin potilaat tulevat joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti. Osasto on sisätautiosasto, jossa hoidetaan verisairauksia eli hematologiaa, kuten lymfooma-, myelooma-, leukemia- ja anemiapotilaita. Osastolla hoidetaan myös reuma-, nefrologia- eli munuais- sekä yleissisätautisia potilaita. Potilaita hoidetaan moniammatillisesti eli potilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Osasto toimii 24/7.
Lisätietoja: osastonhoitaja Irene Sipola-Kauppi, puh: 040 572 4924 tai [email protected] tai apulaisosastonhoitaja Nina Fonsell, puh. 040 670 4103 tai [email protected]

Synnytys- ja naistentautien yksikkö, sairaanhoitajat ja kätilöt
Yksikössä hoidetaan synnytys- ja naistentautien erikoissairaanhoitoa tarvitsevia naisia elämänkaaren eri vaiheissa. Yksikköön kuuluvat naistentautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, synnytysosasto, synnytys- ja naistentautien vuodeosasto 1 sekä äidinmaitokeskus. Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka ovat lähetepoliklinikoita. Vuodeosastolla hoidetaan raskaana olevia, synnyttäneitä, vastasyntyneitä ja heidän perheitään, naistentautipotilaita sekä rintaleikkauspotilaita.
Ajalle 23.5./30.5.–28.8.2022. Lisätiedot: Osastonhoitaja Veera Riekkinen 03 629 2102, [email protected] tai apulaisosastonhoitaja Anne Tervo 03 629 3092, [email protected]

Teho ja valvonta
Tehostetun hoidon yksikössä toimii 5-paikkainen teho-osasto ja 5-paikkainen valvonta. Teho-osasto toimii akuuttien kriittisesti sairaiden ja leikkausten jälkeen tehosairaanhoitoa vaativien potilaiden hoito-osastona. Potilaita tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa ylläpidetään erikoislaittein. Työ on moniammatillista tiimityötä. Ajalle 1.5.-30.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Lisätiedot: osastonhoitaja Suvi Lindfors puh: 040 8616613 tai [email protected] ylihoitaja Mirja Ottman-Salminen puh: 050 336 6748 tai [email protected]

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto
Ajalle 23.5. – 4.9.2022. Lisätiedot: Osastonhoitaja Veera Riekkinen, [email protected] , 03 629 2102

Varahenkilöstö,  vakituinen hoidollinen varahenkilöstö
Varahenkilöstön henkilökunnan muodostaa 42 hoitotyön rautaista ammattilaista, jotka on jaettu kolmeen osaamisperusteiseen tiimiin: osasto- ja poliklinikka, akuutti- sekä psykiatrian toimialueille. Varahenkilöstön tehtävä on tarjota sairaalamme eri yksiköihin osaavaa hoitohenkilökuntaa lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin. Perehdytyksen jälkeen varahenkilöstön sairaanhoitajalle kuuluu kiertoalueeseensa 1-3 yksikköä, joihin työntekijällä on jonkin verran mahdollista vaikuttaa. Varahenkilöt ovat usein moniosaajia, jotka työskentelevät itsenäisesti ja joustavasti eri yksiköissä. Yksikköjen esimiehet varaavat varahenkilöt sähköisen varausjärjestelmän kautta, laadittuja varaussääntöjä noudattaen.
Sairaanhoitajat: Akuutti- sekä osasto- ja poliklinikka kiertoalue. Ajalle: 2.5.2022–30.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Työ on kaksivuorotyötä, mukaan lukien viikonloput.
Lisätiedot: osastonhoitaja Tanja Lindqvist, puh: 03 6292436 ja apulaisosastonhoitaja Pete Pitkämäki (sama numero) tai [email protected] tai [email protected]

PSYKIATRIA
Poliklinikat ja intensiiviyksikkö.
Psykiatrian poliklinikka on aikuispsykiatrian avohoitoyksikkö, jossa tutkitaan ja hoidetaan psyykkisistä häiriöistä ja mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä. Yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa edistämme hänen itsenäistä selviytymistään, työ- ja toimintakykyään sekä omien ja perheen voimavarojen löytymistä ja elämänlaadun paranemista.
Lisätiedot: Osastonhoitaja Minna Kaasinen puh. 040 634 2700, apulaisosastonhoitaja Tiina Husso puh.050 540 2137 tai Erja Forsman apulaisosastonhoitaja puh. 040 682 2232. Sähköpostilla [email protected]

Psykiatrian Akuuttikuntoutus osasto P4K.
Osasto on 17-paikkainen suljettu yksikkö, jonne tullaan pääsääntöisesti akuuttiosastojen kautta sairauden tasoituttua. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan pääasiassa psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä sairastavia ihmisiä. Lisäksi osastolla on profiloiduttu syömishäiriöpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.
Ajalle 30.5.-4.9. Lisätiedot: Suvi Mäkinen apulaisosastonhoitaja puh: Vesa Jalovirta osastonhoitaja puh: 040 683 2278. Sähköpostilla [email protected]

Akuuttipsykiatria osasto P5.
Aikuispsykiatrian osastolla P5 hoidetaan psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Osastolla tarjotaan hoitoa mielenterveyshäiriöistä (psykoosisairaudet, masennus, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus) kärsiville potilaille.
Ajalle 30.5.-4.9. Lisätietoja: Sari Tamminen apulaisosastonhoitaja puh: 040 681 3449, [email protected] ja Vesa Jalovirta osastonhoitaja puh: 040 683 2278 tai [email protected]