Kesätyöt 2023

Miksi valita Kantis kesätyöpaikaksi?

Kantis on ihmisen kokoinen ja inhimillinen sairaala. Meille on tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitystä alueen väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Kanta-Hämeen keskussairaalaan Hämeenlinnaan on hyvät kulkuyhteydet. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ilmaisen kuntosalin ja sairaalan alueella voit pysäköidä autosi maksutta. Olemme panostaneet suunnitelmalliseen perehdytykseen ja räätälöimme perehdytyksesi oman osaamisesi mukaan. Meillä voit osallistua osana perehdytystä myös erilaisiin hoitotyön Taitopajoihin. Hoitoalan kesätyöntekijät voivat ennen työsuhteen alkua suorittaa LOVe -tentin ja tarvittavat näytöt. Lisäksi pääset tutustumaan Kantiksen muihin kesätyöntekijöihin Kesäolohuone-tapaamisissa.

Kesätyöt ajoittuvat toukokuusta elokuulle. Kesätöiden tarkempi ajankohta sovitaan tilanteen mukaan niin, että työ sopii joustavasti yhteen opintojesi kanssa.

Haluatko tutustua tuleviin työkavereihisi? Pääset katsomaan videoilta millaista on työskennellä esimerkiksi  synnytysosastolla, psykiatrialla ja varahenkilöstössä tai käy kurkkaamassa, mitä kaikkea  sairaalahuollossa tehdään!

Oletko kiinnostunut Kantiksessa työskentelystä? Jätäthän avoimen hakemuksen!

Sairaanhoitajien, kätilöiden ja lähihoitajien kesäsijaisuuksia tarkemmat tiedot haussa olevista yksiköistä, yhteyshenkilöistä ja ajanjaksoista löydät alla olevasta listauksesta. Muiden ammattiryhmien tiedot löytyvät työpaikkailmoituksessa.

Tiedustelut sähköpostilla [email protected]

Dialyysi
Dialyysiyksikkö antaa keinomunuaishoitoa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Yksikössä koulutetaan myös potilaita kotidialyysihoitoihin (hemo- tai peritoneaalidialyysi).
Lisätietoja: osastonhoitaja Raija Rauhalinna-Lemetyinen puh. 040 583 8296

Kirurgia
Osasto 5A on 26-paikkainen kirurgian vuodeosasto, jossa hoidamme gastrokirurgisia ja urologisia potilaita. Vatsaelinkirurgian puolella hoidetaan ja tutkitaan ruuansulatuskanavan; suolisto, haima, sappi ja mahalaukku- sairauksia. Urologian puolella hoidetaan ja tutkitaan virtsaelinten sairauksia. Molemmilla erikoisaloilla hoidetaan myös syöpäkirurgiaa.
Osasto 5B on 26 paikkainen kirurgian vuodeosasto, jossa hoidamme ortopedisiä, verisuoni-, thorax- ja plastiikkakirurgisia sekä yleiskirurgisia potilaita. Osastolla toimii myös haavakeskus. Ortopediaan kuuluvat mm. tekonivelkirurgia, selkäleikkaukset, murtuma- ja trauma potilaan hoito. Verisuoni- ja thoraxkirurgian puolella hoidetaan mm. valtimoiden varjoainetutkimuksia ja valtimoverisuoniohitusleikkauksia. Plastiikkakirurgia keskittyy mm. korjaavaan kirurgiaan, iho-ja pehmytkudos syöpäleikkauksiin. Yleiskirurgisten potilaiden hoito keskittyy mm. kilpirauhasen leikkauksiin ja erilaisiin haavaongelmiin. Toimimme molemmilla kirurgisilla osastoilla moniammatillisesti. Potilaan hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, osastofarmaseutti, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Osastomme toimii 24/7.  Kirurgian osastojen lisätiedot: osastonhoitaja Merja Kairi puh. 040 6203 089

Kirurgian ja ortopedian poliklinikka sekä endoskopiat
Kirurgian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jossa hoidetaan ortopedian, gastrokirurgian, urologian, yleiskirurgian, verisuonikirurgian, plastiikkakirurgian sekä lastenkirurgian potilaita. Poliklinikalla on myös urologian, haavahoidon, avannehoidon sekä gastrokirurgian asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotot. Poliklinikan yhteyteen kuuluu endoskopiayksikkö sekä leikkaus- ja toimenpidehoidon hoidonvaraus. 
Lisätiedot: osastonhoitaja Elina Pohjolainen-Lahtinen puh: 040 572 1197

Lasten ja nuorten yksikkö
Lasten ja nuorten yksikköön on keskitetty sairaanhoitopiirin lasten erikoissairaanhoito sisältäen kaikki lastentautien erikoisalat sekä lastenkirurgia. Yksikköön kuuluvat lasten ja nuorten vuodeosasto 3A, lasten ja nuorten päiväsairaala sekä lasten ja nuorten poliklinikka.
Lisätiedot: Osastonhoitaja Mari Kesälä puh. 03 629 3302

Leikkaus- ja toimenpideyksikkö
Leikkaus- ja toimenpideyksikössä tehdään elektiivisiä leikkauksia arkipäivisin ja päivystysleikkauksia ympäri vuorokauden. Toiminta käsittää seuraavat erikoisalat: anestesiologia, ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, korva- nenä- ja kurkkutautien kirurgia, naistentautien kirurgia, yleiskirurgia, vatsaelinkirurgia, lastenkirurgia, plastiikkakirurgia, verisuoni- ja keuhkokirurgia, suukirurgia, yleisanestesiassa tehtävät hammashoidot, silmäkirurgia ja lasten reumatologiset nivelpistohoidot.
Perioperatiivinen työkokemus katsotaan eduksi. Lisätiedot: osastonhoitaja Sirpa Myllys puh.040 192 9435

Osasto 4B
Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan keskushermoston (aivot ja selkäydin), ääreishermoston sekä lihasten sairauksia. Suurin hoidettava sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt. Muita merkittäviä sairausryhmiä ovat MS-tauti, epilepsia, Parkinsonin tauti ja muut liikehäiriöt, päänsärky, muistihäiriöt, Myastenia Gravis, erilaiset lihassairaudet, keskushermoston tulehdukset, selkäytimen sairaudet sekä neuropatiat. Osasto 4 B, jossa hoidetaan neurologisia, KNK-potilaita, suukirurgisia ja palliatiivisia potilaita. Osastolla on 18 sairaansijaa ja 4-paikkainen neurologinen valvontayksikkö. Lisätiedot: osastonhoitaja Heini Moilanen puh. 040 185 2618

Päiväsairaala
Päiväsairaalassa hoidetaan erikoisalattomasti kaikki aikuisikäiset ja päiväsairaalatoimintaan soveltuvat potilaat. Hoidot suunnitellaan poliklinikoilla erikoislääkäreiden toimesta yksilöllisesti.
Lisätiedot: osastonhoitaja Eila Henriksson puh. 040 583 1632

Päivystysklinikka / Päivystys ja Tarkkailuosasto
Hämeenlinnan yksikössä sijaitsevassa päivystysklinikassa tutkitaan ja hoidetaan sairaanhoitopiirin alueella sairastuneet tai loukkaantuneet henkilöt, joiden hoito on aloitettava välittömästi. Klinikassa on erikoissairaanhoidon päivystys, mikä on jakaantunut konservatiiviseen ja operatiiviseen päivystykseen.
  Lisätiedot: Tuija Salonsaari osastonhoitaja puh. 03 629 4545

Sisätaudit
Osasto 6A on 24-paikkainen osasto, joka toimii tällä hetkellä organisaatiomme koronakohorttiyksikkönä. Osastolla hoidetaan koronapotilaiden lisäksi keuhko-, iho- ja sisätautipotilaita. Sisätautien erikoisaloja ovat gastroenterologia eli maksan ja mahasuolikanavan sairaudet ja yleissisätaudit eli diabetes-, infektio-, kilpirauhassyöpä-, syömishäiriö-, keuhkoembolia- ja myrkytyspotilaat. Potilaita hoidetaan moniammatillisesti eli potilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Osasto toimii 24/7.
Osastolla 6BH on 20 – paikkainen osasto, jonne potilaat tulevat joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti. Osasto on sisätautiosasto, jossa hoidetaan verisairauksia eli hematologiaa, kuten lymfooma-, myelooma-, leukemia- ja anemiapotilaita. Osastolla hoidetaan myös reuma-, nefrologia- eli munuais- sekä yleissisätautisia potilaita. Potilaita hoidetaan moniammatillisesti eli potilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Osasto toimii 24/7.
Lisätietoja: osastonhoitaja Irene Sipola-Kauppi, puh: 040 572 4924 tai apulaisosastonhoitaja Nina Fonsell, puh. 040 670 4103

Synnytys- ja naistentautien yksikkö, sairaanhoitajat ja kätilöt
Yksikössä hoidetaan synnytys- ja naistentautien erikoissairaanhoitoa tarvitsevia naisia elämänkaaren eri vaiheissa. Yksikköön kuuluvat naistentautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, synnytysosasto, synnytys- ja naistentautien vuodeosasto 1 sekä äidinmaitokeskus. Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka ovat lähetepoliklinikoita. Vuodeosastolla hoidetaan raskaana olevia, synnyttäneitä, vastasyntyneitä ja heidän perheitään, naistentautipotilaita sekä rintaleikkauspotilaita.
 Lisätiedot:  osastonhoitaja Anne Tervo 03 629 3092

Teho ja valvonta
Tehostetun hoidon yksikössä toimii 5-paikkainen teho-osasto ja 5-paikkainen valvonta. Teho-osasto toimii akuuttien kriittisesti sairaiden ja leikkausten jälkeen tehosairaanhoitoa vaativien potilaiden hoito-osastona. Potilaita tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa ylläpidetään erikoislaittein. Työ on moniammatillista tiimityötä. Lisätiedot: osastonhoitaja Suvi Lindfors puh: 040 8616613

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto
 Lisätiedot: Osastonhoitaja Anne Tervo 03 629 3092

Varahenkilöstö,  vakituinen hoidollinen varahenkilöstö
Varahenkilöstön henkilökunnan muodostaa 42 hoitotyön rautaista ammattilaista, jotka on jaettu kolmeen osaamisperusteiseen tiimiin: osasto- ja poliklinikka, akuutti- sekä psykiatrian toimialueille. Varahenkilöstön tehtävä on tarjota sairaalamme eri yksiköihin osaavaa hoitohenkilökuntaa lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin. Perehdytyksen jälkeen varahenkilöstön sairaanhoitajalle kuuluu kiertoalueeseensa 1-3 yksikköä, joihin työntekijällä on jonkin verran mahdollista vaikuttaa. Varahenkilöt ovat usein moniosaajia, jotka työskentelevät itsenäisesti ja joustavasti eri yksiköissä. Yksikköjen esimiehet varaavat varahenkilöt sähköisen varausjärjestelmän kautta, laadittuja varaussääntöjä noudattaen.
Työ on kaksivuorotyötä, mukaan lukien viikonloput.

Lisätiedot: osastonhoitaja Tanja Lindqvist, puh: 03 6292436 ja apulaisosastonhoitaja Pete Pitkämäki (sama numero)

PSYKIATRIA
Poliklinikat ja intensiiviyksikkö.
Psykiatrian poliklinikka on aikuispsykiatrian avohoitoyksikkö, jossa tutkitaan ja hoidetaan psyykkisistä häiriöistä ja mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä. Yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa edistämme hänen itsenäistä selviytymistään, työ- ja toimintakykyään sekä omien ja perheen voimavarojen löytymistä ja elämänlaadun paranemista.
Lisätiedot: apulaisosastonhoitaja Erja Forsman puh. 040 682 2232 tai apulaisosastonhoitaja Katja Koivu-Heikkinen puh. 040 658 7515

Psykiatrian Akuuttikuntoutus osasto P4K.
Osasto on 17-paikkainen suljettu yksikkö, jonne tullaan pääsääntöisesti akuuttiosastojen kautta sairauden tasoituttua. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan pääasiassa psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä sairastavia ihmisiä. Lisäksi osastolla on profiloiduttu syömishäiriöpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.
Lisätiedot: apulaisosastonhoitaja Mija Karppanen puh. 0406241241

Akuuttipsykiatria osasto P5.
Aikuispsykiatrian osastolla P5 hoidetaan psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Osastolla tarjotaan hoitoa mielenterveyshäiriöistä (psykoosisairaudet, masennus, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus) kärsiville potilaille.
Lisätietoja: Sari Tamminen apulaisosastonhoitaja puh: 040 681 3449

Nuorisopsykiatrian osasto P6
Nuorisopsykiatrinen osastohoito koostuu kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastohoidon perusteita ovat esimerkiksi vaikeimmat syömishäiriöt, vakava masennus, vakava itsetuhoisuus ja psykoosit. Kriisijaksot voivat olla mitaltaan muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Tutkimusjakson kesto osastolla on neljä viikkoa ja hoitojaksojen mitta päätetään aina erikseen hoitoneuvotteluissa.
Lisätietoja: Minka Virta osastonhoitaja puh. 040 670 8257

Akuuttipsykiatrian osasto P2
Osasto P2 on suljettu akuuttipsykiatrian osasto Hämeenlinnan Ahvenisto-rakennuksen 2.kerroksessa Neljä hoitopaikkaa on varattu pitkäaikaiskuntoutujille. Osastolla työskentelee 21 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ja osaston lääkäri. Lisäksi hoitoon osallistuvat lääkärin arvion mukaan psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, musiikkiterapeutti ja toimintaterapeutti.
Lisätietoja: osastonhoitaja Mikko Paimela puh. 040 190 3632

Vastaanotto-osasto P3P
Osasto P3P on Hämeenlinnan Ahvenisto-rakennuksessa sijaitseva päivystysosasto. Osaston kautta saapuvat sairaalahoitoon lähetetyt päivystyksellistä psykiatrista sairaalahoitoa vaativat aikuispotilaat. Hoitoon pääsyyn tarvitaan lähete. Osastolla hoidetaan ja tehdään alkuselvittelyjä koskien mielenterveyden häiriöitä. Näistä keskeisiä ovat psykoottiset häiriöt, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, päihdehäiriöt ja persoonallisuushäiriöt.
Lisätietoja: osastonhoitaja Mikko Paimela puh. 040 190 3632