Allianssikilpailutuksen markkinainfo

Kantasairaala-hankkeen suunnittelija- ja urakoitsija-allianssin markkinainfo järjestetään tiistaina 8.8.2017 klo 13.00 Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahveniston rakennuksen luentosalissa, 3. krs, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna. Pyydämme ilmoittautumiset tarjouskilpailusta kiinnostuneilta 4.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella eeva.rikkila-kettunen(at)khshp.fi.

Kantasairaala-hankkeen suunnittelija- ja urakoitsija-allianssin markkinainfo järjestetään tiistaina 8.8.2017 klo 13.00 Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahveniston rakennuksen luentosalissa, 3. krs, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna. Pyydämme ilmoittautumiset tarjouskilpailusta kiinnostuneilta 4.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella eeva.rikkila-kettunen(at)khshp.fi. 

Tietopyyntö HILMA-palvelussa

KHSHP on julkaissut tietopyynnön julkisten hankintojen HILMA-palvelussa koskien Kantasairaala-hankkeen allianssikilpailutusta. Tietopyynnöllä haetaan kilpailutuksesta kiinnostuneita tahoja, jotka olisivat kiinnostuneita jättämään myöhemmin varsinaisen tarjouksen.

HILMAan jätetyssä tietopyynnössä (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-016967) todetaan hankkeesta mm. seuraavaa:

”Tilaajan tarkoituksena on rakentaa nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön korvaava uusi sairaala Hämeenlinnan keskusta-alueelle. Sairaalan toimintoja uudistetaan merkittävästi siten, että keskussairaalatasoisen toiminnan lisäksi tiloissa on perusterveydenhuollon lääkärivastaanottotiloja ja osastoja sekä yhteistyökumppaneiden palveluille tarkoitettuja tiloja. Suunniteltavaan uuteen terveydenhuollon palvelukeskukseen sijoitetaan noin 450 sairaansijaa, yhteispäivystys, leikkaussalitiloja, synnytyssaleja ja vastaanottotiloja noin 240 000 vuotuista vastaanottokäyntiä varten sekä tarvittavat tukipalvelu- ja huoltotilat.

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

– Tavoitelaajuus on enintään 90 000 brm²
– Tavoitekustannus on noin 342 M€ (tarkennetaan kustannuslaskennan valmistuttua) sisältäen suunnittelu-, rakennus- ja kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset sekä hoitolaitteiden ja -kalusteiden hankinnan. Tavoitekustannus ei sisällä pysäköintikuluja, tontinhankinnan kustannuksia eikä ICT-kustannuksia.
– Hankkeen tulee olla siirrettävissä uudelle organisaatiolle päätettäväksi ja johdettavaksi
– Suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään ICT- ja lääkintätekniikan toimittajien osaamista
– Käyttäjien (sekä potilasasiakkaat että henkilökunta) osallistaminen ja sitouttaminen hankkeeseen
– Mallipohjainen suunnittelu (BIM, 3D ja CAVE) ja mallipohjaisuuden hyödyntäminen rakennuksen elinkaaren aikana
– Elinkaarikustannusten huomiointi suunnitteluratkaisuissa
– Ympäristöystävälliset suunnitteluratkaisut
– Avoin ja läpinäkyvä viestintä ja vuorovaikutus”

Kokonaiskustannuksessa mukana terveyskeskus

Tietopyynnössä mainittu tavoitekustannus 342 miljoonaa euroa sisältää myös perusterveydenhuollon osuuden tilakustannuksista. Aiemmin julkisuudessa esillä ollut luku noin 260 miljoonaa euroa on käsittänyt erikoissairaanhoidon osuuden, ja tämä alustava kustannusarvio on edelleen pätevä.

[wp_social_sharing social_options='facebook,twitter,linkedin' facebook_text='Jaa Facebookissa' twitter_text='Jaa Twitterissä' googleplus_text='Jaa Google+:ssa' linkedin_text='Jaa LinkedInissä' pinterest_text='Jaa Pinterestissä' icon_order='f,t,g,l,p' show_icons='0' before_button_text='' text_position='' social_image='' ]