Tukipalvelut

Yksikään sairaala ei pärjää ilman toimivia tukipalveluja, joiden tehtävänä on antaa hallinnon ja huollon palveluja potilashoitoa tuottaville sairaanhoitopiirin yksiköille. Tukipalveluihin luetaan laskentapalvelut, henkilöstöpalvelut, tietotekniikkapalvelut, tekstiilihuolto, tekniset palvelut, materiaalitoiminnot, sihteerityön yksikkö, sairaalahuolto, välinehuolto, palveluneuvonta, ravintopalvelut ja kahviotoiminta, joista lyhyet kuvaukset alla ja tarkempia tietoja ja yhteystietoja alavalikoissa.

Yhteystiedot:
talous- ja tukipalvelujohtaja, puh. 03 629 3170

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluihin kuuluvat mm. palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, henkilöstöetuudet, rekrytointi,  työhyvinvointi, yhteistoiminta sekä avain- ja kulkulupahallinta. Henkilöstöpalveluiden alaisuuteen kuuluvat myös koulutuspalvelut.

Materiaalitoiminnot

Materiaalitoiminnot huolehtii yhteistyössä Kanta Logistiikka Oy:n kanssa sairaanhoitopiirin yksiköiden materiaali- ja palveluhankinnoista.

Ravintopalvelut sekä Kahvio Ilona

Ravintopalvelut ja Riihimäen yksikön kahviopalvelut ostetaan Palmia Oy:ltä.

Kahvio Ilona palvelee Hämeenlinnan yksikössä potilaita, vieraita ja henkilökuntaa.

Laskentapalvelut                                   

Laskentapalveluissa tuotetaan sairaanhoitopiirin talousarvio, tilinpäätös, talousseurannat ja muu laskentatoimi. Myös potilaslaskutus hoidetaan laskentapalveluista. 

Palveluneuvonta

Palveluneuvonta palvelee sairaanhoitopiirin asiakkaita ja henkilökuntaa. Palveluneuvonnan toimenkuvaan kuuluu sekä puhelimitse tapahtuva palvelu että aulapalvelut.

Sairaala- ja välinehuolto

Sairaalahuollon tehtäviä ovat mm. puhtaanapitopalvelut, jätehuolto, ja potilaskuljetus.

Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä ja toimintakuntoisia välineitä potilaiden tutkimus- ja hoitotarpeisiin.

Sihteerityön yksikkö

Sihteerityön yksikkö vastaa toimistopalveluista sairaanhoitopiirin osastoilla ja poliklinikoilla.

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut koostuvat rakennustekniikasta, LVI-tekniikasta, sähkötekniikasta, lääkintätekniikasta sekä muista teknisistä palveluista. Tekniset palvelut tuotetaan sairaanhoitopiirin lisäksi Hämeenlinnan terveyskeskukselle.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut tuottaa ja organisoi atk-projekteja, asiantuntija-, ylläpito- sekä muita ICT-tukipalveluja kuntayhtymän toimintayksiköille.

Tekstiilihuolto

Yksikkö huolehtii potilaiden ja henkilökunnan vaatteiden hankinnasta ja puhtaanapidosta.