Sairaalahygienia

Infektioturvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta, joten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri työskentelee aktiivisesti edistääkseen sairaalahygieniaa. Sairaalahygieniayksikön tehtävänä on toimia tartuntatautilainsäädännön mukaisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisena tartuntatautien torjunnan ja sairaalahygienian asiantuntijayksikkönä.

Keskeistä toimintaa ovat yksiköiden konsultaatiot ja alueellisen sekä yksikkökohtaisen koulutuksen järjestäminen. Sairaalahygieniayksikkö tekee laajaa yhteistyötä myös sosiaalihuollon asumispalveluja tuottavien yksityisten ja kunnallisten laitosten kanssa. Tärkeä yhteistyötaho on niin ikään Fimlabin mikrobiologian laboratorio.

Yksikkö seuraa aktiivisesti hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuutta, mikä raportoidaan säännöllisesti toiminnasta vastaaville. KHKS on ollut mukana kansallisessa hoitoon liittyvien infektioiden seuranta-ohjelmassa eli SIRO:ssa vuodesta 2002 lähtien sekä EU:n hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyystutkimuksissa 2011 ja 2016.

Yksikön lääkärit toimivat lisäksi infektiopoliklinikalla, jossa tutkitaan mm. immuunipuutos- tai trooppisten tautien epäilyjä, pitkäkestoista kuumeilua ja hoidetaan vaativia pitkäaikaisia infektioita kuten HIV ja luuinfektiopotilaat.

Alla olevista linkeistä löydät sairaalahygieniaohjeet potilaille ja henkilöstölle:

Sairaalahygienia potilaille

Sairaalahygienia henkilöstölle

Henkilöstö ja yhteystiedot:

Infektioylilääkäri Janne Mikkola
Infektiolääkäri Pirjo Alho
Hygieniahoitaja Merja Fellman
Hygieniahoitaja Katja Miettinen

Sähköposti: [email protected]