Sosiaalipalvelut

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeen ja elämäntilanteeseen kuten toimeentuloon tai taloudelliseen tilanteeseen, työ- ja toimintakykyyn, asumiseen tai ihmissuhteisiin. Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sairaalan sosiaalityöntekijä:

 • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 •  tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalityöntekijät ovat työssä arkisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Sairaalan henkilökunta ohjaa tarvittaessa oman yksikkönsä sosiaalityöntekijän palveluihin tai vastaavasti potilas tai omainen voi suoraan ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin voi akuuteissa tilanteissa soittaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen 03 629 6560 (24/7). Kiireellisessä henkeä uhkaavassa tilanteessa soita hätäkeskukseen 112.

 

Yhteystiedot:

Palvelupäällikkö Elina Papponen p. 040 532 2468

Johtava sosiaalityöntekijä Hanna Rintamäki p. 040 544 8693 

 

KHKS Hämeenlinna / Riihimäki

Sosiaalityöntekijä p. 040 544 8693, sosiaaliohjaaja p. 045 7734 7159 

 • lastenneurologian poliklinikka
 • VTO (Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu)
 • osasto 1, ​​​​​​​äitiys-, HAL- ja naistentautien poliklinikat
 • Riihimäki nuorisopsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 668 6706

 • lastenpsykiatrian poliklinikka
 • seri-tukikeskus

Sosiaalityöntekijä p. 040 481 0401

 • lastenpsykiatrian osasto
 • lastenosasto 3A
 • lasten ja nuorten poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 570 9141 

 • osastot: 6A, 6BK, 6BH ja teho
 • munuaispoliklinikka ja dialyysiyksikkö, sisätautien poliklinikka, keuhkosairauksien poliklinikka, silmäpoliklinikka, infektiopoliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 751 3877

 • osastot: 5A, 5B, Ensiapu
 • kirurgian poliklinikka, fysiatria, suusairauksien poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, päiväkirurgia
 • Riihimäki somatiikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 588 7562 

 • osasto 4B
 • neurologian poliklinikka, syöpätautien poliklinikka, palliatiivinen poliklinikka, kipupoliklinikka, iho- ja allergiapoliklinikka, päiväsairaala

Sosiaalityöntekijä p. 045 7731 1978 

 • nuorisopsykiatrian osasto P6
 • JOPO

Sosiaalityöntekijä p. 040 152 5961

 • nuorisopsykiatrian poliklinikka, Keinusaari

Sosiaalityöntekijä p. 040 671 7043 

 • osasto P2
 • akuuttitiimi / intensiiviyksikkö / yleissairaalapsykiatria

Sosiaalityöntekijä p. 040 543 6530  

 • akuuttipsykiatrian osasto P3P
 • akuuttipsykiatrian osasto P5
 • aikuispsykiatrian poliklinikka HML

Sosiaalityöntekijä p. 040 480 7524

 • akuuttikuntoutusosasto P4K
 • Riihimäki aikuispsykiatrian poliklinikka​​​​​​​