Sosiaalipalvelut

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeen ja elämäntilanteeseen kuten toimeentuloon tai taloudelliseen tilanteeseen, työ- ja toimintakykyyn, asumiseen tai ihmissuhteisiin. Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sairaalan sosiaalityöntekijä:

 • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 •  tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalityöntekijät ovat työssä arkisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Sairaalan henkilökunta ohjaa tarvittaessa oman yksikkönsä sosiaalityöntekijän palveluihin tai vastaavasti potilas tai omainen voi suoraan ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin voi akuuteissa tilanteissa soittaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen 03 621 7100 (24/7). Kiireellisessä henkeä uhkaavassa tilanteessa soita hätäkeskukseen 112.

 

Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä Elina Papponen p. 040 532 2468

 • asiakasmaksujen poistot

Sosiaalityöntekijä p. 040 570 9141

 • Osastot 6A, 6BK, 6BH ja Teho
 • Munuaispoliklinikka ja Dialyysiyksikkö, Sisätautien poliklinikka, Keuhkosairauksien poliklinikka, Silmäpoliklinikka, Infektiopoliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 751 3877

 • Osastot 5A, 5B, Ensiapu
 • Kirurgian poliklinikka, Fysiatria, Suusairauksien poliklinikka, Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, Päiväkirurgia
 • Riihimäen somatiikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 588 7562

 • Osasto 4B
 • Neurologian poliklinikka, Syöpätautien poliklinikka, Palliatiivinen poliklinikka, Kipupoliklinikka, Iho- ja allergiapoliklinikka, Päiväsairaala

Sosiaalityöntekijä p. 040 544 8693

 • Osasto 1
 • VTO (Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu)
 • Lastenneurologian poliklinikka
 • Naistentautien poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 481 0401

 • Lastenpsykiatrian osasto
 • Lastenosasto 3A
 • Lasten ja nuorten poliklinikka
 • Akuuttikuntoutusosasto P4K

Sosiaalityöntekijä p. 045 7734 7159

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 152 5961

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Akuuttipsykiatrian osasto P5

Sosiaalityöntekijä p. 045 7731 1978

 • Nuorisopsykiatrian osasto P6
 • JOPO

Sosiaalityöntekijä p. 040 668 6706

 • Lastenpsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 671 7043

 • Osasto P2
 • Akuuttitiimi / Intensiiviyksikkö / Yleissairaalapsykiatria

Sosiaalityöntekijä p. 040 543 6530

 • Riihimäki aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Akuuttipsykiatrian osasto P3P
 • Aikuispsykiatrian pkl, HML

Sosiaalityöntekijä p. 040 480 7524

 • Akuuttikuntoutusosasto P4K
 • Riihimäki aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikka