Sosiaalipalvelut

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeen ja elämäntilanteeseen kuten toimeentuloon tai taloudelliseen tilanteeseen, työ- ja toimintakykyyn, asumiseen tai ihmissuhteisiin. Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sairaalan sosiaalityöntekijä:

 • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 •  tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalityöntekijät ovat työssä arkisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Sairaalan henkilökunta ohjaa tarvittaessa oman yksikkönsä sosiaalityöntekijän palveluihin tai vastaavasti potilas tai omainen voi suoraan ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Virka-ajan ja viikonloppuisin jälkeen saat apua tarvittaessa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numero on 03 621 7100. Kiireellisessä henkeä uhkaavassa tilanteessa soita hätäkeskukseen 112.

Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä puh. 03 6291

Sosiaalityöntekijä p.  040 671 7043

 • Osastot: 6A, 6BK, 6BH ja Teho
 • Poliklinikat: Munuaispoliklinikka ja Dialyysiyksikkö, Sisätautien poliklinikka, Keuhkosairauksien poliklinikka, Silmäpoliklinikka, Infektiopoliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 03 629 2233

 • Osastot: 5A, 5B, Ensiapu
 • Poliklinikat: Kirurgian poliklinikka, Fysiatria, Suusairauksien poliklinikka, Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, Päiväkirurgia

 Sosiaalityöntekijä p. 040 588 7562

 • Osasto 4B
 • Neurologian poliklinikka, Syöpätautien poliklinikka, Palliatiivinen poliklinikka, Kipupoliklinikka, Iho- ja allergiapoliklinikka, Päiväsairaala
 • Riihimäen kuntoutusosasto ja poliklinikat

Sosiaalityöntekijä p. 2232 / 040 544 8693

 • Osasto 1
 • VTO (Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu)
 • Lastenneurologian poliklinikka
 • Naistentautien poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 481 0401

 • Lastenpsykiatrian osasto
 • Lastenosasto 3A
 • Lasten ja nuorten poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 045 7734 7159

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 152 5961

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Akuuttipsykiatrian osasto P5

Sosiaalityöntekijä p. 045 7731 1978

 • Nuorisopsykiatrian osasto P6
 • JOPO

Sosiaalityöntekijä p. 040 668 6706

 • Lastenpsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä p. 040 486 7456

 • Aikuispsykiatrian poliklinikka (alle 24-v.)
 • Akuuttitiimi / intensiiviyksikkö
 • Vastaanotto-osasto P3P

Sosiaalityöntekijä p. 040 620 9462

 • Akuuttikuntoutusosasto P4K
 • Psykiatrian poliklinikka yli 24-vuotiaat

 Sosiaalityöntekijä p. 040 543 6530                             

 • Riihimäki aikuispsykiatrian poliklinikka
 • Akuuttipsykiatrian osasto P2