Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa työskentelee 10 sosiaalityöntekijää Hämeenlinnan yksikössä sekä 2 työntekijää Riihimäen yksikössä.  Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana.

Sairaalan sosiaalityöntekijä:

• antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
• ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu
• auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
• tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa
• ei voi myöntää rahaa eikä tehdä päätöksiä, eikä hankkia asunnottomalle potilaalle asuntoa.

Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara, puh. 03 629 2233/050 336 6769

 • Hallinnolliset tehtävät
 • Lastentautien poliklinikka

Vs. sosiaalityöntekijä puh. 03 629 4229

 • Osastot 5A ja 5B
 • Osastot 6A, 6BK ja 6BH
 • Osasto P2 aikuispsykiatria

Vs. sosiaalityöntekijä puh. 03 629 2235

 • Osasto P5
 • Lastenpsykiatrian poliklinikka, yleistiimi
 • Asiakasmaksupoistot

Sosiaalityöntekijä puh. 03 629 4225 / 040 620 9462

 • Osasto P4K
 • Psykiatrian poliklinikan hoitoryhmän yli 24 – vuotiaat

Vs. sosiaalityöntekijä puh. 03 629 3121 / 040 703 0848

 • Lastenpsykiatrian osasto
 • Lastenpsykiatrian polklinikka, akuutti tiimi

Sosiaalityöntekijä puh. 040 588 7562

 • Osasto 4B (neurologia)
 • Osasto 1 (naistentaudit)
 • Neurologian poliklinikka, dialyysi, keuhkosairauksien poliklinikka
 • Fysiatrian poliklinikka, ortopedian polklinikka, kipupoliklinikka
 • Sisätautien poliklinikka, palliatiivinen poliklinikka
 • Päiväsairaala
 • Päiväkirurgia, kirurgian poliklinikka
 • Syöpätautien poliklinikka
 • Iho- ja korvataudit, suusairauksien poliklinikka, silmäyksikkö
 • Teho-osasto
 • Naistentautien poliklinikka

Vs. sosiaalityöntekijä puh. 03 629 2232

 • Lastenneurologian poliklinikka + lasten päiväsairaala

Vs. sosiaalityötekijä puh. 040 544 8693

 • Osasto 1 (synnytys)
 • VTO (vastasyntyneiden teho ja tarkkailu)
 • Osasto 3A (lastenosasto)

Sosiaalityöntekijä puh. 045 7734 7159

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä puh. 040 574 0407

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Lastenpsykiatrian poliklinikka, nepsy- ja pikkulapsitiimi

Sosiaalityöntekijä puh. 045 7731 1978

 • Osasto P6 (nuorisopsykiatrian osasto)
 • JOPO

Sosiaalityöntekijä puh. 03 629 4163

 • Aikuispsykiatrian poliklinikka (alle 23-v.)
 • Akuuttitiimi / intensiiviyksikkö
 • Osasto P3P

Vs. sosiaalityöntekijä Riihimäki, puh. 019 744 5394

 • Neurologinen kuntoutus
 • Sisätautien poliklinikka, keuhkosairauksien poliklinikka
 • Kirurgian poliklinikka, päiväkirurgia ja päiväsairaala
 • Fysiatria

Sosiaalityöntekijä Riihimäki, puh. 040 546 5162

 • Aikuispsykiatrian poliklinikka
 • Nuorisopsykiatria
 • Asiakasmaksupoistot