Osastot

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on 150 vuodeosastopaikkaa kuudella somatiikan vuodeosastolla (Osastot 3A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B ja Riihimäen kuntoutusosasto). Lisäksi on psykiatriset vuodeosastot sekä synnytysosastotoiminnot, joita johdetaan omina kokonaisuuksinaan.

Erikoissairaanhoidossa painotus on siirtynyt hoitomuotojen kehittyessä yhä enemmän pitkistä osastohoitojaksoista lyhytkestoiseen ja avohoitopainotteisempaan muotoon, mutta asiantunteva hoito osastoilla muodostaa edelleen elintärkeän osan modernin keskussairaalan toimintaa. Potilaat tulevat vuodeosastoille joko suunnitellusti tai päivystyksen kautta. Hoitojaksojen pituus vaihtelee muutamista vuorokausista viikkoihin.

Johdamme ja kehitämme somatiikan osastotoimintojamme keskitetysti ja pyrimme varmistamaan yhdenmukaiset käytännöt osastoillamme. Esimerkiksi vierailuajat ovat normaalitilanteessa vapaat (HUOM! Koronaviruspandemian aikana saattaa olla rajoituksia voimassa, tarkista tilanne ennen vierailua!) henkilöstön koulutusta ja osaamista pidetään yllä muun muassa aktiivisella työkierrolla. Panostamme erityisesti asiakaspalveluun ja potilaan toiveiden huomioimiseen sekä hyvään palvelukokemukseen.

Yhteystiedot:

Katso kyseessä olevan osaston sivuilta.