Koulutus ja kehittäminen

Osaava henkilöstö on keskeinen  Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, ja osana sitä Kanta-Hämeen keskussairaalan, voimavara.  Meillä halutaan luoda osaamista arvostava sekä osaamisen kehittymistä tukeva ilmapiiri ja käytännöt ja pidämme henkilöstömme osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä erittäin tärkeänä asiana.  Järjestämme omalle henkilöstöllemme sekä muillekin kiinnostuneille sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisille monipuolista koulutusta.

Meillä tehdään korkeatasoista, innovatiivista, kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua tieteellistä tutkimusta. Teemme kliinisiä lääketutkimuksia, lääketieteellisiä tutkimuksia, rekisteritutkimuksia ja laitetutkimuksia. Lisäksi keskussairaalassa ohjataan ja tehdään korkeakoulutasoisia opinnäytetöitä.