Koulutus ja kehittäminen

Kanta-Hämeen keskussairaala kehittää toimintaansa kohtaamaan toimintaympäristön muutokset, asiakkaiden tarpeet ja digitaalisuuden historiallisen laajalla kehittämistoiminnalla ja hankesalkulla.

Olemme myös lääkärien ja hoitoalan eri ammattien koulutus- ja opetussairaala. Opiskelijat osallistuvat potilaan hoitoon ja tutkimuksiin vakinaisen henkilökunnan opastuksella ja ohjauksella.

Hoitoalan opiskelijoiden lisäksi keskussairaalassa on opiskeluun liittyvää harjoittelua suorittamassa opiskelijoita hallinnon ja huollon yksiköissä: ravintohuollossa, tekniikan yksiköissä, siivousyksikössä jne.

Keskussairaalan henkilöstön toimesta tehdään myös erilaista tutkimustoimintaa joko itsenäisesti tai osana laajempaa erityisvastuualueen tai kansallista tutkimusta.

Tutkimuslain (488/199, 794/2010) muutokset tulivat voimaan 1.10.2010. Tämän jälkeen tutkimuslain mukaiset eettiselle toimikunnalle toimitettavat uudet lausuntohakemukset toimitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiselle toimikunnalle.

Hoitotyön tutkimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

Lisätietoja antavat tulosalueiden ylihoitajat:

  •  Konservatiivinen tulosalue puh. 03 629 3202
  •  Operatiivinen tulosalue  puh. 03 629 2307
  •  Psykiatrian tulosalue  puh. 03 629 4165