Apuvälinekeskus

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinekeskusliikelaitos palvelee alueen asukkaita, terveyskeskuksia ja keskussairaalan yksiköitä. Apuvälinepalveluprosessin toiminta-ajatuksena on tukea potilaan itsenäistä suoriutumista hänen omassa toimintaympäristössään.

Pääsääntöisesti apuvälinepalveluista vastaa se terveydenhuollon taho, jolla on potilaan hoitovastuu. Apuvälineet myönnetään ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Apuvälinepalvelu toteutetaan potilasta hoitavalla taholla joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluna.

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelu

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelu toteutetaan apuvälineyksiköiden toimesta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella toimii tällä hetkellä neljä perusterveydenhuollon apuvälineyksikköä: Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Janakkalan ja Hattulan yhteistoiminta-alue.

Perusterveydenhuollon yksikössä on yleisimpiä perusapuvälineitä:
• Kyynärsauvat, kävelykepit, kainalosauvat ja näihin kepinpääkumit ja jääpiikit
• Kävelytelineet: nelipyöräiset, kaksipyöräiset ja fordit
• Peruspyörätuolit, myös ylösnousevilla jalkatuilla
• Sukanvetolaitteet ja tarttumapihdit
• Nousutuet ja kohottautumistelineet
• Korotustyynyt, 5cm, 10cm, 15cm ja lonkkatyynyt 10cm, 15cm
• Sängynjalan korottajat; sokkeli ja tavallinen
• WC-korottajat 5cm, 10cm, 15cm ja WC-tuolit
• Suihkutuolit, käsinojalliset, korkeussäädettävät

Apuvälineen tarvitsija tai hänen omaisensa voivat olla suoraan yhteydessä apuvälineyksikköön havaittuaan apuvälinetarpeen. Lyhytaikaiseen käyttöön apuvälineitä saa esim. leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Sairaalasta lonkkaleikkauksen jälkeen kotiutuva henkilö tarvitsee kotona selviytymisen tueksi esim. WC-korotuksen, kyynärsauvat, tarttumapihdit ja sukanvetolaitteen.

Terveyskeskusten yhteystiedot:

Hämeenlinnan terveyspalvelut
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Janakkalan terveys- ja sosiaalipalvelut
Hattulan terveydenhuolto

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelu

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluun edellytetään lääkärin lähetettä aina kun on kyseessä hengitysapuväline, sähköinen liikkumisen apuväline tai moottoroitu painehaavapatja. Muiden apuvälineiden kohdalla on alueellisesti sovittu, että lähetteeksi/toimeksiannoksi hyväksytään muunkin terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai muun ammattihenkilön yhteydenotto. Erikoissairaanhoitoon on keskitetty erityistä asiantuntemusta vaativat apuvälineet. Näitä ovat mm. sähköpyörätuolit, ympäristönhallintalaitteet, tietokoneen käytön oheislaitteet ja ohjelmat sekä lasten erikoisapuvälineet.

Muut apuvälineet lääkinnällisestä kuntoutuksesta:
• näkövammaisten kuntoutusohjaajat vastaavat näkemisen apuvälineistä
• syöpäsairaiden kuntoutusohjaaja vastaa syöpäsairaiden apuvälineistä
• hengityssairaiden kuntoutusohjaaja vastaa hengityksen apuvälineistä

Kuulokeskus vastaa kuulon apuvälineistä.

Apuvälinekeskus vastaa erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelusta ja perusterveydenhuollon osalta yhteishankinnoista, kilpailutuksesta, kuljetuksista sekä sosiaalitoimen osalta vammaispalvelun kierrätettävien apuvälineiden (hissit, kattonosturit ja kuulovammaisten hälytysjärjestelmät) hankinnoista, kilpailutuksesta, asennuksen ja huollon järjestämisestä.

Apuvälineiden luovutussperusteet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

Apuvälinekeskuksen huoltopyyntö

Yhteystiedot:

Hämeenlinna:
Pitkämäki Tero, toimitusjohtaja puh. 03 629 3170
Rantanen Pekka, ylilääkäri puh. 03 629 2040
Nikander Sirkku, kuntoutuspäällikkö puh.  03 629 2221
Raittila Sirpa, osastonsihteeri puh. 03 629 3227

Eskola Markus, apuvälineasiantuntija puh. 03 629 3221

  • liikuntavammaisten aikuisten apuvälinepalvelut, neurologia

Hietala Minna, apuvälineasiantuntija puh. 03 629 2228

  • liikuntavammaisten aikuisten apuvälinepalvelut, sisätaudit, kirurgia

Korpimaa Eija, apuvälineasiantuntija puh. 03 629 2222

  • liikuntavammaisten lasten apuvälinepalvelut

Kuusinen Outi, apuvälineasiantuntija puh. 03 629 2223

  • liikuntavammaisten aikuisten apuvälinepalvelut,neurologia

Apuvälinehuolto puh. 03 629 2225

  • apuvälineiden korjaus ja huolto