Apuvälinekeskus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alueellinen apuvälinekeskusliikelaitos palvelee alueen asukkaita, terveyskeskuksia ja keskussairaalan yksiköitä. Apuvälinepalveluprosessin toiminta-ajatuksena on tukea potilaan itsenäistä suoriutumista hänen omassa toimintaympäristössään.

Pääsääntöisesti apuvälinepalveluista vastaa se terveydenhuollon taho, jolla on potilaan hoitovastuu. Apuvälineet myönnetään ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Apuvälinepalvelu toteutetaan potilasta hoitavalla taholla joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluna.

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelu

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluun edellytetään lääkärin lähetettä aina kun on kyseessä hengitysapuväline, sähköinen liikkumisen apuväline tai moottoroitu painehaavapatja. Muiden apuvälineiden kohdalla on alueellisesti sovittu, että lähetteeksi/toimeksiannoksi hyväksytään muunkin terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai muun ammattihenkilön yhteydenotto. Erikoissairaanhoitoon on keskitetty erityistä asiantuntemusta vaativat apuvälineet. Näitä ovat mm. sähköpyörätuolit, ympäristönhallintalaitteet, tietokoneen käytön oheislaitteet ja ohjelmat sekä lasten apuvälineet.

Apuvälinekeskus vastaa erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelusta ja perusterveydenhuollon osalta yhteishankinnoista, kilpailutuksesta, kuljetuksista sekä sosiaalitoimen osalta vammaispalvelun kierrätettävien apuvälineiden (hissit, kattonosturit ja kuulovammaisten hälytysjärjestelmät) hankinnoista, kilpailutuksesta, asennuksen ja huollon järjestämisestä.

Apuvälinekeskuksen huoltopyynnön voit tehdä tästä

Yhteystiedot:

Apuvälinekeskus 03 629 3227 avoinna 09.00-16:00 (takaisinsoitto)

Apuvälinehuolto puh. 03 629 2225 avoinna 07.30-15.00 (takaisinsoitto)

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelu

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelu toteutetaan apuvälineyksiköiden toimesta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alueella toimii tällä hetkellä neljä perusterveydenhuollon apuvälineyksikköä: Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Janakkalan ja Hattulan yhteistoiminta-alue.

Perusterveydenhuollon yksikössä on yleisimpiä perusapuvälineitä:
• Kyynärsauvat, kävelykepit, kainalosauvat ja näihin kepinpääkumit ja jääpiikit
• Kävelytelineet: nelipyöräiset, kaksipyöräiset ja fordit
• Peruspyörätuolit, myös ylösnousevilla jalkatuilla
• Sukanvetolaitteet ja tarttumapihdit
• Nousutuet ja kohottautumistelineet
• Korotustyynyt, 5cm, 10cm, 15cm ja lonkkatyynyt 10cm, 15cm
• Sängynjalan korottajat; sokkeli ja tavallinen
• WC-korottajat 5cm, 10cm, 15cm ja WC-tuolit
• Suihkutuolit, käsinojalliset, korkeussäädettävät

Apuvälineen tarvitsija tai hänen omaisensa voivat olla suoraan yhteydessä apuvälineyksikköön havaittuaan apuvälinetarpeen. Lyhytaikaiseen käyttöön apuvälineitä saa esim. leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Sairaalasta lonkkaleikkauksen jälkeen kotiutuva henkilö tarvitsee kotona selviytymisen tueksi esim. WC-korotuksen, kyynärsauvat, tarttumapihdit ja sukanvetolaitteen.

Terveyskeskusten yhteystiedot:

Hämeenlinnan terveyspalvelut
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Janakkalan terveys- ja sosiaalipalvelut
Hattulan terveydenhuolto

 

Muut apuvälineet

lääkinnällinen kuntoutus:
• näkövammaisten kuntoutusohjaajat vastaavat näkemisen apuvälineistä
• syöpäsairaiden kuntoutusohjaaja vastaa syöpäsairaiden apuvälineistä
• hengityssairaiden kuntoutusohjaaja vastaa hengityksen apuvälineistä

Yhteystiedot:

Lääkinnällinen kuntoutus puh. 03 629 3228 (takaisinsoitto), avoinna 08.00-16.00

Kuulokeskus vastaa kuulon apuvälineistä, ajanvaraus, hoidolliset asiat, puh. 03 629 2906 (takaisinsoitto)