Asiakaspalaute

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri haluaa erottua asiakaspalvelun osaamiskeskuksena ja asiakaspalvelu onkin yksi strategian keskeisistä asioista. Tieto asiakastyytyväisyydestä ja palvelukokemuksesta on organisaatiollemme erittäin tärkeää: sitä halutaan mitata ja mahdollistaa asiakaspalautteen antaminen monikanavaisesti. Palaute on asiakkaan yksi mahdollisuus osallistua palvelujemme kehittämiseen, sillä palautteita hyödynnetään aktiivisesti osana toiminnan kehittämistä.

Palautteen käsittelylle on yksiköissä vastuuhenkilöt. Koko yksikön henkilöstön kanssa niitä käsitellään nimettöminä, vaikka palautteen antaja olisikin jättänyt yhteystietonsa. Palautetietoa tarkastellaan myös tulosaluekohtaisesti ja koko sairaalan osalta. Moni sairaalan kehittämishankkeista on saanut alkunsa juuri asiakaspalautteista.

Vuoden 2020 aikana kerättyjen asiakaskyselyjen tulokset sekä paljon muuta asiakaskokemuksen ja potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyvää tietoa on koottu asiakkuskertomuksen muotoon.  Noin 94 prosenttia asiakkaistamme on valmis suosittelemaan palvelujamme!  Kahden viimeisen vuoden ajalta asiakkkuuskertomuksesta on tehty myös tiivistetympi esittelyversio. Alla olevasta listasta löydät asiakkuuskertomukset molemmissa muodoissaan.

Asiakkuuskertomus 2020 tiivis

Asiakkuuskertomus 2019_tiivis

Asiakkuuskertomus 2020

Asiakkuuskertomus 2019

Asiakkuuskertomus 2018

Asiakkuuskertomus 2017

Asiakkuuskertomus 2016

Palautekokonaisuus

Voit antaa meille palautetta monella eri tavalla. Näitä tapoja kuvataan alempana. Mahdollisuutena on antaa palautetta joko paperilomakkeilla tai sähköisesti. Käytössämme on myös Happy or Not-palautelaitteita, joilla pystyt antamaan pikapalautteen käyntisi yhteydessä.

Pandemian ajaksi palautelaitteiden ja paperilomakkeiden käyttö on keskeytetty. Palautetta voit kuitenkin antaa sähköisten lomakkeidemme avulla.

Jokaisessa yksikössämme on yhtenäinen palautepiste, jonka yhteydessä on tietoa yksikön saamasta palautteesta ja tavasta, jolla palautetietoa on hyödynnetty palvelun ja toiminnan kehittämiseksi. Tällä tavoin haluamme saada näkyväksi saamamme asiakaspalautteen merkityksen.

Palautteen antaminen

Palaute kannattaa aina ensisijaisesti antaa suoraan hoitavalle henkilökunnalle mutta lisäksi käytössäsi on seuraavat palautekanavat:

1. Vapaamuotoinen palaute

Voit lähettää palautetta sairaalan toiminnasta tällä sähköisellä palautelomakkeella. Palautteen voi antaa myös nimettömänä.
Älä lähetä hoitoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja henkilötunnuksia palautelomakkeella tai sähköpostitse tietoturvasyistä. Hoitoon liittyvät tiedustelut ja yksityiskohtaiset palautteet pitää osoittaa suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Potilastietoja, ajanvarauksia ja hoitoajan peruutuksia ei käsitellä sähköpostitse tai palautelomakkeen kautta.

2. Asiakaskysely

Kartoitamme säännöllisesti asiakkaidemme hoito- ja palvelukokemusta asiakaskyselyjen avulla. Näihin kyselyihin on mahdollista vastata joko paperilomakkeen tai sähköisen kyselylomakkeen muodossa. Kyselyt on jaettu kolmeen kokonaisuuteen vastaamisen helpottamiseksi. Ohjauksen oikeaan kyselyyn ja sen avaavaan salasanaan saat henkilökunnalta hoitojakson tai vastaanottokäynnin yhteydessä.

Asiakaskysely 1

Asiakaskysely 2

Asiakaskysely 3

Jos asiakaskyselyn avautumisessa tai siihen vastaamisessa tulee näin alkuvaiheessa jotain ongelmia, pyydämme viestittämään asiasta vapaamuotoisen palautelomakkeemme kautta.

3. Vaaratilanneilmoitus

Jos koet, että hoidossasi tai omaisesi hoidossa on tapahtunut läheltä piti- tai vaaratilanne, täytä tästä vaaratilanneilmoitus. Ilmoitus käsitellään asianomaisessa yksikössä ja toimintaa pyritään kehittämään sen avulla siten, ettei kyseinen vaaratilanne enää toistu. Yksikön tekemät kehittämistoimenpiteet kirjataan sairaalan sisäiseen vaaratilanneilmoitusrekisteriin (HaiPro). Jos haluat tiedon, miten ilmoitusta on sairaalassamme käsitelty, jätä yhteystietosi. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka saat sinua hoitavasta yksiköstä.

Vaaratilanneilmoituksen perusteella ei oteta kantaa yksittäisiin hoitoon liittyviin asioihin.

4. Muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä kirjallisen muistutuksen sairaalamme terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen ja kantelun tekemisessä sinua auttaa tarvittaessa potilasasiamies.