Tehostettu hoito

Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikkö muodostuu kahdesta vastuuyksiköstä, jotka ovat viisi paikkaa käsittävä teho-osasto ja viisipaikkainen tehostettu valvonta. Yksikkömme tehtävänä on vastata alueemme väestön tarvitsemista teho- ja valvontahoitopalveluista. Potilaan hoidossa käytetään runsaasti teknisiä apuvälineitä. Sama ammattitaitoinen henkilökunta työskentelee sekä teholla että valvonnassa.

Tehostetun hoidon yksikössä toimii anestesialääkärijohtoinen elvytysryhmä, joka hoitaa kantatalon sisällä tapahtuvat elvytystilanteet, kuten sydänpysähdykset. Sama ryhmä toimii myös MET-ryhmänä (Medical Emergency Team), jonka tavoitteena on tunnistaa sairaalassa oleva hätätilapotilas ajoissa. MET-toiminta parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua sekä ehkäisee sairaalan sisäisiä sydänpysähdyksiä ja odottamatonta tehohoitoa.

Teho-osasto

Teho-osastolla on viisi potilaspaikkaa ja osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Anestesialääkäri vastaa potilaan ottamisesta teholle sekä organisoi ja toteuttaa potilaan hoidon yhteistyössä eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Hoitojaksoja on noin 330 vuodessa ja keskimääräinen hoitoaika on noin kolme vuorokautta.

Teholla hoidettavilla potilailla on äkillinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Yleensä kyse on eri syistä johtuvista hengityksen, verenkierron ja/tai nestetasapainon häiriöistä. Potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja ylläpidetään erikoislaittein. Potilaan voinnin korjaantuessa hänet siirretään jatkohoitoon vuodeosastolle.

Teho-osaston puhelinnumero on 03 629 2065.

Tehostettu valvonta

Tehostetussa valvonnassa on viisi potilaspaikkaa ja osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen vaativaa valvontaa tarvitsevia potilaita. Potilaan hoidossa ja valvonnassa käytetään runsaasti teknisiä apuvälineitä. Hoidosta vastaa kyseisen erikoisalan erikoislääkäri. Potilaan voinnin korjaantuessa hänet siirretään jatkohoitoon vuodeosastolle.

Hoitojaksoja on noin 550 vuodessa ja  keskimääräinen hoitoaika on noin kaksi vuorokautta.

Tays Sydänsairaala Oy ostaa valvonnastamme palveluja.

Valvonnan puhelinnumero on 03 629 2057.

Tietoa läheisille

Annamme tietoja potilaan voinnista vain lähiomaisille tai muille läheisiksi nimetyille henkilöille. Kunnioitamme tiedonannossa potilaan toivetta. Mikäli potilas ei kykene ilmaisemaan tahtoaan, annamme tietoja vain potilasasiakirjoissa nimetylle lähiomaiselle. Sujuvan tiedottamisen ja osaston toiminnan luonteen vuoksi toivomme läheisten valitsevan keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hoitaa yhteydenpidon osastolle ja välittää saamansa tiedon muille läheisille.

Potilaan omahoitaja vastaa tiedusteluihin kaikkina vuorokauden aikoina. Järjestämme tarvittaessa mahdollisuuden keskustella lääkärin kanssa.

Osastollamme voi vierailla kaikkina vuorokauden aikoina. Vierailuajasta on hyvä sopia omahoitajan kanssa etukäteen. Pyydämme myös huomioimaan, että meillä on tutkimuksia ja toimenpiteitä, joiden vuoksi vierailuhetkeä voi joutua odottamaan. Omaisten odotustilassa voitte levätä ja odottaa pääsyä läheisenne luokse. Osaston toiminnan luonteen vuoksi toivomme vierailuhetkenne olevan lyhyehköjä (suositus noin 15 min).

Osastomme koko henkilökunta tukee potilasta ja hänen läheisiään hoitojakson aikana. Pyrimme laadukkaaseen ja yksilölliseen ihmisen kohtaamiseen.

Otamme mielellään palautetta vastaan. Suullisen palautteen voit antaa omahoitajalle. Läheisten odotusaulassa on palautelomakkeita, joilla voit antaa kirjallisesti palautetta. Sairaalan sähköinen palautelomake on käytettävissä tästä linkistä Sähköinen asiakaspalautelomake – Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (khshp.fi)