Tehohoito

Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikkö muodostuu kahdesta vastuuyksiköstä, jotka ovat viisi paikkaa käsittävä teho-osasto ja viisipaikkainen sydänvalvonta. Yksikkömme tehtävänä on vastata sairaanhoitopiirin väestön tarvitsemista kaikista teho- ja sydänvalvontahoitopalveluista. Sama henkilökunta työskentelee sekä teholla että sydänvalvonnassa.

Tehostetun hoidon yksikössä toimii anestesialääkärijohtoinen elvytysryhmä, joka hoitaa kantatalon sisällä tapahtuvat elvytystilanteet, kuten sydänpysähdykset. Sama ryhmä toimii myös MET-ryhmänä (Medical Emergency Team), jonka tavoitteena on puuttua ajoissa vuodeosastoilla olevien potilaan peruselintoimintojen häiriöihin, jotta vältytään turhalta tehohoidolta ja tarvittaessa annetaan tukea vuodeosaston henkilökunnalle potilaan tilan seurantaan.

Tehohoitotyö

Suomen tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden mukaan tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan, hengityksen, verenkierron ja munuaisten toimintoja sekä muita tärkeitä toimintoja valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erityislaittein.

Tehohoidon tavoitteena on potilaan hengen pelastaminen, sairaudesta tai vammasta johtuvan haitta-asteen vähentäminen, hoitoajan minimointi ja toipumisennusteen optimointi. Tämä edellyttää teho-osaston hoitohenkilökunnalta potilaan peruselintoimintojen tarkkailua, tukemista ja tarvittaessa korvaamista sekä välitöntä kokonaisvaltaista vastaamista vakavasti sairastuneen tai vammautuneen ihmisen muuttuviin tarpeisiin. Ammattitaitoinen henkilökunta ja uusin teknologia luovat edellytykset turvalliseen ja tehokkaaseen potilaan tarkkailuun ja vitaalielintoimintojen tukemiseen sairauden kriittisessä vaiheessa. Erityisosaamisiimme kuuluvat mm. keinomunuaishoito, hengityskonehoito ja suurten verisuonten katetrisaatiot.

Teho-osasto

Teho-osastolla on viis vuodepaikkaa ja osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Anestesialääkäri vastaa potilaan ottamisesta teholle sekä organisoi ja toteuttaa potilaan hoidon yhteistyössä erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Hoitojaksoja on n. 330 vuodessa ja keskimääräinen hoitoaika on n. 3 vuorokautta.

Teholla hoidettavilla potilailla on äkillinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Yleensä kyse on eri syistä johtuvista hengityksen, verenkierron ja/tai nestetasapainon häiriöistä. potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja ylläpidetään erikoislaittein. Potilaan voinnin korjaantuessa hänet siirretään jatkohoitoon vuodeosastolle.

Tietoa omaisille ja läheisille

Tehostetun hoidon osaston puhelinnumero on 03 629 2065.

Annamme tietoja potilaan voinnista vain lähiomaisille tai muille läheisiksi nimetyille henkilöille. Noudatamme potilaan toivomusta siitä, kenelle tietoja saa antaa. Mikäli potilas ei kykene ilmaisemaan tahtoaan, annamme tietoja vain potilasasiakirjoissa nimetylle lähiomaisille. Sujuvan tiedottamisen ja osaston toiminnan luonteen vuoksi toivomme läheisten valitsevan keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hoitaa yhteydenpidon osastolle ja välittää saamansa tiedon muille läheisille.

Potilaan omahoitaja vastaa tiedusteluihin kaikkina vuorokauden aikoina. Järjestämme tarvittaessa mahdollisuuden keskustella lääkärin kanssa.

Tehostetun hoidon toimintayksikössä voi vierailla kaikkina vuorokauden aikoina. Läheisten lyhyet vierailuhetket ovat tervetullutta vaihtelua potilaan päivään. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että meillä on tutkimuksia tai toimenpiteitä, jonka vuoksi vierailuhetkeä voi joutua odottamaan. Omaisten odotustilassa voitte levätä ja odottaa pääsyä omaisenne luokse. Vierailuhetki on max. 15 min.

Osastomme henkilökunta tukee potilasta ja hänen läheisiään tehohoidon aikana. Pyrimme laadukkaaseen ja yksilölliseen ihmisen kohtaamiseen.

Sydänvalvonta

Sydänvalvonnassa on viisi vuodepaikkaa. Sydänvalvonnassa hoidetaan potilaita, joilla on vakava sydämen toiminnan häiriö tai sen uhka. Sydänvalvonnassa hoidetaan myös muiden erikoisalojen valvontaa tarvitsevia potilaita. Hoidossa ja valvonnassa käytetään runsaasti teknisiä apuvälineitä, joiden käyttöön osaston henkilökunta on saanut koulutuksen. Potilaan voinnin korjaantuessa hänet siirretään jatkohoitoon vuodeosastolle.

Hoitojaksoja on vuodessa n. 550, keskimääräinen hoitoaika on 2 vuorokautta.

TAYS Sydänsairaala Oy ostaa sydänvalvonnastamme palveluja.

Tietoa omaisille ja läheisille

Sydänvalvonnan puhelinnumero on 03 629 2057.

Annamme tietoja potilaan voinnista vain lähiomaisille tai muille läheisiksi nimetyille henkilöille. Noudatamme potilaan toivomusta siitä, kenelle tietoja saa antaa. Mikäli potilas ei kykene ilmaisemaan tahtoaan, annamme tietoja vain potilasasiakirjoissa nimetylle lähiomaiselle. Sujuvan tiedottamisen ja osaston toiminnan luonteen vuoksi toivomme läheisten valitsevan keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hoitaa yhteydenpidon osastolle ja välittää saamansa tiedon muille läheisille.

Potilaan omahoitaja vastaa tiedusteluihin kaikkina vuorokauden aikoina. Järjestämme tarvittaessa mahdollisuuden keskustella lääkärin kanssa.

Sydänvalvonnassa voi vierailla kaikkina vuorokauden aikoina. Läheisten lyhyet vierailuhetket ovat tervetullutta vaihtelua potilaan päivään. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että meillä on tutkimuksia tai toimenpiteitä, jonka vuoksi vierailuhetkeä voi joutua odottamaan. Omaisten odotustilassa voitte levätä ja odottaa pääsyä omaisenne luokse. Vierailuhetki on max. 15 min.

Osastomme henkilökunta tukee potilasta ja hänen omaisiaan sydänvalvontahoidon aikana. Pyrimme laadukkaaseen ja yksilölliseen ihmisen kohtaamiseen.