Tutkimukset

Hoidon tueksi tarjoamme asiakkaillemme kattavia tutkimuspalveluja yhteistyökumppanimme Fimlab Oy:n kanssa laboratorio- ja patologian alan tutkimuksissa sekä omissa kuvantamis- eli röntgenyksikössämme sekä kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian tutkimusyksikössä.

Tämän sivun alavalikoista löydät yhteystiedot ja potilasohjeet tutkimuksiin saapumista silmällä pitäen.