Meille hoitoon

Tervetuloa yksilöllisesti palvelevaan ja kehittyvään keskussairaalaan!

Kanta-Hämeen keskussairaalan asiakkaana varmistamme Sinulle yksilölliset tarpeesi huomioon ottavan, kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman. Meille tärkeintä on hoidon vaikuttavuus ja potilaan etu. Teemme tuloksekasta yhteistyötä suurten yliopistosairaaloiden keskellä, hiomme hoitoketjut toimimaan erityisvastuualueemme yhteistyökumppaneiden kesken ja varmistamme asiakkaillemme yliopistosairaalatasoisen hoidon toimipisteestä riippumatta.

Sairaaloissamme on edustettuna kaikki tärkeimmät erikoissairaanhoidon erikoisalat ja pystymme hoitamaan noin 98 prosenttia akuutisti sairastuneista kantahämäläisistä omissa toimipisteissämme. Lisäksi päivystysklinikkamme on maan merkittävin akuuttilääketieteen koulutuskeskus.

Meille potilas on aina myös asiakas. Ennestään terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä on puhuttu potilaista, mutta sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset määrittelevät myös terveydenhuollon potilaat asiakkaiksi. Puhuessamme asiakkaista emme kuitenkaan tarkoita pelkästään lainsäädännöllistä asemaa, vaan sitä, että kaikessa toiminnassamme pohdimme, miltä hoitomme ja palvelumme vaikuttavat asiakkaan näkökulmasta. Tutustu asiakkaidemme useimmin kysymiin kysymyksiin!

Tyytyväisyys hoitoomme onkin annetun palautteen perusteella erinomaista: peräti 91 prosenttia meillä hoitoa saaneista asiakkaista on valmiita suosittelemaan palveluitamme tuttavilleen.

Asiakastyytyväisyytemme lisäksi sairaalamme antaman hoidon laatu, saatavuus ja tuloksellisuus ovat jatkuvassa noususuunnassa. Emme kuitenkaan ole tyytyväisiä asioiden tilaan, vaan pyrimme kehittämään itseämme johdonmukaisesti asiakaspalautteen ja muuttuvan toimintaympäristön ehdoilla.

Tavoitteenamme onkin yksinkertaisesti olla Suomen paras ympärivuorokautisesti päivystävä keskussairaala!

Välineet tavoitteen saavuttamiseen meille tarjoaa motivoitunut henkilökuntamme ja suunnitelma rakentaa moderni Ahveniston sairaala – tulevaisuuden keskussairaala, jossa myös perusterveydenhuolto nivoutuu saumattomasti erikoissairaanhoitoon ja tilat osaltaan mahdollistavat asiakkaan laittamisen kaiken toiminnan keskiöön.