Psykiatria

Keskussairaalan psykiatrian palvelut on jaettu aikuispsykiatriaan, lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan.

Psykiatrian yksiköt sijaitsevat Hämeenlinnan sairaala-alueella kauniissa 1930-luvulla valmistuneessa rakennuksessa
sekä Riihimäellä vanhan pääterveysaseman tiloissa (Penttilänkatu 5). Moniammatilliset tiimit huolehtivat jokaisen asiakkaan
yksilöllisen hoitosuunnitelman toteutumisesta ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Hoidon tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäistä arjessa pärjäämistä ja parantaa hänen elämänlaatuaan.

Lääkehoidon ohella käytämme myös muita biologisia hoitoja, kuten magneettistimulaatiota ja sähköhoitoa. Niistä on saatu erittäin hyviä tuloksia, ja ne toimivat monilla potilailla jopa kemiallisia masennuslääkkeitä paremmin.

Tavoitteenamme on käynnistää psykiatrisen hoidon tarpeen arviointi 1-3 päivän sisällä. Toimintamallia pilotoidaan Riihimäellä ns. Ketterä-arviointiyksikössä, ja malli on tarkoituksena ottaa käyttöön koko maakunnan alueella vuosien 2017-2018 kuluessa.

Tavallisimpia syitä erikoissairaanhoitoon hakeutumiseen ovat:

• psykoosit, esim. skitsofrenia
• itsemurhayritykset tai itsemurhavaarassa olevat potilaat
• potilaat, joiden masennus tai ahdistuneisuus on pitkittynyt
• vaikeista persoonallisuushäiriöistä kärsivät potilaat.

Erikoisalan tutkimus- ja hoitomuotoja ovat:

• yksilö-, ryhmä- ja perheterapiat
• toiminnalliset terapiat
• psykiatrinen kuntoutus
• lääkehoito
• sähköhoito
• psykologiset tutkimukset ja testaukset
• toimintakykyarviot
• konsultaatiopalvelut.

Henkilökunta

Psykiatrian yksiköiden henkilökuntaan kuuluu psykiatrian erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, sosiaalityöntekijöitä, kuntoutusohjaajia, toiminta-, fysio- ja musiikkiterapeutteja sekä osastonsihteereitä. Monella työntekijällä on psykoterapeutin pätevyys.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo on verkkopalveluiden kokoelma, josta saa mielenterveyteen liittyvää apua, tukea, tietoa ja ohjausta. Sivusto auttaa oireiden tai ongelmien vakavuustason määrittelyssä sekä ohjaa tarvittaessa sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin. Sivusto on jaettu aikuisten ja nuorten palveluihin. Aikuisten palvelu sisältää myös itsehoito-ohjelmia. Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista. Palvelun toivotaan auttavan vaikeiden mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyssä.

>>>Siirry Mielenterveystaloon

Hoitomaksut

Avohoitokäynneiltä ei peritä poliklinikkamaksua. Osasto- ja päiväosastohoidosta peritään hoitopäivämaksu. Myös osa lausunnoista ja todistuksista ovat maksullisia.

Kokemuksesta kumppanuuteen -koulutus

Ensi syksynä aloitamme seuraavan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä heidän omaisilleen tarkoitetun Kokemuksesta kumppanuuteen -kokemusasiantuntijakoulutuksen. Koulutukseen haku alkaa torstaina 1. maaliskuuta ja päättyy 27. huhtikuuta 2018. Itse koulutus alkaa elokuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019, sisältäen 29 luentoa ja 16 ryhmätapaamista. Luennot järjestetään viikoittain aina tiistaisin kello 12.30–15.30 Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahvenisto-rakennuksessa.

Kurssimuotoisen toiminnan tavoitteena on tukea mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien ja omaisten voimavaroja ja arjessa selviytymistä. Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista: joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.

Koulutuksen luennoilla käsitellään yleisimpiä psyykkisiä sairauksia ja häiriöitä sekä elämänhallintakeinoja, ja niillä on mukana aina myös kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Ryhmätapaamisissa koulutettavat työstävät omaa tarinaansa ryhmän ja ryhmänohjaajien avustuksella.

Koulutukseen otetaan yhteensä 16 opiskelijaa Kanta-Hämeen alueelta. Hakijat haastatellaan ryhmähaastatteluin.

Hakemuslomakkeet koulutukseen:

Hakemus_kokemusasiantuntijakoulutukseen_Kuntoutuja

Hakemus_kokemusasiantuntijakoulutukseen_Omainen

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kanta-Hämeen keskussairaala, Jalmiina Nummelin, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna tai sähköpostitse (lomake ei tarvitse allekirjoitusta) kokemuksestakumppanuuteen@khshp.fi

Lisätietoja: Jalmiina Nummelin, p. 040 634 2700 tai Erja Forsman p. 040 682 2232