Lapset ja nuoret

Kuvassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorten osaston henkilökuntaa ja potilaana sairaalassa oleva lapsi.

Kanta-Hämeen keskussairaala panostaa erityisesti lasten ja nuorten palveluihin ja lapsipotilaiden kohtaamiseen.  Lasten ja nuorten yksikköön on keskitetty  lasten erikoissairaanhoito sisältäen kaikki lastentautien erikoisalat sekä lastenkirurgia.

Yksikköön kuuluvat lasten ja nuorten vuodeosasto 3A, lasten ja nuorten päiväsairaala, lasten ja nuorten poliklinikka sekä vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto. Vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollisuus osallistua lapsensa hoitoon ympäri vuorokauden.

Jokaisella lapsella on vastuuhoitaja ympäri vuorokauden ja päivän toiminnoissa noudatetaan lapsen omaa yksilöllistä päivärytmiä mahdollisuuksien mukaan. Lastensairaanhoidossa korostuu perheen rooli ja toimintaa ohjaa perhekeskeisyyden sekä yksilöllisyyden periaatteet.

Olemme tehneet yhteistyössä alueen neuvolatoimijoiden ja asiakkaidemme kanssa Lapsen unitaitojen tukipolun, johon on koottu vanhemmille vinkkejä ja tukea lapsen unitaitojen kehittämiseksi. Käy tutustumassa polkuun osoitteessa: Lapsen unitaitojen tukipolku

Asiakaspalautteisiin, potilasturvallisuusilmoituksiin ja työturvallisuusilmoituksiin reagoidaan nopeasti. Monialaista osaamista ylläpidetään sisäisillä ja ulkopuolisilla koulutuksilla.