Hallinto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) vastaa erikoisairaanhoidon palvelujen järjestämisestä maakunnan alueella. Sairaanhoitopiirin muodostavat maakunnan 11 kuntaa eli Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. Sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuoltoa järjestävät Hämeenlinnan seudulla Hämeenlinnan kaupunki, Janakkala ja Hattula, joka on ulkoistanut palvelutuotannon Terveystalo Oyj:lle. Riihimäen seudulla perusterveydenhuollon palvelut järjestää ja tuottaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä (RSTKY) ja Forssan seudulla hyvinvointikuntayhtymä, joka tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja (FSHKY).

Kuvassa näkyvät Kanta-Hämeen kunnat ja Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköt, Forssan sairaalan sekä Janakkalan, Riihimäen ja Hämeenlinnan pääterveysasemien sijainnit.
KHSHP on osa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuetta ja on mukana valmistelemassa tulevaa maakuntahallintoa. KHSHP:n edustajina maakunnan ns. väliaikaisessa valmisteluelimessä ovat sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta ja vt. hallintojohtaja Anu Junikka.