Hallinto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) vastaa erikoisairaanhoidon palvelujen järjestämisestä maakunnan alueella. Sairaanhoitopiirin muodostavat maakunnan 11 kuntaa eli Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. Sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuoltoa järjestävät Hämeenlinnan seudulla Hämeenlinnan kaupunki, Janakkala ja Hattula, joka on ulkoistanut palvelutuotannon Pihlajalinna Oyj:lle. Riihimäen seudulla perusterveydenhuollon palvelut järjestää ja tuottaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä (RSTKY) ja Forssan seudulla hyvinvointikuntayhtymä, joka tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja (FSHKY).


KHSHP on osa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuetta ja on toiminut  tulevaa maakuntahallintoa valmistelevan Oma Häme -hankkeen kanssa vahvassa yhteistyössä. KHSHP:n edustajina maakunnan ns. väliaikaisessa valmisteluelimessä ovat olleet sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta ja hallintojohtaja Miia Luukko.