Potilaan oikeudet

Potilaiden asemaa ja oikeuksia turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Tämän sivun alle on koottu tietoa muun muassa siitä, mitä oikeuksia potilaalla lakiin perustuen on ja kuinka potilaan tietoja käsitellään. Sivustolta löytyvät myös potilasasiamiesten tiedot, ohjeet maksuista sekä lomakkeet, joiden avulla potilas voi valvoa oikeuksiaan.