Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on pieniä mutta tärkeitä tekoja.

Asianmukaisella potilasturvallisuudella pyritään minimoimaan kaikki hoitojakson aikana ilmenevät riskit. Hoitohenkilökunnan näkökulmasta huomiota kiinnitetään kolmeen suureen kokonaisuuteen; hoidon turvallisuuteen, lääkehoidon turvallisuuteen sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuteen. Suurten kokonaisuuksien sisällä on paljon pieniä yksittäisiä asioita, kuten esimerkiksi hyvän käsihygienian noudattaminen ja henkilökunnan rokotussuojasta huolehtiminen.

Turvallinen hoito onnistuu vain yhteistyössä potilaan kanssa. Katso seuraavista linkeistä, miten itse potilaana pystyt vaikuttamaan hoidon turvallisuuteen.

Potilaan opas
Turvallista hoitoa sinua varten

 

Yhteystiedot:
Potilasturvallisuuskoordinaattori Anne Kallava, puh. 03 629 2600