Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on pieniä mutta tärkeitä tekoja.

Asianmukaisella potilasturvallisuudella pyritään minimoimaan kaikki hoitojakson aikana ilmenevät riskit. Hoitohenkilökunnan näkökulmasta huomiota kiinnitetään kolmeen suureen kokonaisuuteen; hoidon turvallisuuteen, lääkehoidon turvallisuuteen sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuteen. Suurten kokonaisuuksien sisällä on paljon pieniä yksittäisiä asioita, kuten esimerkiksi hyvän käsihygienian noudattaminen ja henkilökunnan rokotussuojasta huolehtiminen.

Turvallinen hoito onnistuu vain yhteistyössä potilaan kanssa. Katso seuraavista linkeistä, miten itse potilaana pystyt vaikuttamaan hoidon turvallisuuteen.

Potilaan opas
Turvallista hoitoa sinua varten

Potilaan/omaisen ilmoitus haitta- tai vaaratapahtumasta

Näitkö tai koitko hoidon aikana vaara- tai läheltä piti -tilanteen?

Aina hoito ei suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Jos koet, että hoidossasi tai omaisesi hoidossa Kanta-Hämeen keskussairaalassa (Hämeenlinna tai Riihimäki) on tapahtunut läheltä piti- tai vaaratilanne, täytä tästä vaaratilanneilmoitus.
Ilmoitus menee potilasturvallisuuskoordinaattorille, joka toimittaa asian käsittelyyn asianomaiseen yksikköön. Yksikkö raportoi ilmoituksen perusteella tekemänsä kehittämistoimenpiteet ja potilasturvallisuuskoordinaattori tallentaa ne sairaalan sisäiseen vaaratilanneilmoitusrekisteriin (HaiPro). Jos ilmoitat omat yhteystietosi, saat palautteen siitä, miten ilmoitustasi meillä käsitellään.
Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka saat sinua hoitavasta yksiköstä tai potilasturvallisuuskoordinaattorilta.

TEHDÄÄN YHDESSÄ HOIDOSTA TURVALLISEMPAA!

Potilasturvallisuussuunnitelma 2022-2023

Yhteystiedot:
Potilasturvallisuuskoordinaattori Anne Kallava, puh. 03 629 2600