Työnhakija ja opiskelija

Tervetuloa töihin tai suorittamaan opintoja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin!

Tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 176 000 asukkaalle Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä. Henkilöstömäärämme on noin 2 000 ja tavoitteenamme on tarjota osaavaa, asiakaslähtöistä erikoissairaanhoitoa.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen. Henkilöstöetuuksia on tarjolla monipuolisesti, muun muassa Sportti&KulttuuriPassi. Loma-asunnot Vuokatissa ja Saariselällä ovat henkilöstön vuokrattavissa ympäri vuoden. Lisäksi Hämeenlinnan seudulla on kaksi kesänviettopaikkaa henkilöstön virkistyskäyttöön. Henkilökuntayhdistykset Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

Opetussairaala

Kanta-Hämeen keskussairaala toimii lääkärien ja hoitoalan eri ammattien koulutus- ja opetussairaalana. Valmennamme tulevia terveydenhuollon/hoitotyön opiskelijoita tuleviin ammattitehtäviin. Opiskelijat osallistuvat potilaan hoitoon ja tutkimuksiin vakinaisen henkilökunnan opastuksella ja ohjauksella.

Hoitoalan opiskelijoiden lisäksi keskussairaalassa on opiskeluun liittyvää harjoittelua suorittamassa opiskelijoita hallinnon ja huollon yksiköissä: ravintohuollossa, tekniikan yksiköissä, siivousyksikössä jne. Tähän käytetty työpanos on merkittävä ja haluamme onnistua siinä hyvin.

Opiskelijoiden palautteet työelämäjaksoilta antavat meille tietoa siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota työelämäjaksojen onnistumiseksi. Myös työelämän osaamisvaateet haastavat oppilaitoksia kehittämään opetussuunnitelmiaan paremmin näitä vaateita vastaavaksi. Yhteistyön muodot eri oppilaitosten kanssa ovat monimuotoistuneet ja yhteistyötä tehdään laajemminkin mm. Taysin erityisvastuualueen sairaaloiden, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Rekrytoinnin yhteystiedot

Työpaikkailmoituksista löydät niiden henkilöiden yhteystiedot, joilta voit kysyä tarkempia tietoja haettavasta tehtävästä.

Kaikissa rekrytointiin liittyvissä asioissa Sinua palvelee

Rekrytointikoordinaattori Miia Roisko
Puh. 03 629 2692
rekry@khshp.fi