Rekrytointi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri työpaikkana

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on  moniammatillinen yhteisö ja työkavereita meillä on noin 1900. Meille tärkeää on taata asiakkaillemme selkeät hoitopolut, otamme huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja takaamme helpon hoitoon pääsyn. Erinomainen asiakaspalvelu on meidän sydäntä lähellä ja olemme edistyksellisesti hyödyntäneet esimerkiksi digitalisaatiota asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ennen kaikkea panostamme laatuun, turvallisuuteen ja erotumme muista ihmisen kokoisena perhesairaalana. Tuotamme erikoissairaanhoidon palveluita 11 kunnan alueella 171 000 asukkaalle kahdessa toimipisteessä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeä, haluamme mahdollistaa henkilökuntamme kasvamisen ja kehittymisen työssä. Olemme koulutusmyönteinen organisaatio ja meillä on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen. Henkilöstöetuuksia on tarjolla monipuolisesti, muun muassa Sportti&KulttuuriPassi ja työmatkaetu. Lisäksi Hämeenlinnan seudulla on kaksi kesänviettopaikkaa henkilöstön virkistyskäyttöön. Henkilökuntayhdistykset Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä työskentelee henkilökuntaa erikoissairaanhoidon lisäksi esimerkiksi hallinnon, kiinteistöhuollon, ICT:n, sairaalahuollon lisäksi lukuisilta muilta toimialoilta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin avoimet työpaikat löydät TÄÄLTÄ

Opetussairaala

Kanta-Hämeen keskussairaala toimii lääkärien ja hoitoalan eri ammattien koulutus- ja opetussairaalana. Valmennamme tulevia terveydenhuollon/hoitotyön opiskelijoita tuleviin ammattitehtäviin. Opiskelijat osallistuvat potilaan hoitoon ja tutkimuksiin vakinaisen henkilökunnan opastuksella ja ohjauksella.

Hoitoalan opiskelijoiden lisäksi keskussairaalassa on opiskeluun liittyvää harjoittelua suorittamassa opiskelijoita hallinnon ja huollon yksiköissä: ravintohuollossa, tekniikan yksiköissä, siivousyksikössä jne. Tähän käytetty työpanos on merkittävä ja haluamme onnistua siinä hyvin.

Opiskelijoiden palautteet työelämäjaksoilta antavat meille tietoa siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota työelämäjaksojen onnistumiseksi. Myös työelämän osaamisvaateet haastavat oppilaitoksia kehittämään opetussuunnitelmiaan paremmin näitä vaateita vastaavaksi. Yhteistyön muodot eri oppilaitosten kanssa ovat monimuotoistuneet ja yhteistyötä tehdään laajemminkin mm. Taysin erityisvastuualueen sairaaloiden, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Rekrytoinnin yhteystiedot

Työpaikkailmoituksista löydät niiden henkilöiden yhteystiedot, joilta voit kysyä tarkempia tietoja haettavasta tehtävästä.

Kaikissa rekrytointiin liittyvissä asioissa Sinua palvelee

Rekrytointikoordinaattori Miia Roisko
Puh. 03 629 2692
[email protected]