Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävät on määrätty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.

Potilasasiamies

  • neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • ohjaa ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen laatimisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoa potilaita ja terveydenhuollon henkilöä potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi tiedonsaantia, itsemääräämisoikeutta ja hoidon saatavuutta koskevissa asioissa. Potilasasiamies ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja Hämeenlinnan terveyskeskuksessa on kaksi potilasasiamiestä. Molemmat potilasasiamiehet palvelevat sekä sairaanhoitopiiriä että terveyskeskusta koskevissa asioissa.

Puhelinajat

Potilasasiamiehillä on samanaikainen asiakkaille suunnattu puhelinaika ma, ke ja pe klo 9-11. Muina aikoina potilasasiamiehet vastaavat puhelimeen mahdollisuuksien mukaan.

Potilasasiamiesten puhelinaikoina palveleva yleisnumero on 03 629 3204. Kyseinen numero ”etsii vapaata potilasasiamiestä”. Mikäli ei ole väliä kenen potilasasiamiehen kanssa potilas asioi, puhelu kannattaa ottaa tähän numeroon.

Potilasasiamiehillä säilyvät lisäksi henkilökohtaiset numerot, joista potilasasiamiehiä voi tavoitella:

Tiina Ketola-Mäcklin 03 629 5206, [email protected]
Niina Göransson, p. 03 629 3205 ja s-posti [email protected]

Tapaamiset

Asiakastapaamisiin tulee varata aika etukäteen.

Terveyskeskuksessa potilasasiamies on pääsääntöisesti paikalla torstaisin.

Keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä potilasasiamies on paikalla joka arkipäivä. Riihimäen yksikössä potilasasiamies on paikalla erikseen sovittaessa, pääsääntöisesti tiistaisin.

Käyntiosoitteet

Hämeenlinnan terveyskeskus, Pääterveysasema, G-rakennus, P- krs, Viipurintie 1-3, 13200 Hämeenlinna
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, C-rakennus, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna
KHSHP Riihimäen yksikkö, Kontiontie 77, 11120 Riihimäki

Yleistietoa

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas (tai poikkeustapauksissa myös hänen omaisensa) voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.
Mikäli haluat valittaa hoidosta tai kohtelusta, voitte tehdä sen oheisilla lomakkeilla:
Hämeenlinnan terveyskeskus muistutuslomake
Kanta-Hämeen keskussairaala muistutuslomake

Mikäli epäilette, että hoito tai hoidon laiminlyönti on aiheuttanut teille henkilövahingon, teillä saattaa olla oikeus korvaukseen potilasvahingosta.
Lisätietoa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta: http://www.pvk.fi/
Potilasvahinkoilmoituslomake pdf-tiedostona

Hallintokantelulomake löytyy pdf-tiedostona sivuillamme täällä.
Lääkevahinkolomakkeet pdf-tiedostona ladattavissa sivuillamme täällä.