Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävät on määrätty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.

Potilasasiamies

  • neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • ohjaa ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen laatimisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoa potilaita ja terveydenhuollon henkilöä potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi tiedonsaantia, itsemääräämisoikeutta ja hoidon saatavuutta koskevissa asioissa. Potilasasiamies ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja Hämeenlinnan terveyskeskuksessa on kaksi potilasasiamiestä. Molemmat potilasasiamiehet palvelevat sekä sairaanhoitopiiriä että terveyskeskusta koskevissa asioissa.

Potilasasiamiehet:

  • Tiina Ketola-Mäcklin, tiina.ketola-macklin(@)omahame.fi
  • Kirsi Vilpa, kirsi.vilpa(@)omahame.fi

Puhelinajat

Potilasasiamiesten puhelinnumero on 03 629 3204

Takaisinsoittopalvelu on auki ma-to 8 -12.00.

Ma-to kello 12.00 mennessä tulleisiin soittopyyntöihin vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä 

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös tekstiviestitse numeroon 040 629 6191. Tähän numeroon ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä.

Tapaamiset

Asiakastapaamisiin tulee varata aika etukäteen.

Käyntiosoitteet

KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, C-rakennus, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna
KHSHP Riihimäen yksikkö, Kontiontie 77, 11120 Riihimäki

Yleistietoa

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas (tai poikkeustapauksissa myös hänen omaisensa) voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.
Mikäli haluat valittaa hoidosta tai kohtelusta, voitte tehdä sen oheisilla lomakkeilla:

Hoitoon, palveluun ja kohteluun liittyvä muistutuslomake Oma Häme

Mikäli epäilette, että hoito tai hoidon laiminlyönti on aiheuttanut teille henkilövahingon, teillä saattaa olla oikeus korvaukseen potilasvahingosta.
Lisätietoa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta: http://www.pvk.fi/
Potilasvahinkoilmoituslomake pdf-tiedostona

Hallintokantelulomake löytyy pdf-tiedostona sivuillamme täällä.
Lääkevahinkolomakkeet pdf-tiedostona ladattavissa sivuillamme täällä.