Kanta-Hämeen uuden keskussairaalan allianssikumppaniksi ”Hämeen Sydän”

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus on valinnut kokouksessaan 20. helmikuuta uutta keskussairaalaa suunnittelevan ja toteuttavan Kantasairaala-hankkeen allianssikumppaniksi Skanska Talonrakennus Oy:n, Sweco Talotekniikka Oy:n ja Sweco Rakennetekniikka Oy:n muodostaman Hämeen Sydän -ryhmittymän.

Allianssihankkeella tarkoitetaan toteutusmallia, jossa hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä. Työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Hankkeelle rakennetaan kaupallinen malli, joka palkitsee tai sanktioi osapuolia ennalta määriteltyjen tavoitekustannusten ja muiden avaintulostavoitteiden mukaisesti. Allianssimalli on osoittanut toimivuutensa vaativissa rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa.

Allianssikumppanin kilpailutus alkoi syyskuussa 2017. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn jätti kolme ryhmittymää, jotka kaikki hyväksyttiin mukaan prosessiin. Allianssikumppaneiden kyvykkyyttä toteuttaa hanke arvioitiin lopullisessa vertailussa etukäteen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Neljäsosa arviosta perustui tarjoajan esittämään palkkioon hankkeen suunnittelutehtävien ja rakentamisen toteuttamisesta ja loput kolme neljäsosaa laadullisiin tekijöihin.

Allianssikilpailutus oli ponnistus niin osallistuneilta ryhmittymiltä kuin henkilöstöltämme. Haluammekin kiittää kaikkia kilpailutukseen osallistuneita! Vaikka työtä on paljon takana, on suurin työ vasta alkamassa.

[wp_social_sharing social_options='facebook,twitter,linkedin' facebook_text='Jaa Facebookissa' twitter_text='Jaa Twitterissä' googleplus_text='Jaa Google+:ssa' linkedin_text='Jaa LinkedInissä' pinterest_text='Jaa Pinterestissä' icon_order='f,t,g,l,p' show_icons='0' before_button_text='' text_position='' social_image='' ]