Suunnittelun suunnittelu

Työstämme uutta suunnitelmaa; On monta selvitettävää asiaa, jo siitä lähtien että mitä Hämeenlinnan kaupungin toiminnoista tulisi uuteen palvelukeskukseen mukaan. Mitä jää keskusta-alueelle? Mitä tehdään missäkin? Tässä tehdään luonnollisesti yhteistyötä OmaHäme-hankkeen ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Lisäksi yhteistyöselvitys Tampereen suuntaan tuo lisää vivahteita mukaan suunnitteluun. Ja sitten on sote- ja maakuntauudistus. Eli toimimme hyvin muuttuvassa kentässä. Ei voi sanoa, että tulisi tylsää tai päivät olisivat samanlaisia, kun muutoksen laineet ovat korkeat.

Tämän selvitystyön rinnalla valmistaudumme myös tulevaan allianssiyhteistyöhön. Allianssityöskentely tulee haastamaan työskentelytapamme ja organisaatiomme työntekijät uudella tavalla. Meillä on käsissämme meille ainutlaatuinen megahanke, joka varmasti työstää asiantuntijoitamme oman työn ohessa. Siksi meidän täytyy valmistautua parhaamme mukaan tuleviin haasteisiin, jotta osaamme toimia hankkeen parhaaksi. Meidän on luotava omaan organisaatiomme prosessit hankkeessa toimimiseksi, ja oltava valmiita kehittämään niitä jatkuvasti. Tässä keskeistä on luonnollisesti ymmärtää mitä esimerkiksi kohta alkavassa kehitysvaiheessa tapahtuu, minkälaisiin asioihin meidän tulee olla valmiita ottamaan kantaa nopeassakin aikataulussa? Miten voimme valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla tuleviin haasteisiin? Mitä allianssiyhteistyö meiltä vaatii?

Tässä tukena on ollut allianssikilpailutuksen työpajat sekä tietysti koulutukset. Oheinen kuva on otettu IPT2-koulutuksesta, johon hankehenkilökuntamme osallistuu säännöllisesti. Koulutuksen sisältö kyseisenä päivänä koski suunnittelun suunnittelua. Miten voimme tehostaa suunnitteluvaihetta? Siinä on erityisesti meillä tilaajaorganisaationa annettavaa. Meidän pitää tuottaa tietyt tiedot ja tehdä tietyt päätökset, jotta suunnittelu voi edetä. Erilaisissa viestimissä usein valitetaan rakentamisen hitautta tai huonoutta. Oikeasti Suomessa on laadukasta ja tehokasta rakentamista, mutta meillä kaikilla on vastuumme asiaan liittyen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Parin vuoden kuluttua selviää, että onko näin 🙂

T: Soili

[wp_social_sharing social_options='facebook,twitter,linkedin' facebook_text='Jaa Facebookissa' twitter_text='Jaa Twitterissä' googleplus_text='Jaa Google+:ssa' linkedin_text='Jaa LinkedInissä' pinterest_text='Jaa Pinterestissä' icon_order='f,t,g,l,p' show_icons='0' before_button_text='' text_position='' social_image='' ]