KHSHP kilpailuttaa ostopalvelupsykoterapiat

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri siirtyy psykoterapioiden järjestämisessä palvelusetelikäytännöstä ostopalvelupsykoterapioihin.

Muutoksen tarkoituksena on saada psykoterapiapalvelut sairaanhoitopiirin omaan hallintaan. Sairaanhoitopiirillä tulee olemaan kilpailutuksen pohjalta tehtävässä ostopalvelusopimuksessa sopimussuhde terapeuttiin, kun taas palveluseteleissä sopimussuhde oli terapeutin ja potilaan välillä.

Jatkossa sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus ohjata ja valvoa paremmin terapeutin valintaa sekä terapiaprosessin kulkua. Tämä on oleellista, sillä psykoterapeuttien kirjo on suuri, ja käytäntö on osoittanut, ettei potilailla ole useinkaan osaamista valita itselleen tarkoituksenmukaisinta terapeuttia.

Kilpailutusprotokollassa korostetaan pisteytyksellä hinnan lisäksi terapeutin koulutusta, kokemusta ja osaamista. Potilas saa näin kilpailutuksen kautta laadukasta ja hänen lähtökohdistaan sopivinta hoitoa.

Psykoterapioiden kilpailutus on avattu julkisten kilpailutusten Hilma-palvelussa ja tarjousten antamisaika päättyy 22.5.2017. Kaikkien nykyisten palvelusetelitarjoajien toivotaan osallistuvan kilpailutukseen. Lasten ja nuorten terapioiden lisäksi kilpailutetaan uutena aikuisten lyhytpsykoterapiat.

Tavoitteena on, että ostopalvelupsykoterapiat saadaan käyttöön 1.9.2017 alkaen.

Lisätietoja:

Tuula Metsä
Psykiatrian tulosalueylilääkäri
KHSHP
Ahvenistontie 20
13530 Hämeenlinna
puh. +358 45 7731 1974
[email protected]