Mielenterveys- ja päihdepalveluiden arviointiyksikkö Ketterä aloittaa Riihimäeltä

Mielenterveys- ja päihdepotilaat aiotaan jatkossa saada 1–3 vuorokauden sisällä ensitapaamiseen. Tapaamisessa tehdyn arvioinnin päätteeksi tehdään kirjallinen ja monialainen hoito- ja palvelusuositus yhdessä asiakkaan kanssa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän Mielenterveys- ja päihdeyksikön sekä Riihimäen kaupungin sosiaalitoimen kanssa perustettava uudenlainen arviointiyksikkö on nimetty Ketteräksi. Kyse on pilottihankkeesta, jota on kuuden kuukauden kokeilun jälkeen tarkoitus laajentaa koko maakunnan kattavaksi.

– Psykiatrisen hoidon saatavuutta parannetaan tällä hankkeella merkittävästi. Aikaisemmin on voinut mennä jopa kuukausi lähetteen saapumisesta, että asiakas pääsee arviointiin, kertoo KHSHP:n psykiatrian tulosalueylilääkäri Tuula Metsä.

Hänen mukaansa oleellista on myös Ketterässä konkretisoituva monialainen ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö.

– Asiakkaan pallottelu lopetetaan. Meidän velvollisuutemme on tarjota asiakkaan tarpeisiin pohjautuva arvio hoidosta mahdollisimman nopeasti. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden osalta odottelu voi olla joskus kriittistä.

Uusia sähköisiä työkaluja

Ketterän toiminta alkaa maanantaina 10. huhtikuuta psykiatrian poliklinikan ja Mielenterveys- ja päihdeyksikön toimitiloissa (Penttilänkatu 5, Riihimäki). Tiloissa työskentelee ammattilaisia kaikista kolmesta edellä mainitusta organisaatiosta.

Osana potilaan arviointiprosessia kokeillaan myös kahta uudenlaista sähköistä työkalua, Kompassia ja Suuntimaa.

– Näitä työkaluja käytetään yhdessä asiakkaan kanssa erityisesti asiakkaan näkökulman huomioimiseksi, kertoo terveyskeskuskuntayhtymän Mielenterveys- ja päihdeyksikön johtava sosiaalityöntekijä Johanna Hämäläinen.

Ketterän käynnistyminen ei aiheuta mitään muutoksia hoitoon tai palvelujen piiriin hakeutumisen ja lähettämisen suhteen. Asiakkaat voivat, kuten tähänkin saakka, ottaa itse suoraan yhteyttä Riihimäen kaupungin sosiaalitoimeen tai mielenterveys- ja päihdeyksikköön. Lääkärit tekevät entiseen malliin lähetteet erikoissairaanhoitoon ja pilotin työntekijät huolehtivat siitä, että kaikki yhteydenotot ja lähetteet siirretään asiakkaan suostumuksella Ketterä -arviointiyksikköön käsiteltäviksi.