Ahveniston sairaalan lämmitysratkaisuksi vastuullinen, varma ja paikallinen kaukolämpö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta (vas.) ja Elenia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Matti Tynjälä allekirjoittivat tiistaina 19. maaliskuuta 15 vuoden ja 10,1 miljoonan euron arvoisen yhteistyösopimuksen lämpöenergian toimittamisesta uuteen Ahveniston sairaalaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta (vas.) ja Elenia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Matti Tynjälä allekirjoittivat tiistaina 19. maaliskuuta 15 vuoden ja 10,1 miljoonan euron arvoisen yhteistyösopimuksen lämpöenergian toimittamisesta uuteen Ahveniston sairaalaan.

Tulevaisuuden Ahveniston sairaalan, eli tuttavallisemmin Assin, lämmitysratkaisua koskeva sopimus allekirjoitettiin Ahveniston sairaala -allianssin projektitoimistossa Hämeenlinnassa 19. maaliskuuta.

Sopimuksella Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sitoutuu hankkimaan 1.10.2020 lähtien uuteen sairaalaan Elenia Lämpö Oy:ltä lämpöenergiaa 15 vuoden ajan, jolloin sopimuksen elinkaarikustannukseksi (alv 0 %) muodostuu 10,1 miljoonaa euroa. Sopimuksen vuosikustannus on keskimäärin noin 673 000 euroa, kun lämpöä käytetään ensin rakentamisen aikaisiin tarpeisiin. Uuden sairaalan arvioidaan valmistuvan vuosina 2024–2025.

– Allianssi tarkasteli lämmitysratkaisun vaihtoehtoina kaukolämmön lisäksi maakaasu-, vesi-ilmalämpöpumppu- sekä maalämpöperusteista ratkaisua, mutta vertailussa kaukolämmön edut eli riippumattomuus yhdestä polttoaineesta, hyvä toimintavarmuus, lämmityksen energiatehokkuus sekä edulliset investointikustannukset veivät selkeän voiton, kertoo KHSHP:n tekninen johtaja Ville Vuorijärvi.

Lämmitysverkoston toimintavarmuus on sairaalaympäristössä ensisijaisen tärkeää henkilöturvallisuuden kannalta. Mahdollinen lämpökatko talvella aiheuttaisi tilojen lämmityksen katkeamisen lisäksi katkon myös ilmanvaihtoon, koska sairaalatiloihin ei voida puhaltaa kylmää ilmaa. Lämmönjaon varmennus onkin suunniteltu järjestettävän sairaalan tiloissa kahdennettuina, jolloin yksittäisen komponentin hajotessa rinnakkainen komponentti jatkaa toimintaansa normaalisti. Putkistot on suunniteltu rakennettavan siten, että mikä tahansa runkoverkoston putkiosa voidaan sulkea vaurion tai saneerauksen vuoksi pois käytöstä ja lämmönjako toimii normaalisti muuta reittiä.

– Elenia Lämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon on liitetty useita lämpölaitoksia, jotka pystyvät hyödyntämään monipuolisesti erilaisia polttoaineita. Elenian niin sanottu vara- ja huippulämpölaitos sijaitsee Ahvenistolla aivan tulevan sairaalan naapurissa, Ahveniston sairaala -allianssin projektipäällikkö Jari Törnqvist muistuttaa.

Merkittävä etappi Assin suunnittelussa

KHSHP:n hallitus teki päätöksen Elenia Lämpö Oy:n kanssa neuvotellun kaukolämpöratkaisun hankinnasta suorahankintana 19. helmikuuta. Suorahankintailmoituksesta ei valitettu esilläoloaikana, joten hankintapäätös sai lainvoiman 14. maaliskuuta.

– Olemme tyytyväisiä, että saamme yhden tärkeän kulmakiven paikoilleen tulevaisuuden sairaalan kehittämisessä. Elenia Lämpö on meille tuttu ja luotettava paikallinen kumppani jo nykyisen sairaalakiinteistön osalta, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta kiittää.

Elenia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Matti Tynjälä on niin ikään tyytyväinen yhteistyön jatkumiseen.

– Meillä on pitkäaikainen kumppanuus lämmityksen hoitamisessa, tunnemme asiakkaan ja tämän toiminnan sekä tarpeet hyvin. Kuten allianssin tekemissä selvityksissä todettiin, kaukolämpö on erittäin toimitusvarma ja luotettava lämmitystapa.

Tynjälä painottaa myös kaukolämmön vastuullisuutta.

– Keskussairaalaan tuotettava lämpö on sataprosenttisesti puupohjaisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä, mikä tuotetaan lähellä asiakasta ja työllistäen paikallisesti koko tuotantoketjun lävitse. Tulevaisuuden modernin sairaalan lämmön tarve arvioidaan selvästi nykyistä pienemmäksi, mikä vapauttaa käyttökuluja muihin tarpeisiin – haluamme myös jatkossa toimia asiakkaan kumppanina, toteuttaen yhdessä energian käyttöä tehostavia toimenpiteitä.