Ahveniston uuden keskussairaalan kustannusta lasketaan lähes 60 miljoonaa euroa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johto on neuvotellut tulevaisuuden Ahveniston sairaalaa eli Assia suunnittelevan allianssin kanssa rakennuksen kokonaistavoitekustannuksen merkittävästä pienentämisestä. Neuvottelujen tuloksena on päädytty ratkaisuun, jossa tutkitaan muun muassa nykyisen sairaalakiinteistön C-rakennuksen käyttöä osana Assia sekä muita muutoksia tiloihin, joiden avulla kokonaiskustannus laskettaisiin 320 miljoonaan euroon. Aikaisempi tavoite oli noin 380 miljoonaa.

– Emme halua kuitenkaan tinkiä toiminnallisista tavoitteista, joita hankkeelle on asetettu. Tilojen täytyy mahdollistaa moderni erikoissairaanhoito kustannustehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Kyseessä on erittäin haastava yhtälö, mutta tälläkin kustannustasolla pystymme rakentamaan vaatimukset täyttävän sairaalan, kertoo KHSHP:n projektijohtaja Petrus Kukkonen.

Hankesuunnitelman päivitys pyritään tuomaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätettäväksi syyskuussa. Ratkaisulla pyritään vastaamaan jäsenkuntien esiintuomiin huoliin kustannuspaineista ja rahoituspohjan kestävyydestä tulevaisuudessa, mihin liittyy myös ongelmatiikka nykyisten sairaalakiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksesta.

– Jos ja kun pystymme laskemaan Assin kokonaiskustannuksen 320 miljoonaan euroon, niin suunniteltu alle kolmen prosentin kuntamaksujen kasvu-ura riittää kattamaan sekä investoinnin että mahdolliset nykyisten kiinteistöjen alaskirjaukset, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo.

Nykyisiä kiinteistöjä ei toistaiseksi myydä

Sairaanhoitopiiri tulee kuitenkin haastamaan tasearvojen alas kirjaamiseen liittyvän kirjanpitolautakunnan tulkinnan, mutta toistaiseksi tontin ja kiinteistöjen myyntisuunnitelmista on luovuttu.

– On erittäin ongelmallista, että julkisia palvelukiinteistöjä arvioidaan niiden markkina-arvon perusteella, sillä niillä harvoin on taloudellista arvoa tilanteessa, jossa kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai niiden käytöstä luovutaan. Vaikkapa juuri valmistuneen uimahallin markkina-arvo on käytännössä nolla tai jopa negatiivinen, Ranta pohtii.

Peruspääomaan liittyvät kirjaukset ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ympäri Suomea.

– Tulemme hakemaan ratkaisua siis valtakunnalliseen ongelmaan, mutta nyt laadittavalla kustannuskehikolla varaudutaan myös siihen, että tulkinta pysyisi. Nykyisten kiinteistöjen poisto-ohjelmaa tarkistetaan ensi syksynä, Ranta kertoo.

Assin konsepti kehittyy ensi kesään asti

Alustavaa suunnitelmaa hankesuunnitelman päivittämiseksi ja tavoitekustannuksen pienentämiseksi esiteltiin KHSHP:n valtuutetuille info-asiana tiistaina 11. kesäkuuta. Varsinaisessa kokouksessa tehtiin päätös, jolla siunattiin hankesuunnitelman muuttaminen siten, että vanhojen rakennusten käyttö on mahdollista tulevassa konseptissa.

– Konseptin uudelleen suunnittelu muuttaa myös Assin ulkomuotoa merkittävästi aiemmin julkisuudessa esitellyistä havainnekuvista. On allianssimallin ehdoton etu, että pystymme kehittämään rakennuksen konseptia vielä tässä vaiheessa ja kehitystä saattaa tulla tapahtumaan, kunnes toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään vuoden 2020 kesäkuussa, projektijohtaja Kukkonen kertoo.