Alaraajaturvotuksen estohoitoon kattava koulutusmateriaali ammattilaisille ja asiakkaille

Sairaanhoitajat Laura Salmi ja Tiia Helen alaraajaturvotuksen estohoidon julisteen kanssa.

Sairaanhoitajat Laura Salmi (vas.) ja Tiia Helén ovat kevään ajan koostaneet kattavaa koulutuspakettia, joka yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja auttaa potilaitakin ehkäisemään säärihaavojen syntymistä.

Kanta-Hämeen keskussairaalan iho- ja allergiapoliklinikan sairaanhoitajat Tiia Helén ja Laura Salmi ovat koostaneet kattavan koulutusmateriaalin alaraajaturvotuksen estohoidosta, jonka tarkoituksena on ehkäistä säärihaavojen ja iho-ongelmien syntymistä.

Koulutuspaketin tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Koulutus tarjoaa tietoa alaraajaturvotuksen estohoidosta niin, että tieto on kaikkien osapuolten saatavilla työpaikasta tai asumiskunnasta riippumatta.

– Olemme jo muutamien vuosien ajan jalkautuneet kouluttamaan terveysasemille lääkäreitä ja hoitajia. Kouluttamisella olemme saaneet hieman muutosta käytänteisiin, mutta koulutusmateriaalin tuottamisen tarkoituksena olisi saada asialle jatkuvuutta pidemmällä aikavälillä. Toivoisimme, että koulutus tavoittaisi myös opiskelijat, koska he ovat niitä, jotka tuovat koulusta uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä eteenpäin, Helén ja Salmi kertovat.

Alaraajaturvotus ei ole vain yhden erikoisalan ongelma. Varhainen tilanteen tunnistaminen, estohoidon aloitus ja toteutus ovat avainasemassa säärihaavojen sekä ihottumien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Varhainen ja tehokas hoito parantaa merkittävästi vaivasta kärsivien ihmisten elämänlaatua ja tuo myös merkittävät taloudelliset säästöt, niin terveydenhuollolle kuin potilaallekin.

– Kroonisen alaraajahaavan hoito vaatii runsaasti resursseja terveydenhuollon organisaatioilta. On arvioitu, että Suomessa kuluu vuosittain noin 190–270 miljoonaa euroa kroonisten alaraajahaavapotilaiden hoidossa. Yksilötasolla kustannukset voivat olla satoja euroja kuukaudessa, sairaanhoitajat muistuttavat.

Myönteistä asiakaspalautetta

Vaikka koulutusmateriaali on laadittu ammattilaiskäyttöön, se on yleistajuista ja sisältää myös potilasohjeen, vähäelastisen tukisiteen ohjeen ja opetusvideon sekä lääkinnällisten tukisukkien pukemisohjeen.

– Materiaali on vasta julkaistu verkkosivuillamme, mutta saimme jo erittäin positiivisen asiakaspalautteen potilaalta, joka oli opetellut sitomaan tukisiteen ohjeiden avulla ja ollut hyvin tyytyväinen, Tiia Helén kertoo.

Koulutuspaketti löytyy sairaanhoitopiirin verkkosivuilta osoitteesta:

Alaraajaturvotuksen estohoito

Materiaalin läpikäyminen vie aikaa noin 10–20 minuuttia.