Assi-hankkeen toteuttamiseen liittyvät sopimukset etenevät päätöksentekoon

Havainnekuva Assi 3.1 -versiosta Jukolasta päin katsottuna.

Uusitun hankesuunnitelman ja toteutussopimuksen mukaan tulevaisuuden keskussairaalan pinta-ala on 74 300 bruttoneliötä ja allianssin tavoitehinta 308,2 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus esitetään nostettavaksi Euroopan investointipankista ja Kuntarahoituksesta.

Tulevaisuuden Ahveniston sairaalan eli tuttavallisemmin Assin hankesuunnitelma, allianssin toteutussopimus ja rahoitus etenevät Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin päätettäväksi hallituksen kokouksessa 24. marraskuuta. Hallitus tekee asiasta päätösesityksen kuntayhtymän valtuustolle, joka kokoontuu 15. joulukuuta. Jos päätökset ovat hankkeelle myönteisiä, Assin rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2026.

Hankesuunnitelma on kehittynyt syksyn 2020 aikana siten, että Assin kokonaispinta-ala on sen mukaan noin 74 300 bruttoneliömetriä, joista niin sanottua hyötypinta-alaa on 37 221. Lisäksi sairaanhoitopiiri hyödyntää väliaikaisesti nykyisen keskussairaalakiinteistön C-rakennusta (10450 brm², 5120 hym²). Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan (21.2.2018) verrattuna uudisrakennuksen laajuus on pienentynyt noin 13 000 neliötä ja hyötyala noin 5824 neliötä.

Yksiköiden tilamäärissä on suunnittelun edetessä tapahtunut pieniä muutoksia. Esimerkiksi leikkaussalien määrää on vähennetty kahdella salilla. Sairaansijojen määrä on vähentynyt 20 paikkaa verrattuna alkuperäiseen hankesuunnitelmaan. Toisaalta päiväsairaala- ja toimenpideseurantapaikkojen määrää on kasvatettu 11 paikalla johtuen toiminnan laajenemisesta ja toimenpiteitä on siirretty toteutettavaksi leikkausosaston ulkopuolella. Tilamäärien riittävyys sairaalan toiminnan tarpeisiin on varmistettu ulkopuolisten arviointien ja simulointien kautta.

Hankkeen tavoitteisiin tai sairaalan toiminnan tuottavuustavoitteisiin ei ole tehty muutoksia. Perusterveydenhuollon osuus tiloista on noin 10 prosenttia ja muiden palveluntuottajien osuus noin 8 prosenttia kokonaislaajuudesta. Muiden toimijoiden (mm. Hämeenlinnan kaupunki, Tays Sydänsairaala, Fimlab) osalta sovelletaan täyskatteellista vuokraa.

Kustannukset neuvoteltu asetettuun raamiin

Ahveniston sairaala -allianssin tavoitekustannukseksi esitetään 308,2 miljoonaa euroa. Tavoitekustannus sisältää palveluntuottajien palkkio-osuuden, korvattavat kustannukset, yleiskustannukset ja riskivaraukset (kustannusnousuvaraus ja rakentamisen riskivaraus).

Tavoitekustannuksesta hankkeen kokonaiskustannusarvioksi muodostuu KHSHP:n muut kustannukset ja varaukset huomioiden 355,8 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on siten sekä sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen 20.3.2018 § 9 että investoinnille STM:n myöntämän poikkeusluvan mukainen.

– Kieltämättä kova neuvottelurupeama on allianssikumppanien kanssa käyty lävitse syksyn aikana, mutta toisaalta se kuuluukin tähän urakkamalliin. Uskomme, että nyt saavutetulla tuloksella visiomme maailman inhimillisimmästä sairaalasta toteutuu ja myös kustannustavoitteet saavutetaan, sanoo KHSHP:n johtaja Seppo Ranta.

Hankkeen perusteluja, teetettyjä selvityksiä, sisältöä, kustannusvaikutuksia ja vaikutuksia erikoissairaanhoidon tuottamiseen Kanta-Hämeessä on käyty lävitse maakunnan päättäjille syksyn aikana lukuisissa maakunnallisissa ja seutukuntakohtaisissa tilaisuuksissa.

– Näkisin, että tämän perusteellisemmin hanketta on enää vaikea selvittää. Hanke on elintärkeä maakunnan erikoissairaanhoidon palvelujen kannalta sekä koko Kanta-Hämeen tulevaisuuden ja elinvoiman kannalta. Nyt se siirtyy poliittisten päättäjien käsiin, Ranta toteaa.

KHSHP:n hallitus käsittelee tiistaina myös hankkeen rahoittamista. Kilpailutuksen perusteella edullisimman tarjouksen kiinteäkorkoisesta lainasta ja vaihtuvakorkoisista lainoista teki Euroopan investointipankki. Seuraavaksi edullisimman tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj. Euroopan investointipankilta saadun tiedon mukaan pankin rahoitusosuus voi olla enintään 175 miljoonaa euroa, joten toiseksi hankkeen rahoittajaksi esitetään Kuntarahoitusta. Lainaa nostetaan rakennusvaiheen aikana useammassa erässä, joten lainojen korkoperustetta ja korkosidosta ei tässä vaiheessa ole syytä päättää, vaan korkoperuste ja korkosidos voidaan päättää erikseen kunkin lainaerän noston yhteydessä edullisimman vaihtoehdon mukaisesti.

Ahveniston sairaala -allianssissa ovat mukana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonrakennus Oy, suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys Sweco sekä kolmen arkkitehtitoimiston yhteenliittymä Integrated. Allianssimallista on saatu Suomessa hyviä kokemuksia niin suurissa infra- kuin myös sairaalahankkeissa. Allianssissa työskennellessään kumppanit vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä ja muodostavat yhteisen organisaation. Myös onnistumiset ja riskit jaetaan osapuolten kesken.

Esitys Assi 3.1 -konseptista 23.11.2020