Assi on kehittynyt kesän aikana

Havainnekuva Assi 3.1 -versiosta Jukolasta päin katsottuna.

Assi 3.1 -version havainnekuvasta huomaa, että muun muassa pysäköintilaitos ja kauppa ovat edelliseen versioon nähden vaihtaneet paikkaa rakennuksen länsipäätyyn ja tontin takaosassa olevan osastorakennuksen sakarat on muutettu suoriksi.

Allianssihankkeen keskeytysvaiheen aikana palveluntuottajat ovat suunnitelleet Assi 3.1 -ratkaisun, joka on täyttämässä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tulevaisuuden keskussairaalaa eli Ahveniston sairaalaa Hämeenlinnaan suunnittelevan allianssin työskentely keskeytettiin sairaanhoitopiirin päätöksillä toukokuussa, koska hankkeen kustannuslaskenta osoitti tavoitebudjetin venymistä jopa 60 miljoonalla eurolla.

Hankkeen kehittämisvaiheen keskeytyksen aikana sairaanhoitopiirin allianssikumppaneille eli Skanskalle, Swecolle ja arkkitehtityöyhteenliittymä Team Integratedille tarjottiin mahdollisuus omalla riskillään ja kustannuksellaan yrittää löytää ratkaisu sairaanhoitopiirin asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kesän aikana on syntynyt esitys Assi 3.1. -versiosta, joka on esitelty 24. elokuuta sairaanhoitopiirin johdolle ja viikon 36 kuluessa KHSHP:n hallitukselle sekä maakunnan päättäjille hankkeen vaikutuksia laajemminkin esitelleessä seminaarissa.

Yli sata muutosesitystä rakenneteknisiin ratkaisuihin

Allianssikumppaneiden esitys pohjautuu aiempaan Assi 3.0 -version, eikä suunnittelua ohjaavia periaatteita tai asiakas- ja käyttäjälähtöisesti luotua tilaohjelmaa ole muutettu. isoimmat muutokset kohdistuvat rakenneteknisiin ratkaisuihin.

– Rakennusmassaa on nostettu, minkä seurauksena maanalaisten rakenteiden määrä on laskenut merkittävästi. Myös vuodeosastorakennuksen uudelleen suunnittelulla on saatu tehokkaampi rakenne, joka on mahdollistanut kerrosmäärän laskemisen kuudesta viiteen. Yhteensä muutosesityksiä on esitetty yli sata kappaletta, jotka on pääosin hyväksytty tulevien käyttäjien eli sairaanhoitopiirin työryhmien käsittelyssä, kertoo KHSHP:n projektijohtaja Petrus Kukkonen.

Tilaaja eli KHSHP ei ole osallistunut allianssikumppaneiden työskentelyyn muuten kuin erikoissairaanhoidon asiantuntijan roolissa, mutta samaan aikaan tuottanut vertailutietoa muiden sairaanhoitopiirien vastaavista hankkeista.

– Olemme saaneet apua erityisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä. Osa Assi 3.1:n muutoksista on heikennyksiä aiempaan verrattuna, mutta ne ovat linjassa muihin sairaalahankkeisiin Suomessa. Osa muutoksista taas on selkeitä parannuksia rakennuksen toiminnallisuuteen, Kukkonen kertoo.
Parannuksia ovat muun muassa kulkuyhteyksien selkeytyminen ja etäisyyksien lyhentyminen, synnytyssalien siirtyminen osaksi muuta niin sanottua kuumaa sairaalaa.

– Kokonaisarviomme mukaan muutokset ovat onnistuneita ja mahdollistavat visiomme maailman inhimillisimmästä sairaalasta. Jotkin osiot vaativat kuitenkin vielä jatkotyötä syys-lokakuun aikana, Kukkonen pohtii.

Allianssilta odotetaan sitoutumista ehtoihin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on käytännössä vaihtoehtona nyt jatkaa hanketta Assi 3.1:n pohjalta allianssikumppanien tai osan heistä kanssa tai irtisanoa allianssisopimus ja uudelleen kilpailuttaa hankkeen palveluntuottajat.

– Jatko nykyisten kumppanien kanssa mahdollistaa nopeimman etenemispolun uuden sairaalan toteuttamisen osalta. Nykyisen kiinteistön peruskorjausvaihtoehto on todettu taloudellisissa ja toiminnallisessa tarkastelussa käytännössä mahdottomaksi. Jatko nykyisten kumppanien kanssa kuitenkin edellyttää heidän sitoutumistaan tiettyihin reunaehtoihin, sanoo KHSHP:n johtaja Seppo Ranta.

Lopullisen päätösesityksensä hankkeen jatkosta päättävälle kuntayhtymän hallitukselle hän tekee vasta tiistain 8. syyskuuta kokouksessa, sillä tarkemmasta tavoitebudjetista neuvotellaan allianssikumppaneiden kanssa vielä alkuviikosta.

– Kustannusten haarukan tulee joka tapauksessa jäädä alle valtuustomme 20. maaliskuuta 2018 päättämän kustannusarvion. Ja jos hallituksemme päättää jatkaa nykyisten kumppanien kanssa, niin syksyn työskentelyn allianssisopimuksen mukaiset palkkiot voidaan laskuttaa meiltä vain siinä tapauksessa, että yhteisesti tavoiteltava kustannustaso ja toiminnallisuus saavutetaan, Ranta painottaa.

KHSHP:n hallituksen puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki toivoo, että yhteistyötä nykyisten kumppanien kanssa voidaan jatkaa.

– Kyse on maakunnan tärkeimmästä hankkeesta ja maakunnan päättäjien tulee kyetä katsomaan yli koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vuosikymmenien päähän. Assi-investointi turvaisi erikoissairaanhoidon palvelut ja tulisi FCG Perlacon Oy:n laskelmien mukaan huomattavasti edullisemmaksi elinkaarensa aikana kuin peruskorjaus. Investointipäätös kuitenkin edellyttää sitä, että allianssikumppanit pystyvät alittamaan asetetun katon rakennuskustannuksille.

Tutustu tarkemmin esitykseen Assi 3.1 -versiosta