eMittarit laajenevat kattamaan henkilöstön käsihygienian ja influenssarokotukset

Kanta-Häme julkaisi ensimmäisenä suomalaisena sairaanhoitopiirinä asiakkaidensa hoitoonpääsyn ja keskeisimpien leikkaustoimenpiteiden odotusajat reaaliajassa verkkosivuillaan. Uuden vuosikymmenen alussa eOdotus-mittari saa seuraa keskussairaalan henkilöstön influenssarokotuskattavuutta seuraavasta ePiikki-mittarista sekä käsihygienian tasoa seuraavista eHuuhde- ja eDesi-mittareista. Kaikki mittarit löytyvät www.khshp.fi -verkkosivujen etusivulta upotteena, jota klikkaamalla pääsee tarkastelemaan mittareiden yksikkökohtaisia tietoja ja tarkempia sisältöjä.

– Olemme kampanjoineet henkilöstön parissa syksyn ajan käsihygienian tason nostamiseksi, ja positiivisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Mittarien julkistamisella haluamme tuoda näkyväksi sekä asiakkaillemme että henkilöstölle, kuinka tärkeä asia infektioiden leviämistä estävä käsihygienia sairaalaympäristössä on, ja kuinka haluamme kiinnittää siihen jatkuvaa huomiota, kertoo johtajaylilääkäri Sally Järvelä.
Influenssarokotusten osalta tulokset ovat Kanta-Hämeessä olleet jo muutamia vuosia korkealla tasolla.

– Velvollisuutemme on suojata potilaita tartunnalta. Olemme päässeet hoitohenkilökunnan yli 90 prosentin rokotuskattavuuteen useana vuotena peräkkäin, ja tavoitteena on päästä nytkin ennen kuin influenssakausi toden teolla alkaa. Siinä hilkulla ollaan jo, ja vuoden alussa otetaan viimeinen spurtti, Järvelä toteaa.

Käsihygienian tavoitetasot korkealla

Kaikki eMittarit on kehitetty yhteistyössä hämeenlinnalaislähtöisen FCG Flowmedik Oy:n kanssa. Tiedot pyritään esittämään asiakkaille mahdollisimman selkeässä muodossa, mutta mittarit ovat kehitetty palvelemaan KHKS:n yksiköitä ja johtoa toiminnan kehittämisen apuna. Esimerkiksi keskussairaalan hygieniahoitajille käsihygieniamittareista on suuri apu työssä.

eDesi-mittarissa ensimmäiset itsestään vaihtuvat näkymät kuvaavat käsihuuhteen käytön toteutunutta kulutusta suhteessa tavoitteeseen (%). Tulokset ilmoitetaan erikseen osastojen, poliklinikoiden ja leikkaustoiminnan osalta. Mitä lähempänä 100 prosenttia ollaan, sitä paremmin käsihygienia toteutuu.

– Yksiköiden tavoitetasot on asetettu toiminnan luonteen mukaan siten, että jokaisessa yksikössä käsihuuhdetta tulisi kulua vähintään tavoitteeksi merkitty määrä. Tasot ovat kunnianhimoisia, joten paljon tekemistä vielä riittää, kertovat hygieniahoitajat Katja Miettinen ja Merja Fellmann.

eHuuhteessa kuvataan puolestaan käsien desinfektion toteutumista yksiköissä ammattiryhmittäin ja yksiköittäin. Käsihygienian toteuttamisen havainnointiin koulutetut hygieniayhdyshenkilöt havainnoivat henkilökunnan käsien desinfektion toteutumista hoitotilanteissa, seuraavat käsikorujen käyttöä ja antavat näistä palautteet omissa yksiköissään kuukausittain. Mittariin tilastot päivittyvät reaaliajassa, kun havaintoja syötetään.
Ensimmäinen avautuva näkymä kuvaa oikeaoppisten käsien desinfektioiden osuuden kaikista tehdyistä havainnoista ammattiryhmittäin ja hoitotilanteittain kuluvan kuukauden osalta. Mitä lähempänä sataa prosenttia ollaan, sitä paremmin käsien desinfektio toteutuu. Seuraava näkymä kuvaa oikeaoppisessa käsien desinfektiossa tapahtuneen muutoksen edelliseen kuukauteen verrattuna. Kolmas näkymä kuvaa sitä osuutta havainnoista, joissa kädet jäivät desinfioimatta, vaikka se olisi ollut tarpeen.

– Meillä oikeaoppisen desinfektion kestoksi on määritelty 30 sekuntia, kun se useissa sairaanhoitopiireissä on määritelty lyhyemmäksi, esimerkiksi 20 sekuntiin, hygieniahoitajat huomauttavat.