Erikoissairaanhoidon järjestelyistä Forssan ja keskussairaalan välillä sovittu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän väliset neuvottelut terveydenhuoltolain vaatimista muutoksista maakunnan erikoissairaanhoidon toimintoihin saatiin päätökseen torstaina 5. lokakuuta. Henkilöstöä informoitiin välittömästi muutoksista, jotka tulevat suunnitellusti voimaan alkaen 8.1.2018.

Laki velvoittaa keskittämään anestesiassa tehtävän leikkaustoiminnan ensi vuoden alusta ympärivuorokautisesti päivystäviin keskussairaaloihin, mikä tarkoittaa Forssan sairaalan osalta sitä, että yhteensä noin 800 pääasiassa ortopedista ja gastroenterologista toimenpidettä joudutaan siirtämään. Forssassa on vuositasolla tehty tähän asti noin 1400 kirurgista toimenpidettä, ja tulevaisuudessa toimenpiteiden tavoitemäärä on noin 1000 kappaletta vuodessa. Forssan päiväkirurginen yksikkö muutetaan polikliinisen kirurgian yksiköksi, johon pyritään siirtämään Hämeenlinnasta toimenpiteitä, joita on mahdollista tehdä polikliinisesti eli paikallispuudutuksessa.

– Lopullisesti toimenpidemäärät ja henkilöstövaikutukset selviävät, kun tarkka projektisuunnitelma operatiivisten toimintojen osalta on saatu valmiiksi. Jotta kaikki Forssasta ja Riihimäeltä siirtyvä anestesiassa tehtävä kirurgia saadaan sopimaan Hämeenlinnaan, meidän täytyy suunnitella salien käyttö ja potilaan hoitopolku uudestaan, pohtii KHSHP:n johtajaylilääkäri Seppo Ranta.

FSHKY:n yhtymäjohtaja Juha Heino arvioi, että Forssasta Hämeenlinnaan voisi siirtyä neljän sairaanhoitajan työpanos, joihin liittyvistä järjestelyistä sovitaan erikseen. Erikoislääkäreiden yhteiskäytöstä laaditaan niin ikään erillinen suunnitelma.

– Siirtyvät toimenpidevolyymit ovat merkittäviä. Teoriassa suunnitelma vaikuttaa toimivalta, mutta sujuva käytännön toiminta saattaa vaatia vielä pelivaraa aikataulussa. Forssan toiminnan osalta alkuvaiheessa näyttää syntyvän ”kuoppa”, mutta pidemmällä aikavälillä volyymeja pystytään taas kasvattamaan, Heino arvioi.

Tulevaisuudessa väestöllä on kasvavia tarpeita esimerkiksi silmätoimenpiteille sekä ruuansulatuskanavan ja virtsaelinten tähystyksille.

Päivystys ja osastotoiminta näyttävät selkeiltä

Suunnittelu on tehty nopealla aikataululla, ja sen lähtökohtana on Forssan seudun väestölähtöinen tarve erikoissairaanhoidon palveluille. Operatiivinen toiminta vaatii siis vielä jatkosuunnittelua ja tarkentamista, mutta päivystystoiminnan ja konservatiivisen erikoissairaanhoidon osuus on pystytty hahmottamaan jo tarkemmin.

– Konservatiiviseen toimintaan ei kohdistu lainsäädännöllisiä paineita, mutta samassa yhteydessä on tarkasteltu myös sitä. Merkittävä osa erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnasta jatkuu tai jopa vahvistuu Forssassa, Seppo Ranta sanoo.

Yhtenä esimerkkinä uusista palveluista Forssassa on jatkossa tarkoitus tarjota aivovammakuntoutukseen liittyviä neuropsykologisia palveluja.

Perusterveydenhuollon päivystys jatkuu Forssan seudulla ympärivuorokautisesti. Seudun potilaat neuvotaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti puhelimella FSHKY:n päivystyksen hoitajaan, joka ohjaa potilaan hoidettavaksi joko Forssassa tai Hämeenlinnassa. Forssan sairaalassa jatkuvat myös kiirevastaanottojen ajanvarausajat. Myös röntgen jatkaa ympärivuorokautisena.

– Keskussairaalan päivystyksessä vuonna 2016 oli 1350 käyntiä Forssan seudulta, ja nyt arvioidaan siirtyvän 1200 potilasta vuodessa lisää, arvioi Heino.

Töitä riittää kaikille ammattilaisille

Vaikka toiminnan luonne FSHKY:ssä muuttuu merkittävästi, vaikutukset seudun työllisyyteen ja elinvoimaan arvioidaan jäävän parhaimmillaan neutraaleiksi.

– Se riippuu siitä, että pystytäänkö hyvässä yhteistyössä maakunnan kanssa luomaan tulevaisuuden asiakastarpeisiin vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelukeskus, Heino pohtii.

Henkilöstön osalta töiden jatkuminen on turvattu, vaikka epäselvää toistaiseksi onkin, minkä organisaation palveluksessa.

– Joka tapauksessa meidän pitäisi olla vuoden 2020 alusta lähtien yhtä maakunnallista organisaatiota, jolloin työnantaja on viimeistään kaikilla sama, muistuttaa Seppo Ranta.