Erikoissairaanhoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaus alkaa Hämeenlinnassa

Kuvassa Ivbar-instituutin strategiajohtaja Markus Kirsten, KHSHP:n johjajaylilääkäri Seppo Ranta ja röntgenhoitaja Patrik Väänänen.

Ivbar-instituutin strategiajohtaja Markus Kirsten (tak.) ja KHSHP:n johtajaylilääkäri Seppo Ranta (kesk.) kertoivat röntgenhoitaja Patrik Väänäselle mahdollisuuksista, mitä Ruotsissa kehitetty Era-alusta antaa aivoinfarktien hoidon vertailuun ja kehittämiseen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuo vaikuttavuusmittauksen Suomeen yhteistyössä ruotsalaisen Ivbar-instituutin kanssa. Malli kiinnostaa myös muita sairaanhoitopiirejä ja valtakunnan sote-päättäjiä.

KHSHP julkaisi vuodenvaihteessa asiakkaille suunnatun hoidon saatavuutta kuvaavan jonomittarin. Seuraava askel on kehittää hoidon laadun, kustannusten ja vaikuttavuuden mittausta kansainvälisessä yhteistyössä. Pilottihankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat ruotsalainen Ivbar Institute AB ja suomalais-ruotsalainen FCG Prodacapo Group Oy.

– Potilaat Suomessa ovat saaneet vuodesta 2014 alkaen valita vapaasti kiireettömän hoidon hoitopaikkansa, mutta aitoa hoitotuloksiin perustuvaa vertailutietoa eri sairaaloiden väliltä ei ole juurikaan saatavissa. Ruotsissa on kansallisessa SVEUS-projektissa luotu tietokanta, jossa eri sairaaloiden hoitotiedot on jalostettu vertailtavaan muotoon, kertoo KHSHP:n johtajaylilääkäri Seppo Ranta.

SVEUS-hankkeen tietojen pohjalta Ivbar-instituutti on luonut Era-alustan, johon on nyt jalostettu ja syötetty vastaavat tiedot Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytyksistä ja aivoinfarktien hoidosta.

– Meidän on nyt mahdollista seurata ja verrata näiltä osin hoitomme laatua, kustannustasoa ja vaikuttavuutta ruotsalaisiin sairaaloihin. Pilottivaiheessa Era-alusta on ammattilaistemme käytössä ja toiminnan kehittämisen tukena, mutta tarkoituksenamme on kehittää noin vuoden sisällä versio myös asiakkaiden käyttöön, Ranta kuvailee.

Johtajaylilääkärin mukaan hankkeesta on tässä vaiheessa kiinnostunut myös kaksi muuta suomalaista sairaanhoitopiiriä ja se on herättänyt myös valtakunnan tason sote-päättäjien huomion.

– Uskomme, että tämä pilotti palvelee erinomaisesti myös maakuntavalmistelua tekeviä tahoja niin Kanta-Hämeessä kuin muuallakin Suomessa.

Vertailtavuus auttaa kehittymään

Ivbar AB on innostunut yhteistyöstä KHSHP:n ja FCG Prodacapon kanssa lähtiessään viemään viiden vuoden ajan yhdessä Ruotsin valtion kanssa kehiteltyä Era-alustaa ulkomaille. Kanta-Häme on ensimmäinen alue Ruotsin ulkopuolella, jossa Era otetaan käyttöön, mutta parhaillaan järjestelmiä rakennetaan myös muihin Euroopan maihin.

– Yhteistyö KHSHP:n kanssa tekee ensimmäistä kertaa historiassa lääketieteen ammattilaisille mahdolliseksi jatkuvan hoidon vaikuttavuuden vertailun yksityiskohtaisella tasolla ruotsalaisen ja suomalaisen terveydenhuollon välillä. Me uskomme, että tämä tulee vähentämään kustannuksia ja hoidon tulosten poikkeamia maiden välillä, sanoo Ivbarin toimitusjohtaja Jonas Wohlin.

KHSHP:n ja Ivbarin kumppanina hankkeessa toimii FCG Prodacapo Group, joka on tehnyt kumppanuussopimuksen Ivbarin kanssa tarjotakseen ainutlaatuisia ratkaisuja ja palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon arvopohjaisen palvelutuotannon mittaamiseen. Yrityksen mukaan terveydenhuollon palveluntarjoajat ympäri maailmaa ovat siirtymässä arvopohjaiseen terveydenhuoltoon (Value-Based Health Care).

– Suorituskyvyn mittaamisen lisäksi tavoite on laajentaa tarkastelua myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hyötyihin (Outcomes). Arvopohjaisessa palveluntuotannossa arvon katsotaan muodostuvan aikaansaatujen hyötyjen ja tarvittujen panosten välisestä suhteesta, sanoo FCG Prodacapo Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen.

Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistuminen on parantanut edellytyksiä kehittää arvopohjaisen palvelutuotannon mittaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Odotamme kovasti, että myös muut suomalaiset asiakkaamme lähtevät toimintaan mukaan ja voimme näin tarjota mahdollisuuden verrata mittausten tuloksia, sanoo FCG Prodacapo Finland Oy:n kehittämispäällikkö Tuuli Pajunen.

Ivbar Institute AB is a leading health-tech company enabling value-based healthcare management. The Era Analytics platform is the first ever to combine Advanced Analytics, Value Based Payment and International Benchmarking, using data already available in most countries. Ivbar has offices in Stockholm and Paris. http://ivbar.com/

FCG Prodacapo Group perustettiin huhtikuussa 2017 FCG Datawellin Oy:n ja sen tytäryhtiöiden sekä ruotsalaisen Prodacapo AB:n yhdistyminen seurauksena. Konserni on johtava pohjoismainen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuslaskennan, suorituskyvyn mittaamisen sekä arvopohjaisen palvelutuotannon mittaamiseen keskittynyt toimija, jolla on yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Isossa-Britanniassa http://www.prodacapo.com/