Hämeenlinnaan suunnitellaan maailman inhimillisin sairaala

Havainnekuva Ahveniston sairaalan aulasta

Tulevaisuuden hämäläinen keskussairaala on täynnä luonnonvaloa ja rakennuksessa asiakkaan on helppoa löytää etsimänsä. Havainnekuva Ahveniston sairaalan aulasta.

Ahveniston sairaala -allianssin lehdistötiedote 31.10.2018 klo 12.00

Tulevaisuuden terveydenhuollon ihmisläheistä ja asiakaslähtöistä palvelukeskusta kutsutaan tästä lähtien Ahveniston sairaalaksi ja tuttavallisemmin Assiksi. Sairaalan konsepti on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä sairaalan käyttäjien kanssa, käyttäen hyödyksi myös virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia.

Ahveniston sairaalan pääsuunnittelija, arkkitehti Matti Anttila kertoo, että suunnittelussa on koko ajan huomioitu potilaan palvelukokemus ja heidän viihtyisyytensä on asetettu etusijalle.

– Viihtyisyyden arvostaminen näkyy ennen kaikkena laadukkaissa materiaalivalinnoissa. Myös luonnonvalo lisää tilan miellyttävyyttä, Anttila sanoo.

Ahveniston sairaalassa tullaan tekemään asioita uudella tavalla. Tarkoituksena on, että tulevaisuuden sairaalassa etäisyydet ovat lyhyemmät ja sairaalassa on mahdollista asioida yhden käynnin taktiikalla.

– Olemme suunnitelleet sairaalaa voimakkaasti käyttäjälähtöisesti ja siten, että asiakas voi käydä samalla kertaa esimerkiksi päivystyksessä, laboratoriokokeissa ja vaikkapa kuvantamistutkimuksissa, Anttila jatkaa.

Sairaalan suunnittelussa ovat mukana niin asiakasedustus kuin terveydenhuollon ammattilaisetkin. Anttila kertoo, että käyttäjien osallistuessa suunnitteluun, on mahdollista löytää parhaat toimintamallit, käyttäen hyödyksi myös virtuaalitodellisuuden luomia mahdollisuuksia projektitoimistoon rakennetussa niin sanotussa CAVE-tilassa.

Ahveniston sairaalan konsepti on Anttilan mukaan täysin uudenlainen verrattuna nykyisiin Kanta-Hämeen keskussairaalan tiloihin. Ahveniston sairaalaan on suunniteltu esimerkiksi osaamiskeskuksia, joissa voidaan keskittyä potilaaseen terveydenhuollon eri alojen ammattilaisten kesken.

– Näin voidaan työskennellä potilaan parhaaksi, nähden hänet kokonaisuutena. Tavoitteena on yksinkertaisesti maailman inhimillisin sairaala, Anttila painottaa.

Konseptin valinta on tärkeä välietappi

Sairaalan rakentavan allianssin projektipäällikkö Jari Törnqvist kertoo sairaalan konseptin lukkoon lyömisen toimivan tärkeänä pohjana jatkosuunnittelulle ja välietappina allianssin työlle.

– Olemme päätyneet lukuisten vaihtoehtojen ja mallien tutkimisen kautta yhteen ratkaisuun, joka parhaiten toteuttaa asetettuja tavoitteita eli toiminnallisuutta, potilaslähtöisyyttä, muuntojoustavuutta ja kustannustehokkuutta, Törnqvist sanoo.

Allianssi työskentelee kahdessa vaiheessa, jotka ovat kehitys- ja toteutusvaihe. Konseptin valinnan jälkeen kehitysvaiheessa siirryttiin yleissuunnitteluvaiheeseen, joka kestää noin vuoden. Tämän jälkeen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto päättää toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2020 ja Ahveniston sairaala on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024.

Ahveniston sairaala turvaa ja uudistaa

Ahveniston sairaalan nimessä tulee esiin sairaalan sijainti Ahveniston alueella. Kutsumanimi Assi on löydettävissä Ahveniston sairaalan lyhenteestä ”AS”, joka puhekielessä taipuu helposti muotoon Assi. Sukupuolineutraali Assi juontuu hepreankielisestä Asser-nimestä, joka tarkoittaa onnellista.  Assi-lempinimi ilmentää uuden sairaalan tuttavallisuutta, pehmeyttä ja inhimillisyyttä.

Visuaalisuus rakentuu Ahveniston luontoon viittaavista orgaanisista muodoista ja luonnonläheisistä elementeistä. Kaikissa muodoissa korostuu käsin piirretty jälki, mikä lisää lämpöä ja inhimillisyyttä. Assin värit violetti, keltainen ja vihreä rauhoittavat, antavat voimaa ja uudistavat.

Assi kokoaa yhteen useita palveluntarjoajia

Puhuttaessa Ahveniston sairaalasta tai Assista tarkoitetaan tulevaisuudessa rakennettavaa fyysistä rakennusta, joka tulee tarjoamaan työskentelytilat useille eri palveluntarjoajille.

Kanta-Hämeen keskussairaala tulee toimimaan Assin katon alla ja tämän lisäksi rakennus tulee tarjoamaan tilat muun muassa Fimlabin laboratoriolle, tekonivelsairaala Coxalle ja Tays Sydänsairaalalle. Sairaalaan sijoittuu myös nykyistä Hämeenlinnan kaupungin perusterveydenhuoltoa, kuten potilasosastot Vanajaveden sairaalasta, terveysasematoimintaa ja hammashuollon yksikkö sekä akuutin kotihoidon tilat.

Palvelutarjontaa nykyisestä laajentavat myös vähittäistavarakauppa, ravintola, apteekki ja sivupaloasema, joka ensihoitoyksiköineen osaltaan parantaa kaupungin länsipuolen pelastustoimintaa.

Ahveniston sairaalan allianssin muodostavat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Skanska, Sweco ja Team Integrated -arkkitehtityöyhtymä. Arkkitehtityöyhtymän muodostavat arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy architects, Gortemaker Algra Feenstra ja AW2-Arkkitehdit.

Lisätietoja: www.ahvenistonsairaala.fi

Sekä:

Jari Törnqvist
Ahveniston sairaalan allianssin projektipäällikkö
0400 802 530
jari.tornqvist(at)skanska.fi

Iisakki Kiemunki
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö
050 5865697
iisakki.kiemunki(at)khshp.fi