Hannu Juvonen jatkaa KHSHP:n johdossa vuoteen 2021 saakka

Hannu Juvonen katsoo kameraan

Hannu Juvonen haluaa saattaa kantahämäläisen erikoissairaanhoidon tulevan maakunnan huomaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajana vuoden 2016 alusta toimineen Hannu Juvosen, 62, virkasuhteen kestoa jatketaan yli maakuntauudistuksen. Asiasta päätti KHSHP:n hallitus yksimielisesti kokouksessaan 15. elokuuta.

Psykiatrian erikoislääkäri Juvonen valittiin aikanaan määräaikaiseen virkaan, jonka oli määrä päättyä sote- ja maakuntauudistuksen tullessa voimaan vuoden 2019 alusta. Suomen hallituksen päätettyä kesäkuussa 2017, että uudistuksen voimaan tuloa lykätään vuoden 2020 alkuun, oli KHSHP:n hallituksen tarpeellista varmistaa kuntayhtymän ja maakunnan erikoissairaanhoidon johtamisen vakaus ja jatkuvuus yli kriittisen muutosvaiheen.

– Juvonen on ollut keskeisessä roolissa maakunnan OmaHäme-valmistelussa ja maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenenä ja hänellä on erinomaiset verkostot niin valtakunnan tasolle kuin erityisvastuualueemme sisällä. Hän on onnistunut työssään kaikilla mittareilla erittäin hyvin, joten kun tämä ratkaisu oli juridisesti mahdollinen, se oli sairaanhoitopiirin ja myös kautensa aloittavien luottamuselinten kannalta paras mahdollinen, luonnehtii viimeisen kokouksensa hallituksen puheenjohtajana nuijinut Tapio Vekka.

Työ ei jää kesken

Hannu Juvonen kertoo pohtineensa tilannetta monelta kantilta, kun häntä pyydettiin jatkamaan virassa maakuntauudistuksen lykkääntymisen vuoksi. Hänen mielestään tärkeää on huolehtia myös uudistuksen toimeenpanosta sen alkuvaiheessa. Tämän vuoksi määräaikaisuutta jatkettiin yli uudistuksen kaavaillun alkamisajan, eli 31.12.2021 saakka.

– Olen vuonna 2021 66-vuotias, ja tällä hetkellä uskon pystyväni jatkamaan työskentelyä täysipainoisesti siihen asti. Haluan sitoutua sote-uudistuksen kriittisen vaiheen loppuunsaattamiseen erikoissairaanhoidon osalta, Juvonen toteaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on poikkeuksellisessa kilpailutilanteessa kolmen yliopistosairaalan keskellä valinnanvapauden vakiinnuttua myös erikoissairaanhoitoon. Kilpailukyvyn parantamisen osalta KHSHP:n toimintaa on Juvosen johdolla kehitetty laajalla rintamalla, ja siinä oleellisessa roolissa tulevaisuuden kannalta on johtajan mukaan myös uuden sairaalan suunnittelu, jota hän on nyt puolentoista vuoden ajan vetänyt.

– Kantasairaala-hankkeen allianssikilpailutus on juuri käynnistynyt, ja vuoden 2018 alusta käynnistyvä kehitysvaihe on hyvin tärkeä lopputuloksen kannalta. Uuden sukupolven sote-keskuksen ja sote-integraation suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä sekä motivoivia tehtäviä, Juvonen päättää.