Henkilöstömme influenssarokotuskattavuudessa merkittävä kehitys

Diagrammikuva ilmentää Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstön influenssarokotuskattavuutta

Influenssarokotuskattavuuden kehitys vuosina 2014–2018 Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on päästy influenssakauden alla erinomaisiin tuloksiin terveydenhuollon ammattilaisten kausi-influenssarokotuskattavuuden parantamisessa. Hoitoon osallistuvan henkilökunnan rokotuskattavuusprosenttia on saatu nostettua neljässä vuodessa 39 prosentista aina 95 prosenttiin. Kuluvana talvena lääkärit ylsivät huimaan 99 prosentin kattavuuteen ja hoitajatkin 92 prosenttiin.

– Ammattilaisemme ovat hienosti tiedostaneet oman vastuunsa potilaan turvallisessa hoidossa. Sairaanhoitopiiri on omalta osaltaan kannustanut tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi tarjoamalla rokotetuille pullakahvit ja hyvin pärjänneille yksiköille täytekakkua. Suurin osa rokotetuista on myös ollut valmis kiinnittämään nimilaattaansa rokotuksesta kertovan hymynaamatarran, jotta asiakkaammekin ovat saaneet tiedon henkilön rokotussuojasta, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori Anne Kallava.

Sairaanhoitopiirin johtajan Seppo Rannan mukaan taustalla on pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ potilasturvallisuuden kehittämisessä.

– Näin dramaattinen muutos suhteellisen lyhyessä ajassa on uskoakseni kombinaatio eri tekijöistä: olemme juurruttaneet Potilas ensin -filosofiaamme jo vuosien ajan viestimällä vahvasti organisaatiomme arvoja, olemme kannustaneet ja palkinneet onnistumisista sekä ottaneet käyttöön selkeitä mittareita, joiden avulla henkilöstö voi seurata tuloksia, Ranta pohtii.

Laki velvoittaa työnantajaa

Vuonna 2018 voimaan tulleessa tartuntatautilain uudistuksessa velvoitetaan työnantajaa huolehtimaan terveydenhuollon hoitohenkilöstön rokotuksista, jos nämä työskentelevät riskiryhmien parissa. Työnantaja ei siis voi lain mukaan käyttää rokottamatonta hoitohenkilöstöä työssä, jos sitä tehdään tiloissa, joissa oleskelee tartuntataudeille alttiita ihmisiä. Työntekijällä ei velvoitetta rokotuksen ottamiseen ole STM:n ohjeistuksen mukaan.
Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä ei ole täytynyt siirtää yhtään ammattilaista, vaikka lakia ja sen monitulkintaisuutta on julkisuudessa moitittu ja jotkut työnantajat ovat käyttäneet myös kirjallisia varoituksia tai irtisanomisen uhkaa, jos rokotteita ei ole suostuttu ottamaan.
– On erityisen hienoa, että olemme saavuttaneet nämä tulokset vapaaehtoisuuden kautta. Tulevaisuus tuo meille lukuisia muutoksia ja haasteita, ja yritämme ammentaa tästä hyväksi havaitusta kombinaatiosta malleja niitäkin silmällä pitäen, Ranta suunnittelee.