Hoitoonpääsyn jonotiedot esille lähes reaaliajassa

Kuva eOdotus-jonomittarin kellosta, jonka keskellä on lääkäri.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri julkaisee ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa asiakkaidensa hoitoonpääsyn sekä keskeisimpien leikkaustoimenpiteiden odotusajat käytännössä reaaliajassa verkkosivuillaan. Uusi eOdotus-jonomittari on kehitetty yhteistyössä hämeenlinnalaisen Flowmedik Oy:n kanssa. Mittari esittää tiedot helposti omaksuttavassa muodossa.

– Hoidon saatavuus kohtuullisessa ajassa on erittäin tärkeää niin potilaan itsensä kuin myös koko yhteiskunnan kannalta. Jonottaminen ei paranna ketään ja myös lisää sairauden aiheuttamaa haittaa potilaalle ja kustannuksia kaikille. Pyrimme haastamaan jonotietojen jatkuvalla seurannalla julkaisulla itseämme ja myös muita sairaanhoitopiirejä kehittämään hoidon nopeampaa saatavuutta, painottaa KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen.

Juvosen mukaan nykyiset terveydenhuoltolain asettamat hoitotakuun rajat eivät ole potilaiden tarpeiden mukaisia. KHSHP asettaa riman huomattavasti korkeammalle.

– Puolen vuoden odotusajat leikkauksiin eivät ole tätä päivää. Ammattilaisemme ovat tehneet hyvää työtä prosessiemme kehittämisessä ja tällä hetkellä olemme jo THL:n vertailujen perusteella Suomen kärkipäätä hoitoonpääsyssä, mutta erittäin kovaksi tavoitteeksi on nyt asetettu 30 päivän mediaaniraja niin hoitoonpääsyn ensikontaktiin kuin keskeisimpien leikkausten odotusajoillekin.

”Liikennevalot” havainnollistavat

KHSHP:n eOdotus-mittari vilkkuu liikennevalon tapaan vihreänä, jos mediaaniajan tavoite täyttyy ja keltaisena sen jälkeen aina kolmen kuukauden (90 pv) rajaan asti. Jos kolmen kuukauden raja ylittyy, mittari muuttuu punaiseksi. Mittarinäkymiä hoitoonpääsyn ensikontaktin ja leikkaustoimenpiteiden välillä voi vaihtaa reunojen nuolipainikkeista.

Mediaaniodotusaika tarkoittaa jonon keskimmäisen potilaan odotusaikaa, eikä sitä pidä sekoittaa keskiarvoon. Leikkaustoimenpiteissä myös potilaan henkilökohtainen terveydentila usein vaikuttaa siihen, koska toimenpide voidaan toteuttaa.

– Monet pääsevät hoitoon mediaaniaikaa nopeammin ja toisaalta usein leikkaukseen pääsyä saattaa hidastaa esimerkiksi se, että potilaan terveydentilassa on muuta hoidettavaa ennen operaatiota. Olemme pyrkineet huomioimaan esimerkiksi ripeän hammashoidon prosesseissamme ja siitä on saatu erinomaisia tuloksia, Juvonen kiittää.

Linkki eOdotus-jonomittariin löytyy täältä, jossa myös kuvataan tarkemmin käytäntöjä hoitoon pääsystä erikoissairaanhoidossa ja mittarin toimintaperiaatetta.

Suora linkki eOdotus-mittaristoon tästä.