Huomisen terveyskeskus rakentuu sairaanhoitopiirin vetämän hankkeen kautta

Huomisen terveyskeskus -hankkeen projektipäällikkö Johanna Hämäläinen

Projektipäällikkö Johanna Hämäläinen siirtyi maakunnan sote-uudistusta valmistelleesta Oma Häme -hankkeesta KHSHP:n leipiin, koska tärkeää kehittämishanketta haluttiin jatkaa, vaikka edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistus kaatuikin.

Terveyskeskusten toiminnassa tarvitaan muutosta, jota Huomisen terveyskeskus -hankkeessa ovat käynnistäneet Kanta-Hämeen kuntien terveyskeskukset yhdessä. Hanketta hallinnoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Oma Häme -hankkeen jälkeen.

Hankkeessa on hyödynnetty organisaatioissa jo tehtyä kehittämistyötä.

Tavoitteena palvelujen saatavuuden parantaminen

Kanta-Hämeen terveyskeskusten alueellinen yhteistyö parantaa palvelujen saatavuutta: tavoitteena on, että asiakas saa yhteyden vaivatta ja ratkaisun asiaansa viiveettä. Huomisen terveyskeskus -hankkeessa on yhdessä haettu ratkaisuja puhelinpalveluun, hoidon jatkuvuuden parantamiseen ja sähköisten palvelujen edistämiseen. Sähköiset palvelut ja yhteydenottotavat lisääntyvät sähköisen palvelu- ja asiointikanava Omaolon laajentuessa koko maakuntaan.

Alueella on sovittu yhdenmukaiset toimintatavat kansansairauksien tutkimuksista ja seurannasta. Samoin on sovittu yhtenäisestä hoitosuunnitelmasta, joka on myös asiakkaan nähtävissä OmaKanta-palvelussa. Nämä parantavat osaltaan asiakkaan hoidon jatkuvuutta.

Suosittelisitko palvelua?

Perusterveydenhuollon asiakaskokemuksen kerääminen yhtenäistetään Kanta-Hämeen terveyskeskusorganisaatioiden kesken vuoden 2020 alussa, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa asiakkaiden ja organisaatioiden käyttöön. Palautteiden perusteella kehitetään toimintaa.

– Asiakkailta kerätään palautetta tekstiviesteillä palvelun jälkeen tai kirjallisesti samoin kysymyksin. Näin asiakkaat saavat helpon ja nopean keinon vaikuttaa palvelujen laatuun ja kehittämiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Johanna Hämäläinen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

Muutoksessa tarvitaan tietoa palvelujen toimivuudesta ja kansalaisten toiveista ja tarpeista. Terveyskeskuksia johdetaan tietoon perustuen ja uudistetuin menetelmin. Huomisen terveyskeskus -hankkeessa on sovittu Kanta-Hämeen terveyskeskuksille yhteiset mittarit, joiden avulla voidaan seurata organisaation tilannetta. Jatkuvasti seurattavia asioita ovat mm. asiakas- ja henkilöstökokemus, palveluiden saatavuus ja taloudellisesta tuottavuudesta kertovat tiedot.

Tietoja hyödynnetään organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Yhteisesti seurattavat mittarit tuovat myös maakunnallista vertailtavuutta organisaatioiden kesken. Yhteistä kehittämistyötä jatketaan ja hyödynnetään mahdollisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistyössä Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on dynaamiset ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut ja palveluverkko.