Johtajaylilääkärin avoin kirje kantahämäläisille

johtajaylilääkäri Sally Järvelä

KHSHP:n johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Hyvät Kanta-Hämeen asukkaat,

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valmistautuu ennen näkemättömään epidemiatilanteeseen poikkeavin toimin. Yhtä laajaa normaalitoiminnan häiriötä ei ole Kanta-Hämeen keskussairaala historiassaan kohdannut.

Pyrimme varmistamaan omalta osin, että mahdollisimman moni saa epidemian edetessä tarvitsemansa hoidon. Onnistuaksemme tärkeässä työssämme tarvitsemme teidän tukenne ja ymmärryksenne poikkeustoimintaamme kohtaan. Se tulee vaikuttamaan lähes kaikkeen tavanomaiseen erikoissairaanhoitoon, lukuun ottamatta päivystyksen toimintaa, synnytyksiä ja syöpähoitoja.

Olemme tehneet 16.3. alkaen seuraavia toimia:

Kaiken toiminnan keskittäminen Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Ajamme väliaikaisesti alas alueellista palvelua ja keskitämme voimavaramme ja osaamisen Ahveniston sairaalan mäelle.

Kaiken kiireettömäksi arvioidun ajanvaraustoiminnan alasajo. Kaikki ajanvaraustoiminta, jonka siirtäminen tai vaihtaminen puhelinajaksi ei aiheuta pysyvästi sairaudentilalle tai sen arviolle haittaa, siirretään. Normaalin hoitotakuun puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa hoitoja. Mikäli sinun aikasi siirretään, saat siitä ilmoituksen. Mikäli arvioit, että asiasi on kiireellisempi lääketieteellisistä syistä tai oireesi merkittävästi pahenevat, ole yhteydessä terveyskeskukseen tai hoitavaan yksikköön. Päätökset siirtyvistä potilaista tekee kunkin erikoisalan ylilääkäri poikkeusoloihin valmistautuen. Vastuu toiminnan muutoksista on johtajaylilääkärillä.

Henkilökunnan ohjaaminen ja keskittäminen epidemiatilanteen vaativiin tehtäviin. Päivystyspotilaat ja kriittisesti sairaat hoidamme entiseen tapaan. Epidemian edetessä valmiuksia hoitaa kriittisen vaikeasti sairaita tarvitsee lisätä hetkellisesti. Olemme aloittaneet kaiken muun toiminnan alasajon voidaksemme taata henkilöstöllemme kaiken mahdollisen ajan perehtyä tilanteen vaatimiin tehtäviin, ja siten takaamme potilasturvallista hoitoa. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja motivoitunutta ja toivon, että kantahämäläiset osoittavat kaiken tukensa ja ymmärryksensä heitä kohtaan vaativina aikoina.

Ensihoito joutuu arvioimaan ei-kiireellisiä tehtäviä aiempaa tiukemmin kriteerein ohjaamalla asiakkaita joko puhelinneuvonnalla tai omalla kyydillä tapahtuvaksi kuljetukseksi.

Vahvistamme päivystyksen toimintaa, mutta pyydämme, että päivystykseen hakeudutaan vähintään yhtä tarkoin kriteerein kuin ennenkin – on oletettavaa, että päivystys ruuhkautuu pahoin epidemian edetessä ja hoidossa on vaikeahoitoisia potilaita aiempaa enemmän. Terveyskeskukset ovat lisänneet kiireellisen vastaanoton aikoja, joten suosittelemme kääntymään terveyskeskuksen puoleen sellaisissa asioissa, jotka voivat odottaa seuraavaan päivään. Tilanteen edetessä päivystyksen toimintaa saatetaan joutua hajauttamaan, mutta tästä tiedotamme tiiviisti. Tarjoamme erikoissairaanhoidon konsultaatiopalveluita terveyskeskuksiin aiempaa laajemmin epidemian ajan etäpalveluna.

Pyrimme hoitamaan vaadittavalla tavalla kaiken kiireellisesti hoitoa tai arviota vaativan erikoissairaanhoidon, mutta on oletettavaa, että tilanteen edetessä siihen voi tulla myös häiriöitä. Olen henkilökohtaisesti ja sairaalani puolesta pahoillani, että monen kohdalla kovasti odotettuja aikoja poliklinikalle ja toimenpiteisiin perutaan ja siirretään. Pyrimme hoitamaan ne ensi tilassa epidemian ohituttua.

Toivon, että henkilöstömme saa työrauhan, ja yhteydet sairaalaan ja terveyskeskuksiin säästetään päivystyksellisiin ja kiireellisiin tarpeisiin. Mikäli olet epävarma, onko tilanteesi sellainen, ota yhteyttä terveyskeskukseen ja hätätilanteessa normaaliin tapaan 112. Muista, että Omaolo.fi:ssa voi tehdä myös sähköisesti arvion terveydentilastasi.

Hämeenlinnassa 19.3.2020

Johtajaylilääkäri Sally Järvelä
sally.jarvela(at)khshp.fi