Kahdeksan tähden sairaalahanke etenee vaikka sote kaatui

Potilaiden oikea-aikainen ja sujuva hoito, laadukkaat palvelut sekä palvelujen integraatio peruspalvelujen kanssa ovat Kahdeksan tähden sairaala (tai Tähtisairaala-) -hankkeen tärkeimpiä tavoitteita. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteinen suunnittelutyö jatkuu, vaikka sote- ja maakuntauudistus ei toteudukaan maan hallituksen esittämällä tavalla.

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat runsaan vuoden ajan selvittäneet aiempaa tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on liittynyt mukaan suunnittelutyöhön syksyllä 2018. Selvitystyöhön lähdettäessä todettiin, että yhteistyön tiivistämisen tarve on riippumaton sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisesta. Palvelujen tuottaminen ja toiminta erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen mukaisesti edellyttää sairaanhoitopiireiltä yhä tiiviimpää yhteistyötä. Suunnittelutyö siis jatkuu, vaikka sote- ja maakuntauudistus ei toteudukaan maan hallituksen esittämällä tavalla.

”Kahdeksan tähden palvelevan yliopistosairaalan” tavoitteena on tuottaa väestön tarpeen mukaiset lähipalvelut kaikissa alueen sairaaloissa sekä turvata osaaminen ja sairaaloiden profiloituminen erityispalveluissa.  Esimerkiksi yhteisen digisairaalan luominen ja koulutuksen kehittäminen on nähty tärkeäksi kaikissa sairaanhoitopiireissä. Rakenteellista mallia tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseksi valmistellaan kevään aikana. Päätökset yhteisen toiminnan laajuudesta ja muodosta on tarkoitus tehdä sairaanhoitopiirien valtuustojen ylimääräisissä kokouksissa syyskuussa. Ennen päätöksentekoa käydään sairaanhoitopiireittäin kuntien kuulemiskierros.

Potilaiden oikea-aikainen ja sujuva hoito, laadukkaat palvelut sekä palvelujen integraatio peruspalvelujen kanssa ovat Kahdeksan tähden sairaalahankkeen tärkeimpiä tavoitteita. Näiden tavoitteiden toteutuminen on välttämätöntä tulevaisuuden terveydenhuollossa. Resurssien, esimerkiksi teknologian ja laitteiden, yhteisillä hankinnoilla ja käytöllä voidaan parantaa erikoissairaanhoidon tehokkuutta ja vahvistaa näin myös peruspalveluiden rahoituspohjaa.