Kanta-Häme ottaa käyttöön STM:n hybridistrategian uudet linjaukset täysimääräisesti

Kanta-Hämeen maakunnallinen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 30. syyskuuta maakunnan koronavirustilannetta.Tartuntojen ilmaantuvuus on selkeässä laskussa, mutta testausstrategian muutos on aiheuttanut sen, etteivät luvut ole täysin vertailukelpoisia aiempaan nähden. Sairaalahoidon kuormitus on myös laskenut selkeästi, mutta maakunta jatkaa edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.

Vaiheista on tarkoitus luopua heti, kun Suomessa siirrytään strategian seuraavaan vaiheeseen. Tämä tapahtuu, kun 80 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on rokotettu tai vähintään 80 prosentilla väestöstä on ollut mahdollisuus ottaa täysi rokotussarja. Käytännössä epidemiavaiheilla ei ole ollut enää vaikutusta kuin ravintoloiden toimintaan. Valtioneuvoston päätöksellä kuitenkin kiihtymisvaiheen alueiden ravintoloiden kaikki aukiolo- ja asiakasmäärärajoitukset lakkaavat 1. lokakuuta alkaen.

Maakuntaryhmä päätti ottaa täysimääräisesti käyttöön sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun ohjauskirjeen mukaiset toimenpiteet. Tähän asti voimassa olleet suositukset siis lakkaavat etätyösuositusta (päättyy 15.10.) ja uudistettua maskisuositusta lukuun ottamatta (THL päivitti maskisuositustaan – maskia kannattaa yhä käyttää ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa etenkin, jos on rokottamaton   – Tiedote – THL). Sote-henkilöstön osalta maskisuositukseen ei tule vielä muutosta. Maskien käyttöä suositellaan myös sote-yksiköissä vierailijoille.

Yhteiskunnan toimintoja ei enää lähtökohtaisesti rajoiteta

Uusi hybridistrategia lähtee siitä, että jatkossa yhteiskunnan toimintoja ei lähtökohtaisesti rajoiteta. Pienen riskin tilaisuuksiin ei kohdisteta rajoitustoimenpiteitä (päivittyvä lista THL:n sivuilla). Jos rajoitustoimenpiteet ovat epidemian yltymisen johdosta välttämättömiä, kohtalaisen ja suuren riskin omaavia tilaisuuksia rajoitetaan paikallisin toimin.

– Tällä hetkellä maakuntaryhmä ei näe tarvetta erityisten rajoitusten asettamiselle suuren tai kohtalaisen riskin tilaisuuksille, mutta ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, jos epidemiatilanne jälleen kääntyy heikommaksi, maakuntaryhmän puheenjohtaja, KHSHP:n johtajaylilääkäri Sally Leskinen

Jos uuden strategian mukaiset alueelliset kohdennetut toimet jatkossa ovat tarpeen, niitä koordinoidaan ja ajastetaan Kanta-Hämeen pandemiaryhmän kokouksissa. Maakuntaryhmä kuitenkin muistuttaa, että koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet,
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan,
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.