Kanta-Häme siirtyy kiihtymisvaiheeseen

Taulukko_rajoitukset ja suositukset Kanta-Hämeessä 15.8. asti_tilanne 220721

Voimassa olevat kiihtymisvaiheen koronasuositukset Kanta-Hämeessä 15.8. asti

Kanta-Hämeen maakunnallinen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 22. heinäkuuta maakunnan koronavirustilannetta.

Ilmaantuvuus on noussut huomattavasti ollen tällä hetkellä noin 46/100 000. Positiivisten näytteiden osuus tutkituista näytteistä on noussut 2,3 %:iin. Uusista Covid-infektioon sairastuneista vain noin 16 % on sairastunut karanteenin aikana. Tartuntaketjut ovat pääosin tiedossa, joskin epäselviä ketjuja on todettu maakunnan kaikilla alueilla ja lisääntyvästi. Epäselviä tartuntaketjuja on 10%. Merkittäviä leviämistä tunnettujen tartuntaryppäitä ulkopuolelle ei toistaiseksi ole. Noin puolet tartuntojen lähteistä sijoittuu oman sairaanhoitopiirin alueelle.

Heinäkuun aikana todetuista positiivisista Covid-tapauksista 74 % on rokottamattomia, 18 % on saanut 1. rokotteen ja 8 % ovat saaneet kaksi rokotetta. Kesä-heinäkuussa sairaalahoitoon joutuneet koronatapaukset ovat olleet rokottamattomia. Täysi rokotesarja on suojannut riskiryhmiä ja vähentänyt vakavaa taudinkuvaa rokotetuilla hyvin.

Ulkomaanmatkailijat kuormittavat erittäin paljon tällä hetkellä testaus- ja koronajäljitystyötä koko maakunnan alueella, vaikka ulkomaanmatkailun kautta ei toistaiseksi ole todettu merkittäviä määriä tartuntoja. On kuitenkin hyvin tärkeää, että matkailijat noudattavat viranomaissuosituksia ja –ohjeita testauksen ja toiminnan osalta maahan tullessaan.

Pandemiaryhmässä arvioitiin epidemiatilanteen muuttuneen huomattavasti ja edellytyksiä jäädä perustasolle ei ole. Näin ollen maakunta siirtyy Covid-epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kuten aiemminkin eri epidemiavaiheissa, yksilöiden vastuullisuus hakeutua testeihin ja noudattaa karanteenimääräyksiä sekä voimassa olevia suosituksia, on epidemian suunnan kannalta kriittinen tekijä.

Suositukset päivitettiin vastaamaan Kanta-Hämeen epidemiatilannetta ja ovat voimassa 15.8.2021 asti

Etätyösuositus jatkuu soveltuvilla aloilla ja tehtävissä toistaiseksi. Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi silloin, kun lähikontaktia ei voida välttää, erityisesti ruuhkatilanteissa. Yksityistilaisuuksissa suositellaan tosiasiallisesti varmistamaan mahdollisuus välttää fyysistä kontaktia turvavälein etenkin sisätiloissa. Suositellaan osallistujakirjanpitoa tartunnanjäljityksen helpottamiseksi.

Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta. Osallistujien ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä. Kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset suositellaan toteuttamaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia. Päätökset kohdistuvat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Päätöksistä vastaavat aluehallintovirastot ja kunnat alueellaan. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Järjestäjän vastuulla on tosiasiallisesti mahdollistaa käsien puhdistaminen ja ohjeistaa turvaväleistä sekä tehostaa pintojen puhdistamista.

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaan osallistujien on suositeltavaa välttää lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä. Harrastustoiminnasta vastaavan järjestäjän suositellaan varmistavan käsien puhdistamisen mahdollisuus, ohjeistavan harrastajia turvalliseen toimintaan mm. käsien puhdistamisen ja turvavälien osalta ja tehostavan pintojen puhdistusta.

Kiihtymisvaiheessa julkisten ja yksityisten yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö suositellaan järjestämään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla, pyrkien erityisesti mahdollistamaan toimintakyvyltään rajoittuneille edellytykset käyttää tiloja turvallisesti. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa tai estää virkamiestä taikka viranhaltijaa suorittamasta virkatehtäviään.