Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käynnistetty Työote-toimintamalli, eli vastuullinen työkyvyn tuki

Työote hankeen Työterveyslaitoksen kehittäjä Owe Österbacka ja hankkeen koordinaattori Kati Kaihovirta

Työote hankeen Työterveyslaitoksen kehittäjä Owe Österbacka ja hankkeen koordinaattori Kati Kaihovirta

Työote-toimintamalli on noussut Kanta-Hämeen hyvinvointialueella vahvasti esiin terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyössä. Tämä innovatiivinen malli tarjoaa potilaille yksilöllistä työkyvyn tukea, ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä sekä tehostaa terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä.

TYÖOTE-toimintamalli on julkisten terveydenhuollon ja työterveyshuollon välinen yhteistyömalli, jonka tavoitteena on parantaa potilaiden työkykyä ja tukea heidän työhön paluutaan. Mallissa luodaan potilaalle yksilöllinen polku takaisin työhön. Toimintamalli rakennetaan potilasryhmittäin, ja siihen osallistuvat eri terveydenhuollon toimijat, työterveyshuolto, TYÖOTE-koordinaattori ja kehittäjäkumppanit. Sitä rakennetaan yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Mallin käyttöönottoa koordinoi ja toiminnan laatua seuraa hyvinvointialueen tasolla Yhteistyöfoorumi, jossa osallistujina ovat sekä erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, perusterveydenhuollon että työntekijä- ja työnantajasektorin edustajat. Yhteistyöfoorumin puheenjohtaja on hallintoylilääkäri Jarmo Koski. Työote hanke on valtakunnallisesti siirtymässä ns. juurruttamisvaiheeseen, jossa toimintamalli pyritään saamaan tiiviisti osaksi erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon toimintaa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella toimintamallin käyttöönotto alkoi maaliskuussa 2023, ja ensimmäinen potilasryhmä, johon se tulee vaikuttamaan, on tekonivelleikatut potilaat. Tämä malli tarjoaa potilaille mahdollisuuden yksilölliseen hoitoon ja tukeen työhön palaamisessa, ja se voi vaikuttaa myönteisesti myös alueen terveydenhuollon toimintaan.

Toimintamalli on tällä hetkellä käyttöönottovaiheessa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Sen vaatimat muutokset potilastietojärjestelmiin ja hoitoprosesseihin ovat työn alla moniammatillisissa työryhmissä. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueen IT-asiantuntijoiden, työterveystoimijoiden ja yritysten kanssa varmistaaksemme toimintamallin sujuvan käyttöönoton. Oma Hämeessä Työote-toimintamallin käyttöönotto on otettu vastaan positiivisin mielin. Kun asiantuntijat ja potilaiden hoitoon osallistuvat ammattilaiset ovat ymmärtäneet mallin edut, se on toiminut motivaattorina sen kehittämiselle. Yhteistyö on alkanut sujua, jolloin malli tuo selkeyttä potilasprosesseihin sekä parempaa tukea työkyvyn ylläpitämiseen ja palauttamiseen, iloitsee Oma Hämeellä Työote-hanketta koordinoiva Kati Kaihovirta.

Työote-toimintamalli tulee vaikuttamaan kaikkiin Kanta-Hämeen hyvinvointialueella työterveyshuollon piirissä oleviin tekonivelleikattuihin potilaisiin. Potilaat voivat odottaa yksilöllistä suunnitelmaa työhön paluusta, joka perustuu heidän todellisiin tarpeisiinsa. Työterveyshuolto ottaa aktiivisemman roolin työkyvyn arvioinnissa, mikä varmistaa, että potilaiden tarpeet huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Malli ei rajoitu pelkästään Oma Hämeen työntekijöihin, ja tulevaisuudessa se laajenee koskemaan muitakin potilasryhmiä.

Työote-toimintamallin tavoitteena Kanta-Hämeessä on tarjota potilaille yksilöllistä työkyvyntukea, ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä sekä parantaa työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös tarjota potilaille aidosti vaikuttavaa hoitoa. Lisäksi mallin avulla pyritään saavuttamaan kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon.

Työote-toimintamalli on erinomainen esimerkki siitä, miten terveydenhuollossa tulisi toimia. Se painottaa yksilöllisyyttä, mikä takaa potilaille turvallisen ja mielekkään hoidon ja kuntoutuksen. Potilaan näkökulmasta prosessi selkeytyy, ja heidän ongelmatilanteissaan on helpompi tietää, kenen puoleen kääntyä. Lisäksi eri terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö parantuu, mikä vähentää kustannuksia ilman, että palvelujen ja hoidon laatu laskee, kertoo koordinaattori Kati Kaihovirta.