Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysapunumero 116 117 on ajoittain ruuhkautunut suurien soittomäärien ja resurssipulan vuoksi

Kanta-Hämeen alueella kehotetaan välttämään hakeutumista päivystykseen, ellei sairaus tai vamma vaadi ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Henkilöstötilanne on haastava ja päivystykset on kauttaaltaan ruuhkautuneet. Alueella on paljon kesätapahtumia, jotka tuovat huomattavan määrän lisää kansalaisia palveluja käyttämään. Tämä puolestaan kasvattaa kesäajan kuormitusta ja jonotusaikoja päivystyksessä.  Ennen päivystykseen hakeutumista on aina syytä soittaa päivystysapunumeroon 116 117.

– Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen tulee hakeutua vain akuuteissa tapauksissa ja soittaa ensin päivystysapunumeroon. Päivystykseen tulevista puheluista kaksi kolmesta on muuta kuin varsinaisia hoidon arvioita. Puheluiden vastaanottamiseen ja purkamiseen menee kahden hoitajan päivittäinen työpanos. Nyt on hyvä aika muistutella mitä ovat päivystykselliset käynnit; reseptien uusinnat eivät kuulu päivystykseen ja päivystysapunumero ei ole myöskään yleinen palvelupuhelin, toteaa päivystyksen osastonylilääkäri Ville Hällberg.

Puheluihin vastataan muun työn ohessa virka-aikana terveyskeskuksissa ja muina aikoina päivystyksessä. Jos linjalla on jonoa, voi valita takaisinsoittomahdollisuuden. Päivystysapunumerossa ei tehdä ambulanssikuljetuksen arviointia, uusita reseptejä tai kirjoiteta sairauslomatodistuksia.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee kuitenkin soittaa aina 112, ja esimerkiksi äkillisesti alkanut halvaus tai akuutti voimakasoireinen rintakipu tai hengenahdistus edellyttävät välitöntä tutkimusta ja hoitoa päivystyksessä. Myös vakavat onnettomuudet, palovammat ja murtumat tulee tutkia välittömästi.

Kanta-Hämeen terveyspalveluihin voi ottaa puhelinpalvelun sijasta yhteyttä myös sähköisesti täyttämällä oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi ympäri vuorokauden.

Tutustumisen arvoinen on myös verkkoon tehty Päivystystalo, joka neuvoo äkillisissä terveysongelmissa. Se tukee itsehoidossa ja hoitoon hakeutumisessa sekä tekee päivystyksen toimintaa tutuksi. Lue lisää: https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo