KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN POTILAS ENSIN-GAALASSA PALKITTIIN HENKILÖKUNTAA

Vuosien 2020-2022 aikana Potilas ensin -toimintakulttuuria vietiin ansiokkaasti eteenpäin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirimme eri yksiköissä. Potilas ensin -ajattelua on kehitetty vuodesta 2014 lähtien ja se tarkoittaa, että potilas on aina hoitotyön keskiössä ja mietitään kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa potilaan näkökulmaa.

Haluamme palkita parhaita käytäntöjä ja yksittäisiä tekoja sekä yksittäisiä henkilöitä tai työyhteisöjä, jotka ovat toimineet esimerkillisesti ja palkitsemisen arvoisesti.

–Lupauksemme on olla erikoissairaanhoidon ja asiakaspalvelun osaamiskeskus. On tärkeää muistaa, että hoitokokemus on aina myös palvelukokemus. Hoidon lisäksi panostamme asiakkaan potilaan kohtaamiseen. Hienoa havaita, että nyt palkitut henkilöt ja yksiköt ovat toteuttaneet esimerkillisesti tätä lupaustamme, johtajaylihoitaja Kirsi Leino toteaa.

Tilaisuudessa palkittiin Potilas ensin –ajattelutavan mukaisesti vuoden 2020-2022 osalta henkilökuntaa. Ehdotuksia tuli runsaasti ja palkitsemisperusteina käytettiin palautteiden lisäksi uutta tekstiviestipohjaista asiakaskyselyä, jonka avulla mitattiin kunkin tulosalueen korkeinta asiakkaiden suositteluhalukkuutta (NPS) mittaavaa tulosta. Lisäksi sairaalan asiakasraati jakoi oman palkintonsa. Tilaisuuden alussa esiintyi talon oma Terhi Lehtonen esittäen kappaleet Maailma on kaunis ja Pidä huolta.

Potilas ensin -palkitut 2020, lähteenä asiakasäänestys

 • Antti Mali, anestesiologian erikoislääkäri, evp, elämäntyöpalkinto
  • Ansaitsee palkinnon tekemästään työstä kipupotilaiden eteen. Hän on kipupoliklinikan osaava anestesialääkäri, jolla on ihailtava taito kohdata potilas aina kokonaisvaltaisesti ja tärkeänä ihmisenä.
 • Varahenkilöstö, vuoden mahdollistaja -palkinto
  • Varahenkilöstö ansaitsee Vuoden mahdollistaja –palkinnon muuntautumiskyvykkyytensä ansiosta.
 • Leikkaus- ja toimenpideyksikkö: päiväkirurgia, yksikkö -palkinto​​​​​​​
  • Päiväkirurgian yksikön ystävällinen ja mukava, potilaan huomioiva sekä potilasta kuunteleva henkilökunta. Potilaasta huolehditaan kiireestä huolimatta täsmällisesti.
 • Osasto 6A, Iho-, keuhko- ja sisätautien osasto, yksikkö -palkinto​​​​​​​
  • Osastolla sai parasta hoitoa. Potilaan näkökulmasta tuntui ja näytti, että henkilökunta oli aina iloista ja jaksoi, vaikka oli haastaviakin potilaita hoidettavana. Potilaita lähestytään ystävällisesti ja samalta tasolta. Koronan selättäjät.
 • Säde Leipälä, sairaanhoitaja, osasto 5A, henkilö -palkinto​​​​​​​
  • Ammattitaitoinen sairaanhoitaja, joka jaksaa aina kohdata ihmisen lämmöllä ja auttavaisella otteellaan.
 • Valpuri, Relander ja Alar Abram, lasten diabetespoliklinikka, työpari -palkinto​​​​​​​
  • Heillä on todella hyvä maine monessa lastenvertaistukiryhmässä. He osaavat kohdata lapset, motivoida lapsia hoitamaan sairauttaan,ja osaavat kuunnella, tukea sekä opastaa vanhempia.

Potilas ensin -palkitut 2021, lähteenä spontaanisti annetut asiakaspalautteet

 • Naistentautien poliklinikka, yksikkö -palkinto
  • Naistentautien poliklinikalla on asiallisia, potilasta arvostavia ja ammatillisesti vahvasti omistautuneita hoitajia ja lääkäreitä.
 • Synnytystoiminto, yksikkö -palkinto
  • Osaava ja ohjeistava henkilökunta, joka on luonut turvallisen olon koko synnytyksen ja osastolla oloajan. Toiveita ja mielipiteitä on kuunneltu ja kohdattu yksilöllisesti. Kokemuksesta jäi asiakkaalle hyvä mieli.
 • Päivystysleikkaus: päivystys, leikkaus ja hoito osastolla 5A (myös sairaalahuolto + opiskelijat, palveluketju –palkinto
  • Palveluketju sujui erinomaisesti alusta loppuun saakka. Asiantunteva ja huomioiva henkilökunta. Potilasta hoidetaan huolella ja välittäen. Koko tämän palveluketjun aikana tämä tunne säilyi.

Potilas ensin -palkitut 2022, lähteenä tekstiviestipohjainen asiakaskysely

 • Operatiivinen tulosalue: Kuulokeskus​​​​​​​
  • Tulosalueen korkein, asiakkaiden suositteluhalukkuutta (NPS) mittaava tulos (88.76).
 • Konservatiivinen tulosalue: Riihimäen päiväsairaala​​​​​​​
  • Tulosalueen korkein, asiakkaiden suositteluhalukkuutta (NPS) mittaava tulos (92.88).
 • Psykiatrian tulosalue: ECT-poliklinikka​​​​​​​
  • Tulosalueen korkein, asiakkaiden suositteluhalukkuutta (NPS) mittaava tulos (80).


​​​​​​​Asiakasraadin valinta

 • Sanna Mäkynen, asiakaspalvelunerityisasiantuntija​​​​​​​
  • Hän on hoitanut erittäin aktiivisesti, ystävällisesti ja hyvällä mielellä koko asiakasraadin toimintaa ja on ollut innostamassa asian äärelle ja eri projekteihin. Hän tekee työtänsä todella innolla ja asiantuntevasti.

Sydämelliset kiitokset kaikille palkituille ja koko henkilöstölle Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin puolesta. Onnistumme yhdessä.Potilas ensin gaala_kaikki palkitut