Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikköön osoitettu työtaistelun toimeenpano kiellettiin käräjäoikeuden päätöksellä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle annettiin lakkovaroitus Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer:n toimesta. Yhden vuorokauden mittainen työnseisaus oli tarkoitus toteuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä (teho-osasto ja valvonta) maanantaina 19.9.2022 klo 00.01–23.59 välisenä aikana.

Lisäksi Tehy ry ja SuPer ry julistivat 18.8.2022 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän teho-osastolle ja valvontaan kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon, jotka jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 1.9.2022 alkaen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri haki turvaamistoimipäätöstä käräjäoikeudelta

– Käräjäoikeuden päätöksellä saimme turvattua potilaiden oikeuden tarvitsemaansa välttämättömään ja kiireelliseen hoitoon teho-osastolla ja valvonnassa. Haluamme olla tukemassa hoitajien lakko-oikeutta, mutta emme voi vaarantaa potilaiden henkeä ja terveyttä. Toivomme ensisijaisesti neuvotteluiden etenevän ja osapuolten pääsevän sopimukseen, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Julkisuudessa väitetään, että Kanta-Hämeen keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla olisi ollut viime päivinä hoitajapula, jonka vuoksi valvontaosasto olisi ollut kiinni 13.9.2022. Valvontaosasto on ollut kesän jälkeen normaalisti käytössä. Tehostetussa hoidossa (teho-osasto ja valvonta) toimitaan 10 potilaspaikalla kesän jälkeen. Toimintaa ja tilojen käyttöä organisoidaan potilastilanteen ja potilaiden hoitoisuuden näkökulmasta.

Käräjäoikeus kieltää 1.000.000 euron sakon uhalla Tehy ry:tä ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:tä aloittamasta ja/tai uudistamasta maanantaina 19.9.2022 klo 00.01 alkavaa työtaistelutoimenpidettä Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä. Lisäksi käräjäoikeus velvoittaa Tehy ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ohjeistamaan jäseniään pidättäytymään aloittamasta, uudistamasta ja osallistumasta 18.8.2022 antamansa lakkoilmoituksen mukaista maanantaina 19.9.2022 kello 00.01 alkavaa työtaistelutoimenpidettä Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa asiasta lisää tilanteen kehittyessä.