Kanta-Hämeen keskussairaalassa ammattiryhmien työnjaon selkeyttämisellä paran-netaan henkilökunnan veto- ja pitovoimaa

Johtajaylihoitaja Kirsi Leino

Johtajaylihoitaja Kirsi Leino käynnisti projektin, jotta Kanta-Hämeen keskussairaalan ammattilaiset, erityisesti hoitotyöntekijät pystyvät keskittymään välittömään potilastyöhön.

Vuoden 2023 alussa siirrytään Kanta-Hämeessä OmaHämeen hyvinvointialueelle. Tulevat hyvinvointialueet tulevat kilpailemaan osaavasta hoitohenkilökunnasta ja hoitohenkilöstön liikkuvuus on nyt suurta. Veto- ja pitovoimasta keskustellaan yleisellä tasolla. Tämän vuoksi on tärkeä ylläpitää niin alalle hakeutuvien kuin alalla

olevien työolosuhteet, työnjako, työn sisältö ja osaaminen siten, että he haluavat jäädä hoitotyöhön OmaHämeen hyvinvointialueella. Hoitohenkilökunnan osuus hyvinvointialueen henkilöstöstä on 59% (lähde: OmaHäme).

Yhtenä ratkaisuna veto- ja pitovoimaan on selkeyttää eri ammattiryhmien välistä työnjakoa. Kanta-Hämeen keskussairaalassa käynnistyi vuoden 2022 alussa projekti, jonka tavoitteena on selkeyttää sairaalassa työskentelevien eri ammattiryhmien työnjakoa siten, että esimerkiksi hoitotyön ammattilaisen työaika kohdentuu koulutuksessa saatuun ammatilliseen ydinosaamiseen, eikä esimerkiksi tukipalveluihin liittyvään työhön, kuten sairaala – ja välinehuolto sekä logistiikka.

– Käynnistin projektin, jotta ammattilaisemme, erityisesti hoitotyöntekijät pystyvät keskittymään välittömään potilastyöhön. Nyt etenkin, kun hoitohenkilökunnan saatavuus on muuttunut alueellamme, toteaa johtajaylihoitaja Kirsi Leino. Työnjakoa kehittämällä saadaan hoitotyöntekijöiden työaikaa enemmän kohdennettua hoitotyöhön, johon he ovat saaneet koulutuksen, jatkaa Kirsi Leino.

Projektin alkuvaiheessa hyödynnettiin aikaisempaa taustatyötä muun muassa hoitotarvikkeiden hyllytyspalvelusta ja potilaskuljetuksesta sekä kartoitettiin hoitotyön esihenkilöiltä ja hoitotyöntekijöiltä monialaisen työnjaon nykytilaa ja sisältöjä. Kartoituksen tuloksena syntyi kuva niistä tukipalveluiden tehtävistä, joita hoitohenkilökunta tekee. Tukipalvelutehtäviä oli muun muassa varastotilausten purku, hoitotarvikkeiden purkaminen, hoitovälineistön huolto, erilaiset tilaukset, ruuanjako sekä sihteerityö.

Työvaiheita kartoittamalla työnjaon uudelleen organisointia

Ensivaiheessa työnjaon uudelleen organisoinnissa huomioitiin sairaalan osastojen ruuanjako siten, että vaiheittain sairaalan osastojen ruuanjako siirtyi hoitohenkilökunnalta sairaalahuoltajille. Ennen työnjaon siirtoa kartoitettiin hoitotyöntekijöiden päivittäiseen, neljästi tapahtuvaan ruuanjakoon käytettyä työaikaa yhden viikon ajalta. Tällä työajan mittauksella saatiin hoitotyöntekijöiden käyttämä viikoittainen työaika ruuanjakoon osastoilla. Vuositasolla tämä aika merkitsee pienemmillä osastoilla keskimäärin 34 työpäivän työpanosta ja isoilla osastoilla keskimäärin 70 työpäivän työpanosta. Vuoden 2022 loppuun mennessä sisätautien-, kirurgian- ja neurologian osastot ovat siirtyneet tähän uuteen työnjakoon ruuanjakelussa.

Osastonhoitaja Heini Moilanen neurologian osastolta kertoo työnjaon kokemuksista seuraavaa;  Sairaalahuoltajille siirtyneen  ruuanjaon myötä on käytännössä aamutöiden keskeytyksiä saatu vähennettyä  ja hoitajat ovat pystyneet keskittymään  paremmin muun muassa potilaiden aamumittausten ottamiseen, potilaiden aamupalan syömisen mahdollistamisen asentojen avustamiseen, lääkkeiden kaksoistarkastamiseen ja jakamiseen. Ja yhtenä tärkeänä asiana – on kyetty nopeammin vastaamaan potilaiden hoitajakutsuihin.

Kehittämisylihoitaja, projektin vetäjä, Lilli Väisänen, nostaa esille esimerkin kuvaavan sitä, että uudistamalla työnjakoa systemaattisesti saadaan selkeää näyttöä siitä, miten työnjakoa kehittämällä voidaan vaikuttaa ammattilaisen työpäivän sujuvuuteen ja työnhallintaan sekä tunteeseen siitä, että saa tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Saadut kokemukset työnjaon uudistamisesta ovat olleet positiiviset.

Muita työnjaon kohteiden selkeytystä jatketaan vuonna 2023 esimerkiksi hoitotarvikkeiden hyllytyspalveluiden siirtymisestä logistiikkapalveluille, hoitovälineistön huoltoa välinehuoltajille ja hoitologistikoille sekä sihteerityön sisältö.