Kanta-Hämeen keskussairaalassa ilmeni hetkellisesti paineilmaongelma

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan yksikön paineilmajärjestelmässä tapahtuneen laitteiston vikaantumisen johdosta sairaalan paineilmaverkoston paineen taso äkillisesti laski. Vika tapahtui lauantaina 17.12.2022 klo 20:45. Tästä syystä johtuen paineilmaa ei ole ollut tavalliseen tapaan käytettävissä muutaman tunnin ajan sairaalassa. Leikkaussalissa ja teho-osastolla tapahtuma aiheutti hetkellisen yksittäisen vaaratilanteen. Yksi päivystysleikkaus jouduttiin siirtämään potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Sairaalassa turvauduttiin varajärjestelyihin tarpeellisin osin vian ajan. Automaattisten hälytysten avulla ja henkilöstön aktiivisen yhteydenpidon johdosta vika ja sen laajuus tulivat heti huoltohenkilöstön tietoon. Vianselvitys ja korjaaminen pääsivät viiveettä käyntiin. Vika saatiin korjattua ja paineilmajärjestelmä palautettua normaaliin toimintaan 17.12.2022 noin klo 23:45.